gototopgototop

Mennyeihír

 • сувениры оптом Киев
 • футболки оптом
 • посуда оптом
 • Ma 2022. június 30, csütörtök, Pál napja van. Holnap Tihamér és Annamária napja lesz.

  A bővölködés törvényei 4. rész PDF  | Nyomtatás |  E-mail

  Isten bölcsessége
  A szív az Isten Igéjén való elmélkedés útján válik rendíthetetlenné. Láttuk Józsué könyvében, hogy ha egy személy éjjel-nappal elmélkedik az Igén, és mindazt megcselekszi, ami megíratott abban, bővölködni fog, és bölcsen igazgatja az ügyeit. Az Igén való ilyenfajta elmélkedés során fogod felfedezni, hogy mi Isten mondanivalója az anyagiakról.

  A Példabeszédek 3,13-14 szerint "boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez. Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme." Más szavakkal: a bölcsesség és az értelem ára magasabb, mint az aranyé és ezüsté. Bölcsességet és értelmet szerezni jobb, mert hasznosabbak.

  Ezt maga Salamon bizonyította be: messze földön híressé vált bölcsessége miatt és távoli országokból hoztak neki gazdagságot, kincseket. ˝Drágább a fényes karbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá. Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség" (Péld.3,15-16). A gazdagságot és a tisztességet valójában a bölcsesség birtokolja. Vajon miénk-e a bölcsesség? A válaszért újra az Isten által ratifikált szövetséghez fordulunk. Nézzük meg, mit mond erről az Ige. A Biblia nagyon világosan állítja, hogy Isten Jézust tette bölcsességünkké (lásd 1Kor.1,30). Jakab apostol pedig ezt mondja: "Ha valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány" (Jak.1,5-6). Pál így imádkozott a Kolossé 1,9-10-ben: "Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén, és növekedvén az Isten megismerésében."

  Minden erőfeszítésünket gyümölcsnek kell követnie, sikernek kell koronáznia. Erre Isten bölcsessége tesz képessé. Biztos vagyok abban, hogy tisztában vagy az ima fontosságával. De tölts időt az Igével is Isten előtt. Engedd, hogy kinyilatkoztassa neked bölcsességét és a tőle származó megértést. Valószínűleg ismerős számodra a 2Korintus 5,17: "Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden." Krisztusban vagy? Ha igen, akkor hiszel a Kolossé 2,2-3-ban: "Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve." Korábban azt olvastuk a Példabeszédek könyvében, hogy a bölcsesség gazdagságot és tisztességet tart az egyik kezében, a másikban pedig napok hosszúságát. Mindez csak néhány a bölcsesség kincsei közül, de az összes Krisztusban van elrejtve. A bölcsesség Krisztusban van. Te is Krisztusban vagy. Tehát a bölcsesség benned van, hozzád tartozik! Isten hozott a gazdagság lelőhelyére!
  Az igazán bölcs, Isten szövetségében élő ember úgy kormányozza az anyagi életét, hogy kikerülje a kölcsönkérést. Nem kötelezi el magát ilyen módon. Aki kölcsönt vesz fel, a világ pénzügyi rendszerére bízza magát, és sohasem lesz képes egyedül irányítani az ügyeit. Isten pénzügyi rendszere viszont olyan, hogy mindenre gondot visel, amire szükséged van.
  Nem bűn kölcsönkérni, de van jobb út is, és miért ne azt követnéd? Van magasabb szintű élet is, nőj fel ahhoz! Tudom, hogy ezzel egy elég kényes, üzletembereket érintő kérdést feszegetünk. Mégis, Isten képes előteremteni mindent, ami az üzletemberek szívében vagy elméjében megfoganhat, és meg is teszi. Van egy biztos módszere, de a használatához fel kell nőnöd szellemileg. Ha olyan hitre akarsz jutni Istenben, hogy gondoskodjon az üzleted működéséhez szükséges több ezer dollárról, akkor azzal kezdd, hogy egy új ingre és nyakkendőre gyakorold a hitedet. Eközben olyan szintre fejlődsz, ahol képes vagy hinni abban is, hogy Ő bármilyen nagy összeget előteremt. Isten bölcsessége viszi majd ezt véghez az életedben, mégpedig az Igével töltött idő gyümölcseként.

