gototopgototop

Mennyeihír

 • сувениры оптом Киев
 • футболки оптом
 • посуда оптом
 • Ma 2022. július 2, szombat, Ottó napja van. Holnap Kornél és Soma napja lesz.

  A gyarapodás üzenete 1. rész PDF Nyomtatás E-mail

  Dr. Leroy Thompson-nal együtt tanulmányoztam az Igét. Őt követve tettem ezt, és olvastam a könyveit, hallgattam a kazettáit. Nagyon sokat tanultam tőle, főképpen a Menny gazdasági rendszeréről. Arról a gazdasági struktúráról, amit a Menny a rendelkezésünkre bocsátott itt a földön. Az Úrnak az áldása az, ami meggazdagít és Ő ahhoz nem ad semmilyen szomorúságot. (Péld.10,22) Amikor próbálsz itt a világban meggazdagodni, akkor lehet, hogy összegyűjtesz sok mindent, de megkapod vele együtt a problémát és a szomorúságot is, mert az vele együtt jár. Ez a baj ezzel a rendszerrel.


  Szeretnénk ma információkat kapni Tőle. Szent Szellem információkat, amennyit csak lehet. Ezért nyissuk ki a Bibliánkat a Zsidó levél 11. fejezeténél és a 3-as verssel fogjuk kezdeni:

  „Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta formálta, hogy azok a dolgok, amelyek láthatók, a látható dolgok, nem láthatókból lettek, hanem láthatatlanokból.” (Zsidó 11,3)

  Hallottam, hogy az emberek azt mondják, hogy Isten a világot a semmiből teremtette. Nem semmiből teremtette, hanem olyasvalamiből, amit nem látsz a fizikai szemeiddel. Szellem és élet az Ő Igéje.

  Leroy: Elkezdünk ma arról beszélni, hogyan tudjuk a saját anyagi világunkat megformálni Isten Igéjével. Isten szólt hozzám évekkel ezelőtt. Szellemi értelemben megformálni, megadni a keretét az anyagi dolgainknak itt a földön, ahogy az Ige mondja, hogy: „… a világ Isten Igéje által teremtetett, a láthatatlanból állt elő.” Ahhoz, hogy keretet tudjunk adni valaminek, kell egy erős alap. Ezért, először Isten Igéjéből az alapokat tesszük le az anyagi életünkre vonatkozóan, és aztán jönnek a keretek és a befejezés. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, néhány dologgal foglalkozni kell Krisztus Testében.
  Ahogy az Úr adta ezt nekem; azt mondta, hogy: „Egy tömeges, szervezett, egyesített, tökéletesített, tudatlansággal kell foglalkozni. Egy tömeges, szervezett, egyesített, kifejlesztett tudatlanság, Isten anyagi dolgokra vonatkozó szövetségével kapcsolatban, ami Krisztus Testében jelen van. Krisztus Testének hallania kell ezt, mert nagyon sokan szenvednek, akiknek nem lenne szabad szenvedniük. Szeretik Istent, adakoznak, de nem tudnak elfogadni úgy, ahogy kellene.”
  Kaptam az Úrtól egy Igét, azt mondta, hogy: „Itt az ideje a tized megnyilvánulásának.” Ekkor Floridában prédikáltam. Hiszem, hogy akik tizedet fizetnek és megtisztelik ezzel Istent, azok látni fogják ennek a hatalmas megnyilvánulásait.
  Az Úr még azt is mondta, hogy: „Minden egyes lépés ebben az évben a növekedés lépése lesz.” Amikor átmész a konyhába a hálószobából, minden egyes lépés a növekedés lépése lesz. És hallottam, hogy Isten Szelleme ezt mondta nekem, hogy: „mondjam el Krisztus Testének, hogy fel kell kelniük természetfeletti elvárással, hogy ezek megtörténjenek, hogy foglalkozzunk ezzel a tudatlansággal, ami járványként terjedt el Krisztus Testében. „

