gototopgototop

Mennyeihír

 • сувениры оптом Киев
 • футболки оптом
 • посуда оптом
 • Ma 2018. január 22, hétfő, Vince és Artúr napja van. Holnap Zelma és Rajmund napja lesz.

  Antal Csaba

  További tanítások


  Eseménynaptár

  2018 Január 2018 Február
  2018, Január 22, Hétfő
Alapértelmezett képe
  Ke Sz Cs Sz Va
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31
  Mi történt a kereszten? 2. rész PDF  | Nyomtatás |  E-mail
  Az örök váltság
  Sok kijelentés csak elmélet lenne, ha ószövetségi előképek nem támasztanák alá ezeket. 3Mózes 6. fejezete a bűnért való áldozattal foglalkozik. A 30. versből megtudhatjuk, hogy a bűnért való áldozat "az meg nem ehető, tűzzel égettessék meg." Jézus volt a bűnért való áldozat. A prófétai szavak Jézusra utalnak: "kiszabadítottál engem a mélységes pokolból." (Zsolt. 86,13.) Figyelj Jézus szavaira: "azonképpen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában." (Mát. 12,40.) Nem a sírban, hanem a föld középpontjában, ahol a pokol van. A föld gyomra egy igen szörnyű hely, ott izzó magma van, ami a vulkánok kitörésekor a felszínre is tör.

  "A cserépedényt, amelyben azt [áldozati húst] főzték, törjék el." (3Móz. 6,28.) A Biblia számos helyen használja az "edény" kifejezést az ember fizikai testére, Pál egy helyen "cserépedénynek" nevezi. (2Kor. 4,7.) A Jézusra vonatkozó próféciában ez áll: "olyanná lettem, mint a veszendő edény". (Zsolt. 31,12.) Az angolban ezt "eltört" edénynek fordítják.

  Az első halál

  Jézus a kereszten függve szent maradt egészen addig, amíg az utolsó lehelet el nem hagyta ajkait. Miután kijelentette, hogy a bűnért való áldozat elvégeztetett, átadta magát a testi halálnak, majd befogadta a szellemi halált. Az előképekből érthető meg, hogyan adta át magát Jézus a halálnak, és hogyan fogadta be a bűnt. A Mózes 3. könyvének 16. fejezetében szereplő két bak jelképezi Jézust. Az egyik a bűnért való áldozat volt. A másik arra szolgált, hogy magára vegye az ítéletet, a bűn miatt kijáró igazságos büntetést. A két bak együtt tesz ki egy tökéletes áldozatot.

  A második halál

  Jézus a kereszten átadta magát a testi halálnak, mint bűnért való áldozat. Bűn nem volt Benne, ezért volt Ő a tökéletes áldozat. Miután a bűnért való áldozat bevégeztetett, Jézus Szellemének Isten elé kellett állnia, hogy igazságos ítéletet kapjon. Jézus nem követett el bűnt, de az ember igen. (Róm. 6,23.) A Biblia egyértelműen fogalmaz: a bűnért meg kell fizetni, az igazságot végre kell hajtani, az örök váltságért örök árat kell fizetni. Isten csak Úgy tudott megszabadítani bennünket a második haláltól (Jel. 20,14.), ha valaki kifizeti a büntetést. A második halál a szellem halála, amely az Istentől való elszakadást jelenti. Ez igen szörnyűséges dolog, de a Biblia mégis kijelenti: Jézus szellemileg halott lett, hogy szellemi örök életet szerezzen nekünk.

  A bűnért való áldozat

  Izrael népe az ó szövetség idején a mózesi törvény szerint élt. Amikor a törvény ellen vétkeztek, a papságnak engesztelő áldozatot kellett bemutatni, hogy azzal elfedjék az elkövetett bűnöket. Ehhez két bakra volt szükség. Először a főpapnak kellett egy ártatlan állat vérét bevinni a Szentekszentjébe, és azzal meghinteni az oltár fedelét. A vér eltakarta az emberek előző évben elkövetett összes bűnét. Tehát egy ártatlan állat vére (élete) lett széthintve a szellemileg halott Izrael felett. Ez volt a szenthelyért való engesztelés. (3Móz. 16,15-16.)