  Tegyük fel, hogy hozzád lépne Henry Ford, és átnyújtana neked egy írást e szavakkal: "Ez a könyv tartalmaz minden titkot, amit az autó-iparban, a gyártási szakmában és a tőzsdén megtanultam. Mindaz, amit itt leírtam, megpróbáltatott az évek során, és beigazolódott, hogy teljesen biztos a hozam, ha naponta egy órát olvasod és elmélkedsz rajta." Vajon feláldoznál egy óra alvást Henry Ford sikeréért?
  De te is elérheted azt, amit ő, sőt, még sokkal többet is, ha olvasod Isten Igéjét, és elmélkedsz rajta. Szánd rá magad! Lépj be Isten jelenlétébe, és tökéld el az elmédben és a szívedben, hogy megteszed! Krisztus Teste minden tagjának kötelessége, hogy higgyen abban, hogy Isten gondoskodik a bőségről. Ha csak egyikünk is kudarcot vall ebben a felelősségben, Krisztus egész Teste szenved emiatt az egyetlen sejt miatt. (Lehet, hogy nem sokat használod a kisujjad, de ha megsérül, az egész kezed fáj.) Mivel hívők vagyunk, felelősségünk, hogy szerte a világon gondot viseljünk testvéreinkről és nőtestvéreinkről. Ha ez a felelősségtudat hiányzik belőlünk, ők fognak szenvedni emiatt. A hit működésének alapvető célja tehát az emberiség szükségleteinek betöltése. Lehet, hogy nincs szükséged sok pénzre ahhoz, hogy te magad boldog és sikeres légy, de szerte a világon emberek halnak éhen. Valakinek el kell látni őket, mert nem tudnak gondoskodni magukról. Még éhező prédikátorok is vannak. Az emberek leggyakrabban azt kifogásolják, hogy a prédikátorok pénzt akarnak. Tudod, mi a legjobb módja annak, hogy ezt a kifogást leszereld? Ne perlekedj velük, inkább adj nekik! Áldd meg őket, adj nekik, és imádkozz értük!

  A szövetség a tiéd. Isten bölcsessége is a tiéd, a szívedben él. Hozd a felszínre: elmélkedj az Igén, és add meg Istennek a lehetőséget, hogy kiterjessze rád az áldásait. Ha lehetővé teszed, hogy az Úr váljon ellátásod forrásává, akkor a hitetlenek világát működtető mechanizmustól függetlenül élhetsz. A 2.Korintusi levélben az Ige nagyon világosan beszél arról, hogy bőven tehetünk jót akkor is, ha nem kapunk segítséget vagy támogatást. Az ilyen embereket semmi sem korlátozza abban, hogy az Úr dolgait cselekedjék. Dicsőség az Úrnak!

  Amikor hozzáláttunk, hogy megtervezzük az első televíziós sorozatunkat, azt mondták, hogy kudarcra vagyunk ítélve, mert az efféle vállalkozás tengernyi pénzt emészt fel. Valaki felajánlotta, hogy fél áron, percenként 750 dollárért műsoridőhöz juttat minket. Egy hatvan perces adás így 45 000 dollárba került volna. Még a gondolata is lesújtó volt, hogy egy éven át ilyen áron viseljük egy hetente sugárzott műsor költségeit! Egy ötrészes sorozatért 350 000 dollárt kértek. Akkor az Úr így szólt hozzám: "Nekem miért nem adsz esélyt? A szakértőket már megkérdezted, most hagyd, hogy én is tehessek valamit!" Tehát hagytam. Isten pedig lépett, és az ötrészes sorozatot 3750 dollárért vittük filmre!