  Szeretnénk a Prédikátor könyvéből megmutatni egy Igeverset a 10. fejezetből. Ez az Ige rámutat néhány nagyon fontos dologra, helyzetre, amivel foglalkozni kell. A Szent Szellem akar ezzel most foglalkozni. Ez áldás lesz az életünkben, hogy megformáljuk az anyagi életünket Isten Igéjével. Isten Igéje sokat beszél a bőségről, gyarapodásról, vagyonról. Ez a mi szellemi előjogunk, születési jogunk, hogy gazdagok legyünk. Prédikátor 10,5-ös vers azt mondja:

  „Van egy gonosz, amelyet láttam a nap alatt, mintha tévedés volna … (tehát egy gonosz, amit tévedésnek nevez) … ami a fejedelemtől származik, hogy a bolondság nagy méltóságra helyeztetett, a gazdagok pedig alacsony sorban ülnek.” (Prédikátor 10,5)

  „Láttam, hogy a szolgák lovakon ülnek: a fejedelmek pedig gyalog mentek a földön, mint a szolgák.” (Prédikátor 10,7)

  Ahogy olvastam az Igét, láttam, hogy Krisztus Teste nincs a megfelelő helyén. Nincsenek, azon az anyagi szinten, ahol az Úr szeretné, hogy legyünk ahhoz, hogy az Ő feladatát, küldetését elvégezzük. Ez egy gonosz dolog, egy tévelygés, egy tévedés ez az állapot, hogy Krisztus Testében, az anyagiakban rossz helyen voltunk. És Isten áttörést akar hozni. Az Úr szeretne dolgokat felfedni, hogy hit által részesedhessünk belőle, hogy egy nagyon erőtejes, robbanásszerű anyagi áradás legyen a Testben, hogy a küldetésünket el tudjuk végezni, amit akadályozott az a téves-helyzet. Tehát láttam egy gonosz dolgot, egy tévedést. Amikor megvan Isten bölcsessége, ezt ki tudjuk igazítani.

  Hét fő tényezője van ennek, amit minden hívőnek tudnia kell az anyagi helyzetről, hogy hogyan tudjuk ezt Isten Igéjével megváltoztatni. Hét út van, amit megtapasztaltam, ahogy Isten anyagi áldást hozott folyamatosan, mint ahogy egy hógörgeteg a hegyoldalról lezúdul, és ott fölgyülemlik.

  Négy dolgot kijelentett nekem Isten 10-11, vagy 11-12 évvel ezelőtt, és elhanyagoltam azokat, de Ő visszahozta. Azt mondta, hogy: „ezt meg kell tanítanod Krisztus Testének, hogy megértsék azt, hogy hová akarom őket helyezni.” El kellett kezdenem megint tanítani. Tehát 4 dolgot szeretnék ebből most megosztani veletek. 2Timótheus 3,16-ra fogunk menni.

  Kenneth: Tehát, azt mondja az Ige még a Prédikátorban, hogy: „… a szolgák lovakon ülnek, a fejedelmek, pedig gyalog…”. Tehát látjuk, hogy valaki ül a lovon és egy másik követi őt. Aki a lovon ül, az megmondja a másiknak, hogy mit tegyen. Tehát ez a fej és a farok képét mutatja. De föl vannak cserélve, mert Krisztus Testének kellene a lovon ülni, és parancsolni. A világban olyanok voltunk, mint hogyha egy kalappal a kezünkbe mentünk volna körbe és koldulnánk a világtól, hogy meg tudjunk élni. De ez fordítva kellene, hogy legyen. Hogy ők jöjjenek hozzánk, mert nekünk a szeretet parancsában kellene járnunk, és nekünk kellene őket bevezetni Istennek az áldott, gyarapodó környezetébe, nem fordítva. De a világi rendszer fojtogatott minket.

  Leroy: Nem nekünk kellene koldusoknak lennünk a gazdag ember kapujánál. Nekünk kell lenni annak az embernek, akié a kapu, hogy megmutassuk az embereknek, kicsoda a mi Istenünk.