  Másodjára a főpap a másik bak fejére helyezte kezeit, és megvallotta felette az emberek bűneit. Ezzel a pap jelképesen áthelyezte az emberek bűneit a bűnbakra. Ezután az állatot a pusztaságba vitték, hogy felfalják a vadállatok. A bűnbak így vitte ki a bűneiket kietlen földre. (3Móz. 16,20-22.)

  Az első bak vére előképe Jézus vérének, ahogy engesztelést szerez a világ bűneiért. A második bak Jézust jelképezi, Aki megnyitja szellemét Istennek, hogy Ő mindent elvégezhessen a világ megváltására. Az örök megváltás múlott ezen.

  Jézus a bűnbak

  Ésaiásnál azt olvassuk, hogy Isten a mi büntetésünket Jézusra helyezte. Az ószövetségi előképben az áldozatot bemutató főpap mindkét kezét rátette a bak fejére: "hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre." (3Móz. 16,22.) Jézus a Gyülekezeti Test (Anyaszentegyház) Feje. Isten maga mutatta be az áldozatot, Ő tette rá kezeit a Bak (Fiú) fejére. Amikor Isten rátette a kezeit Jézus örökkévaló szellemére, megvallotta felette minden ember bűnét. A héberben a kietlen szó "elkülönülést" jelent. A szellemi halál elkülönülést jelent Istentől. Az első bak már halott, a fizikai halál beállt. De most a második halálról beszélünk. A második baknak nem szűnt meg a létezése, azt elküldték a pusztába, az elkülönülés földjére. Ez a szellemi halál előképe. Amikor Ádám bűnbe esett, szellemileg meghalt, de a szelleme nem szűnt meg létezni. A második baknak élőnek kellett lennie, hogy az igazságos ítéletet magára vegye. Miután Jézus vére kiontatott a Szenthelyért való engesztelés végett, a kárpit a tetejétől az aljáig kettéhasadt. Megnyílt az út a Szentek Szentjébe, de az ítéletet még meg kellett hozni. Akkor Jézus bűnné lett, és elhordozta a bűnt az elkülönülés helyére, a pokol mélyére. Jézus azért vitte el a bűnt az elkárhozottak birodalmába, hogy megsemmisítse azt. A pokol olyan hely, mely emberi lakhatásra alkalmatlan. Istennek soha nem volt szándékában, hogy az embert odaküldje. Jézus járt ott helyettünk.

  A bűnért való áldozat szent

  Az első bak szent volt, a második bak megrontatott mások bűneivel. Jézus szelleme jelképesen a bűnbak. Isten az a főpap, Aki feláldozta Jézust. Kezeit a Fiúra téve megvallotta felette az emberek bűneit, vétkeit, törvényszegéseit, ezzel ráhelyezte azokat Jézusra. Eddig még sokan nem értették meg, hogy Isten mit végzett el az ember megváltásáért. Isten az Ő saját Fiának szellemét bűnné tette. Jézus elhordozta a világra nehezedő bűn terhét. Jézus erre gondolhatott, amikor a Gecsemáné Kertben vércseppek hullottak a földre. Nem a testi haláltól félt, hanem a szellemi haláltól, ami el fogja választani Őt Istentől.