  Pál apostol azt mondta: "...a világ számomra megfeszíttetett, és én is a világnak" (Gal 6,14). Ahhoz, hogy Isten erejében működj, és hit által élj, az első és legfontosabb szabály, hogy száz százalékig elkötelezd magad Isten Igéje és annak tekintélye mellett. Ahogy Isten Józsuénak mondta, a bőségre vezető legjobb út az Igén való elmélkedés. Ne csak tanulmányozd; különbség van az elmélkedés és a tanulmányozás között. A tanulmányozás lényege az, hogy leásol a szövegben, például megnézed a hivatkozásokat a konkordanciában.
  Az elmélkedés tárgya viszont gyakran csak két vagy három igevers. Olvass el egy verset többször. Forgasd az elmédben; légy csendben, és hallgasd Istent 20-30 percig. Én így tanultam meg sok mindent az Igéből és Jézus szolgálatáról. Isten Szelleme egyetlen mondatban is annyi mindent mondhat, amiből egy hónapig is elélsz! Ő azért küldetett hozzánk, hogy megtanítson minket Isten mély dolgaira (lásd lKor.2,9-10).

  Hadd mondjak el egy példát a saját tapasztalatomból. Bizonyos idővel ezelőtt eltökéltem, hogy a Szentírás alapján megtalálom a módját, hogy miképpen kell bánni az anyagiakkal. Hittem, hogy Isten olyan pénzügyi rendszert működtet, amelyet a legtöbb keresztény nem ismer. Ez nyilvánvaló volt az apám életéből. A szüleim elhatározták a házasságkötésükkor, hogy hátralevő életükben tizedet fizetnek a bevételükből. Nagyon keveset tudtak arról, hogy az anyagiak terén milyen módon vethetik a bizalmukat Istenbe. Apám a munkavégző képességére hagyatkozott. Kiváló üzletkötő volt, és Isten megáldotta a vállalkozását. Amikor szolgálatba léptem és tanulmányozni kezdtem Isten Igéjét, azt olvastam, hogy hozzuk a tizedet a tárházába, és Ő megnyitja a menny csatornáit (a Mal.3,10 angol bibliafordítása szerint: a menny ablakait). Azonban csak rá kellett néznem az apámra, és láthattam, hogy az ő életében ez nem működik. Bár nagyon jó életkörülményeket teremtett, de minden fillérért megdolgozott!

  Így hát kutatni kezdtem, és megkérdeztem az Urat, hogy mi ennek az oka. Isten többek között a kevélységet mutatta, ami a legtöbb üzletemberben megvan, különösen azokban, akik keményen dolgoznak, akárcsak az apám. Ő bizony semmit sem fogadott el; ha valaki adhatott, az csakis ő volt! Ha Isten valamiképpen meg akarta ajándékozni, csak az üzleten keresztül tehette, mert amikor valaki adni próbált neki, apám kényelmetlenül érezte magát és zavarba jött. Ez nem jó dolog. Isten megmutatta nekem, hogy a legtöbb üzletember egyszerűen a kevélysége miatt nem képes ajándékot elfogadni.

  Egy alkalommal összejövetelre készülve éppen szellemben imádkoztam nyelveken, amikor az Úr szólt a szívemhez. Ezt mondta: "A tizedről akarom tanítani ezeket az embereket." "Hogy érted ezt? Arról én se tudok semmit!"- kérdeztem. Csak annyit tudtam, hogy a "tized" szó tíz százalékot jelent! Azért fizettem be, mert otthon és a gyülekezetben erre tanítottak. (Két dolgot tudtam: hogy üdvösségem van, és hogy tizedet kell fizetnem. Évente ötven prédikációt hallottunk az üdvösségről, a maradék kettőt meg a tizedfizetésről!) Folytattam az imádkozást, és az Úr egyre csak a tized témáját hozta elém. Végül azt mondtam neki: "Ha azt akarod, hogy a tizedről tanítsak, először engem kell oktatnod." Így felelt: "Lapozz az Igében oda, ahol először beszélek róla. Megmutatom neked, hogy mi a tized lényege." Így hát elmélkedni kezdtem ezeken az Igéken. Elolvastam egy szakaszt, aztán behunytam a szemem, és Istenre figyeltem. Ha a gondolataim elkalandoztak, visszatértem a Bibliához, és újra meg újra elolvastam, gondolkoztam rajta, és még erősebben figyeltem Istenre. Szükséges, hogy időt fordíts Isten hallgatására; ez a sikered ára!
  Hajlandó vagy kifizetni?

