Ima szellemi kijelentésért, megértésért - az Efézusi levél alapján