  Profetikus kinyilatkoztatás

  Isten a profetikus szavakon keresztül rejtett igazságokat nyilatkoztatott ki. Jób próféciája, Jézus szenvedéséről szól a 29. fejezetben. "Utálnak engem, messze távoznak tőlem, és nem átallanak pökdösni előttem." "A sok erőlködés [angol ford.: betegség] miatt elváltozott az én ruházatom" "Kiáltok hozzád, de nem felelsz; megállok és csak nézel reám!" "Bőröm feketülten hámlik le rólam, és csontom elég a hőség miatt." Folytassuk a vizsgálódást a Zsoltárok 88. fejezetében: "Mert lelkem betelt nyomorúságokkal, és életem közel került a Seolhoz [pokolhoz]. Hasonlatossá lettem a sírba szállókhoz; olyan vagyok, mint az erejevesztett ember." "Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, a mélységbe." Tekintsünk Ésaiás (53,8.) próféciájára: "A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földjéből, hogy népem bűne miatt verettetett meg?!"

  Örök megváltás

  Az örök megváltás volt a tét. Jézus lett a bűnért való áldozat. (Zsid. 10.) "Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket." "Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a Te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat." "Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre leült az Istennek jobbjára."

  A tökéletes áldozat

  A két bak együtt alkot egy tökéletes áldozatot. A bűnbak nélkül nem lenne teljes az áldozat, mert a bűn akkor nem lenne elhordozva. Az ítélet azt a helyet sújtja majd, ahova Jézus a bűnöket elhordozta, s ez a pokol. Az ószövetségi áldozat csupán elfedte a bűnöket, "besöpörte a szőnyeg alá", hogy ne legyenek láthatóak. Jézus áldozatának a célja a bűn eltörlésével az örök megváltás megszerzése. (Zsid. 10,17-20.) Jézus a bűnt vette magára, ezért az embernek már nem lehet bűntudata. (2Kor. 5,21.) Isten tette Jézust bűnné. Ő örömmel nyelte el a bűnt helyettünk, és hordozta el a lakhatatlan helyre. Ezzel a bűn-probléma orvoslást nyert. Még ugyan megvan a bűnösök (elveszettek) problémája, de arra is Jézus Krisztus az orvosság. Az örök váltság a miénk! Jézus addig nem lépett be a Mennyei Szentélybe, amíg ezt meg nem szerezte nekünk. Neki fel kellett mennie a mennybe, és a vérét a kegyelem székére hintenie. (Zsid. 9,12.)

  Örök áldozat

  "Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, [?] megszentel a testnek tisztaságára: mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Szellem által Önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek" (Zsid. 9,13-14.) Jézus az utolsó lehelete után ezen szavakkal megnyitotta az örökkévaló szellemét Istennek: "Atyám, a Te kezeidbe teszem le az én szellememet." (Luk. 23,46.) Ahogy az előképben az áldozatot bemutató pap rátette kezeit a bak fejére, hasonlatosan Isten is rátette kezeit Jézus szellemére. Ekkor az első bak már halott. A második bakot  "a ráolvasott bűnökkel " elküldték egy lakhatatlan helyre, hogy az ítélet azt a helyet sújtsa, és ne az embert. Az örök váltság egy örökkévaló és teljes (tökéletes) áldozatot kíván meg. Jézus teljes odaszánására volt szükség. Ezért izzadt vért a Gecsemáné Kertben, mert ahol végrendelet van, ott be kell következni a végrendelkező halálának.

  A végrendelkező halála

  Az örökkévaló szellemnek el kellett vinnie a bűnt az ítélet helyére, hogy örök váltságot szerezzen. Ez volt a második halál. Jézus meghalt szellemileg, holott nem volt egyetlen bűne sem. Az ószövetségi előképek szerint Ő lett a "kígyó a póznán", (4Móz. 21,8-9.) és a "kígyó a földön" (2Móz. 7,8-12.) Azért tette ezt, hogy "lenyelje" a gonoszt, és elvigye a kietlen helyre, hogy az ítélet ne azokat sújtsa, akik elfogadták a megváltást. Ezért kellene az egész világnak Isten Szellemétől újjászületnie! A végrendelet csak a végrendelkező halála után lép életbe. Az örök váltsághoz az örök szellemet kellett feláldozni. Hogy világosan lásd: a szellemek soha nem szűnnek meg létezni. Ádám szellemileg meghalt, amikor evett a tiltott gyümölcsből. Jézus szellemileg maghalt, amikor megnyitotta magát a bűnnek. Ő bűnné lett érted, és ezért szellemileg maghalt, elszakadt az Ő Atyjától.