  Miközben közösségben voltam Isten Igéjével, kezdtem rájönni bizonyos dolgokra. Isten az Igébe csomagolta be a rendszerét, az Igébe rejtette el, és az elmélkedés a kulcs a titokhoz. Ez azért van így, hogy a Sátán ne tehesse rá a  kezét. (Ebben a könyvben később még megosztok veled néhány titkot a tizedfizetéssel kapcsolatban.) Egyszer arról a történetről elmélkedtem, a mikor Péter olyan halat fogott, amelyiknek pénzérme volt a szájában. Rájöttem, hogy ez egy pénzügyi manőver volt, és úgy döntöttem, kikutatom, hogy Istennek mi erről a mondanivalója. Vagy ötvenszer elolvastam a történetet, de minden alkalommal falba ütköztem! Annyit értettem az egészből, hogy Péternek adópénzre volt szüksége, ezért Jézus horgászni küldte, mire ő a kifogott hal szájában megtalálta a szükséges összeget.

  Néha órákat töltöttem azzal, hogy képzeletben újra és újra lepörgettem a jelenetet, azután az Úrhoz fordultam: "Uram, tudom, hogy valahol itt van a kulcs elrejtve, és én hit által igénylem a kijelentést!" Míg végül, egy nap fogtam a Bibliámat ima közben, felütöttem ennél a résznél, és még egyszer elolvastam. És akkor megakadt a szemem valamin, amit már azelőtt is nagyon sokszor olvastam. Az utasításon, amit Jézus Péternek adott: "Az első hal szájából vedd ki a pénzt." Ekkor megszólalt az Úr a szívemben: "Fiam, ne láncolj engem az anyagiakhoz. Én a halakkal is éppúgy tudok bánni, mint a pénzzel." Megértettem, hogy hol hibáztam! Arra az egy halra összpontosítottam, sőt, én Péter helyében kirántottam volna az érmet a hal szájából, elrohantam volna, hogy kifizessem az adót, majd rádöbbentem volna arra, hogy nincs mit ennem. Rövidlátó módon még a halat is visszadobtam volna, és a további fogással sem törődtem volna. Pedig, ha volt első hal, akkor volt második is, és még több is. Péter halászatból élt; nagyon jól tudta, hogyan kell a zsákmányt értékesíteni. Nyilvánvaló, hogy Jézus megint megtöltötte hallal a csónakját. Az is lehet, hogy én ennivalót vásároltam volna a pénz egy részén, az adót pedig továbbra sem tudtam volna kifizetni.
  Eszembe jutott, hogy abban gyakoroltam a hitemet, hogy Isten az autóra való pénzt fogja előteremteni, holott abban kellett volna hinnem, hogy magát az autót adja meg! Az Úr ezt mondta: "Így van. Arra a szűkös kis pénzforrásra korlátoztál engem." Aztán valami olyat mondott, amit sohasem fogok elfelejteni: "Fiam, ha egy tehenet vezetek hozzád pénzeszsákkal a nyakában, az ég szerelmére, fejd meg, mielőtt hazaküldöd!" Az Úrnak roppant humorérzéke van, de csak azóta szereztem erről tudomást, amióta időt töltök Vele, és elmélkedem a beszédén.