  Ésaiás próféta két halált látott: a fizikai és a szellemi halált. "Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa" megsemmisítse, felszámolja, semmivé tegye. (1Ján. 3,8.) Jézus eljött, hogy megsemmisítse mindazt, amit a sátán tett. Ádám szellemi halálának a következménye a fizikai halál lett: "Mert a bűn zsoldja halál." (Róm. 6,23.) Jézus megfordította a folyamatot. Jézus először engedett a fizikai halálnak, ami nem neki járt. Azután pedig elviselte a világ bűnéért járó teljes büntetést, a szellemi halált, ami az Istentől való elkülönülés, hogy visszaállítsa a közösséget Isten és ember között. Jézus még életében hozta meg a döntést, hogy meghal. Ma az embernek még a halála előtt kell döntést hoznia, hogy örök élete legyen, és éljen! Ahogy a bűn zsoldja a halál, úgy a megigazultság ajándéka örök élet. (Róm. 5,12-19.) Jézus örök váltságot szerzett nekünk! Amennyiben élni kívánsz a Krisztusban kapott megváltással, nyisd meg a szíved ajtaját Megváltódnak. Mondd el hangosan, teljes szívedből ezt az odaszánási imát, és a szívedben bizonyosságot kapsz az üdvösségedről, arról, hogy Jézus érted halt meg, téged szerzett vissza a halálával az Atya Istennek, mint engedelmes gyermekét. (Róm. 10,9-10; Luk. 11,13.)


  Drága Mennyei Atyám!
  Hiszem a szívemben és megvallom a számmal,
  hogy Jézus Krisztus az Isten Fia,
  Aki meghalt értem és feltámadt, hogy
  megváltást nyerjek az Ő drága szent vére által.
  Kérlek Jézus, költözz a szívembe, s
  legyél az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm!
  Kérlek Atyám, töltsd be a szívemet a Te Szent Szellemeddel.
  Köszönöm Uram az örök életet és a szívem teljességét
  a Te Szent Szellemeddel (Szent Lelkeddel).
  Jézus nevében, Ámen.

  - Charles Capps -
  Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
  Olvasottság: 8599
  Küldés (3)add comment

  bere dina hozzászólása:

  133
  ...
  Szamomra is a husvet a legertekesebb unnep,hisz akkor unnepeljuk a feltamadas unnepet ,es halat adok az Urnak hogy az en szivemben is feltamadott es el es O az aki uralkodik Dicsosseg legyen neki .
  Kivanom hogy mindannyian megertsuk a feltamadasnak az igazi uzenetet,,es at is eljuk azt!Koszonom neked Ur Jezus a tokeletes munkadat!
  2010 április 16

  Tarsolyné Püski Zsuzsanna hozzászólása:

  70
  ...
  Dicsőség Istennek , " Jézus él "
  2010 április 08

  Illés József hozzászólása:

  62
  ...
  Úgy hiszem, hogy a húsvét a lehető legnagyobb és mindközül a legjelentősebb ünnep! smilies/smiley.gif
  2010 április 07

  Szólj hozzá Te is!
  Kérjük, hogy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni. Ha még nincs fiókod, akkor regisztrálj!

  busy
   

  Utolsó hozzászólások

  Házastárs kereső
  hézzafüzöm azt is hogy 28 éves vagyok és 8éve születtem ujá és járok a Krisztus...
  Házastárs kereső
  én is keresem az úrban való társat és hiszem hogy itt megtalálom az igazi úrban val...
  Házastárs kereső
  Szeretném megtalálni Isten által hozzám rendelt társat. Nagyon vágyok màr egy olyan...
  Házastárs kereső
  Sziasztok! Régóta a szívemen van, hogy legyen egy Társkeresős találkozás az Egyhá...

  Facebook