  A gazdag ifjú

  Létezik egy másik terület is Isten anyagi rendszerében, ezt szeretném most feltárni előttetek. A Márk 10,17-23-ban elolvashatjuk a gazdag ifjú történetét. Ez a Biblia egyik leginkább félreértelmezett története. Mindig a hagyományos világi gondolkodásmód fényében olvastuk, és úgy véltük, Isten szét akarta zúzni azt a fiatalembert, de nem erről van szó. Félreértésünk oka ugyanaz volt, amely miatt az ifjú is elment Jézus mellett,- Isten Igéje iránti tudatlanság. Nem tudta, mit deklarál a szövetség. Ismerte ugyan a Törvényt és a Tízparancsolatot, Ábrahám szövetségéhez azonban ennél sokkal több dolog tartozik. Isten egyezséget kötött Ábrahámmal, és ígéretet tett, hogy meg tesz bizonyos dolgokat, ha ő engedelmeskedik a Szavának. Később próféták támadtak, akik hozzátettek még ehhez a szövetséghez, és lejegyezték, hogy Izrael hasznát vehesse. Olvassuk most el ezt a beszélgetést Márk beszámolójában. "És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig monda néki:  Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy; kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat. Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet. Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan, mert sok jószága volt. Jézus pedig körültekintvén monda tanítványainak: Mily nehezen, mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van! "

  Mielőtt elkezdenél elmélkedni az Igén, rá kell bíznod magad a János 10,10 abszolút igazságára: "A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek." Valahányszor olyasmit olvasok, ami ennek látszólag ellentmond, azonnal megállok, és kiigazítom a gondolkodásomat. Az igazság valamilyen módon rejtett, s a feltárásában a Szent Szellemre hagyatkozom. Nem Isten okozza nehézségeinket, nem Ő lop tőlünk, hiszen minden jó Tőle származik! Amikor erre az alapvető igazságra támaszkodsz, akadályozod a Sátánt, és végzetes csapást mérsz a csalásra. De ha megengeded neki, a Sátán bizonygatni fogja neked, hogy Isten szegénységben és betegségben akar tartani, hogy alázatra tanítson. Megpróbál arról is meggyőzni, hogy a gazdag ifjú azért nem nyerte meg az örök életet, mert volt pénze. A Sátán azonban hazug és a hazugságok atyja!
  Az Úr a következőképpen tárta fel az igazságot előttem. Amikor a Márk 10,20-at olvastam ("Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam IFJÚSÁGOMTÓL FOGVA"), szólt hozzám: "Látod, ezért volt gazdag." Azután az 5Mózes 8,18-hoz vezetett, ahol az áll, hogy Ő ad erőt a meggazdagodáshoz abból a célból, hogy szövetségét megszilárdítsa. Ez a fiatalember tehát szemmel láthatóan betöltötte a szövetségnek ezt a részét. Az Úr így folytatta: "Kértem-e tőle olyat, amit nem én adtam neki korábban?" Meg kell értened két tényt:

  • Amid van, azt Istennek köszönheted;
  • Ő soha nem kéri tőled, hogy adj fel valamit anélkül, hogy ne viszonozná valami jobbal.

  A 21. versben ez áll: "Jézus pedig rátekintvén, meg kedvelé őt." Vannak, akik azt gondolják, hogy Isten nem kedveli a gazdag embereket. Itt mégis azt olvassuk, hogy Jézus ránézett az ifjúra, és megszerette őt... még mielőtt egy szóval is kérte volna, hogy ossza szét a vagyonát. Láthatod, szerette azt az embert, ezért olyat kért, ami előnyös lett volna a számára. Nézzük a történet folytatását: "Jézus... monda néki: Egy fogyatkozásod van." Hiányzott tehát valamije, az pedig a szövetségről kapott működőképes kijelentés volt. Csak azt tette, amit abban a helyzetben feltételezni lehetett róla. Igét ismerő embernek mutatta magát, Jézus pedig próbára tette az ismeretét, amikor így szólt:  "Eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet." Mit tett erre az ifjú? Szomorúan elment, mert nagy vagyona volt. Jézus azon nyomban megállíthatta volna. Elmagyarázhatta volna neki, hogy valójában miért is kérte tőle ezt az áldozatot, de nem tette, mert így az a fiatalember már nem hitből engedelmeskedett volna.

  Ha megkérte volna Jézust, hogy magyarázza el a kérését, az Úr megtette volna. A tanítványoknak is mindig kifejtette a példázatait, ha megkérték rá, de sohasem azzal a szándékkal, hogy befolyásolja őket döntési szabadságukban. Ha az a fiatalember valóban ismeri a szövetséget, eszébe juthatott volna: "Mit is mond a szövetség a szegényeknek való adakozásról?" És felidézhette volna a Példabeszédek 19,17-et: "Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki." Ekkor kapta élete legnagyobb üzleti ajánlatát, de elsétált mellette, mert nem ismerte Isten anyagi rendszerét. Nem fordított időt a tudakozódásra; természetes észjárással azt feltételezte, hogy Isten csődbe akarja juttatni. A gondolkodása nem az Igéhez, hanem a pénzhez igazodott. Amikor elment, Jézus így szólt: "Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van!"
  Ezután figyelemre méltó dolog történt: "A tanítványok pedig álmélkodának az Ő beszédén!" Mi magától értetődőnek tartjuk, hogy Jézusnak és a tanítványainak semmijük sem volt. A Biblia leírása szerint azonban Péter, Jakab és János halászatból élő emberek lévén, több bárkával is rendelkeztek, és egy sereg szolgájuk volt! Jézusnak ez a mondata megrázta őket, mert ellenkezett azzal, amit addig láttak. Csodálkoztak Jézus szavain! Jézus nem volt szegény a szolgálata alatt. Még kincstárnoka is volt!

  Verjétek ki a fejetekből a vallásos gondolatokat, és úgy olvassátok az Isten Igéjét, mintha a ti számotokra íródott hírlap lenne. Szeretném, ha még egy lényeges dolgot is megértenétek, Jézus szavainak valóságát: "Jer, kövess engem, felvévén a keresztet." Mi tehát a "kereszt"? Önző, szeretetlen emberek,- ők a "kereszt, amit hordoznunk kell". A legnagyobb parancsolat úgy szól, hogy szeressük egymást. Sajnos egyeseket nem könnyű szeretni, de mégis ezt kell tennünk. Hordoznunk kell egymás terhét, és erősítenünk kell egymást. Nem ellenkezhetünk többé Isten szeretetével. Ez a mi keresztünk.
  Észrevetted, milyen jelentőségteljesek Jézus szavai: "Jöjj, kövess engem"? Így szólította meg mindazokat, akiket apostoli küldetéssel bízott meg. Amikor megértettem ezt, az Úr megkérdezte tőlem: "Hát nem lett volna okos dolog ezzel az emberrel helyettesíteni Júdást?" Júdás a pénz szeretete miatt bukott el. Még lopott is a kasszából. Ez a fiatalember viszont kitűnő üzletember volt, őszinte, és fiatalkorától fogva a szövetségben élt. Tökéletes jelölt volt erre a munkára, mégis hátat fordított annak az óriási lehetőségnek, hogy Jézust kövesse.

  Olvassuk tovább Márk beszámolóját a 10.rész 25. versétől: "Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván maguk között: Kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges. És Péter kezdé mondani néki: Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén, monda: Bizony, mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit énérettem és az evangéliumért, aki százannyit ne kapna most, ebben az időben. " EBBEN AZ IDŐBEN! Az Ő akarata szerint százszorosan megtérült volna az ifjú vagyona! Jézus azt ígérte: "...aki százannyit ne kapna most, ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet."

  Amikor Isten áldani kezd téged, valaki azonnal üldözni fog, mert veszélyessé válsz a Sátán számára. Olyan ember leszel, aki tudja, hogy sikerének Isten a forrása. Megtanulod, hogy az Ő végtelen ellátása követ, előtted pedig kimeríthetetlen gondviselése jár. Annyit kell csak tenned, hogy te magad is csatornája légy ennek az ellátásnak és gondviselésnek. Ehhez pedig az adás a kulcs, ez nyitja meg az ajtót. Jézus ismerte az adás szellemi törvényét, és nagyon hozzáértően épített rá. Oly meglepő mértékben adakozott a szegényeknek, hogy amikor az utolsó vacsorán Júdás elhagyta a termet, némelyek azt gondolták, bizonyára a szegényekhez ment, hogy adakozzon nekik.
  Akarod, hogy százszorosan megtérüljön a pénzed? Adakozz, és hagyd, hadd forgassa meg Isten, mielőtt visszaadja neked. Nincs a világon olyan bank, ahol ilyen kamatot ajánlanának! Dicsőség az Úrnak! Mindez pedig a Biblia által "királyi törvénynek" nevezett elv alapján működik, és arra épül. "Szeresd felebarátodat, mint magadat." Ugyanolyan készségesen törődj mások szükségeivel is, mint a magadéival. A világi emberek is tudnak erről a törvényről, "aranyszabálynak" nevezik. De a működési elvét már nem értik, sőt a legtöbb keresztény sem. Ahhoz, hogy az anyagi életünket kormányzó törvények a kívánt módon működjenek, hitet kell gyakorolnunk.

  Apám fizette ugyan a tizedet úgy, ahogyan Isten megparancsolta, de nem hitte, hogy megtérül, amit ad. Gyűjtött ugyan a mennyben, de itt a földön semmi hasznát sem vette. Sok idő telt el, mire megtanult egyet s mást ezen a területen, és bízni kezdett Istenben. Ma már nyugállományban van, mégis sikeresebb anyagilag, mint amikor rendkívül keményen dolgozott. Ma már a pénzügyeiben is Isten Igéjére alapozza a hitét. Sok tizedfizető úgy vélekedik, hogy semmit sem kérhet vissza Istentől. Ez azt mutatja, hogy igazából nem is tudják, mit mond az Ige a tizedről.
  Amikor Mózes 5. könyvében Isten megszabta, hogy népe  tizedet fizessen, megparancsolta nekik, hogy így imádkozzanak: "Tekints le szent hajlékodból, és áldd meg népedet a tejjel és mézzel folyó földdel." Isten parancsolta, hogy ezt mondják! Ne feledd tehát, hogy az Igén való elmélkedés, az a legfontosabb alaptörvény, amely által megszilárdíthatod a szívedet Isten szövetségében. Egyszerűen el kell fogadnod azt a tényt, hogy Isten Igéje működik. Elmélkedésnek pedig azt nevezzük, amikor az Igén tartod a gondolataidat.
  A következő hét lépés segíteni fog abban, hogy megtanulj Isten Igéjén elmélkedni:
  1. Alkalmazd az Igét a saját személyedre.
  2. Hagyd, hogy a Szent Szellem valósággá tegye a szívedben Isten Igéjét.
  3. Gondosan mérlegeld, hogy ez az Ige miképpen illik a te életedre.
  4. Elmélkedj azon, hogy ez az Úrtól jövő beszéd meg fogja változtatni a helyzetedet.
  5. Lásd be, hogy a Biblia az igazságot mondja ki rólad.
  6. Lásd magad olyannak, amilyennek Isten lát.
  7. Törekedj arra, hogy Isten Igéjét a maga teljességében ragadd meg. Rá kell bíznod magadat arra a tényre, hogy Isten Igéje igaz és működik!
  - Kenneth Copeland -
  Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
  Olvasottság: 9693
  Küldés (0)add comment

  Szólj hozzá Te is!
  Kérjük, hogy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni. Ha még nincs fiókod, akkor regisztrálj!

  busy
   

  Facebook