  „A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban valónevelésre” (2 Timótheus 3,16)

  Itt is látjuk, hogyan kapunk utasítást Isten Igéjéből. Alapot vetünk, és felvázoljuk ezt az anyagi helyzetet. Tehát Isten Igéje a Szent Szellem által adatott. Több százszor olvastam el ezt az Igét. Az Úr azt mondta, hogy: „ez a négy dolog – ezért adtam az Igémet – nagyon fontos!” Az anyagiakról beszélünk. Tehát „az Ige hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre.”

  Első dolog a tanítás.
  Tehát a tanításról beszélünk. Minden hívőnek tudnia kell, hogy a tanítás Istennek a megalapozott rendje, rendszere: az ígéretek, a szövetség, a Királyság. Mindazok a dolgok, amelyekről Isten szólt hozzánk, az anyagi dolgokról is, az Ő bőségéről. Az Ő megalapozott rendjében kell, hogy ez történjen. Vannak szellemi törvények, amit követnünk kell, következetesen. Azt nem kell tudnunk, hogy hogyan, hanem egyszerűen megtesszük azt, amit Isten mond nekünk. Meg kell alapozódnunk Istennek a rendjében: amit Isten mond a gazdagságról, amit Isten mond a növekedésről, az én jövedelmemről. Mit mond Isten arról, hogy mi kell, hogy legyen nekem? Nem, amit ember mond arról, hogy áldott legyek. A Biblia azt mondja, amikor Ábrahámról beszél, hogy Isten elhívta Ábrahámot, megáldotta Ábrahámot, és növekedést adott Ábrahámnak. Hiszem, hogy minden hívő élete felett ott van ez az ábrahámi elhívás, hogy Isten elhív, megáld és növekedést ad nekünk is. De ehhez meg kell alapoznunk dolgokat.

  Istennek az ihletett Igéje, egy rendet hoz. Nem akadémikus módon, hanem a szellemi világból jön ez elő. Tehát az első dolog, amit minden hívőnek tudnia kell, hogyha ki akar igazítani valamit az életében, amiről tudja, hogy nem jó irányba halad. A legtöbb hívő életében az anyagi dolgok nem a megfelelő irányba haladnak és az Úr szeretné, hogy jó irányba menjenek, mert nagyon sok nyomást hoz ez az életükben. Tehát Istennek a megalapozott rendjére szükségünk van az anyagiakkal kapcsolatban. A megfelelő tanításra szükség van, mert ott van ez a tömeges, szervezett, egyesített, tökéletesített tudatlanság. Láttam az elmúlt 10 évben ezt Krisztus Testében, hogy nem tudják, hogy Isten mennyi mindent nekünk szeretne adni. Ő azt akarja, hogy az Ő útján járjunk, mindenünk meglegyen, és jó sáfárai legyünk annak, amit nekünk adott. Tehát beszélünk Isten megalapozott rendjéről.

  „Mert az Istennek valamennyi ígérete lett Őbenne igenné és lett Ámenné az Isten dicsőségére miáltalunk. Aki pedig minket veletek együtt, Krisztusban megerősít, megalapoz és felken minket, az Isten az. Aki el is pecsételt minket, és a Szellemet, mint foglalót adta a mi szíveinkbe.” (2Korinthus 1,20-22)

  Isten megalapoz téged, amint hagyod és engeded Neki, és fel fog téged kenni. Tehát, meg leszel alapozva, fel leszel kenve és a 22. versben mondja, hogy: „elpecsétel minket és a Szellem foglalóját adta a szívünkbe”. Ott vannak Isten ígéretei, amelyek igenné és Ámenné lettek. Meg kell tudnunk, mik Isten ígéretei az anyagi életünkre vonatkozóan. Ezen kívül pedig, Isten megerősít minket az Igéjén keresztül. Megalapoz minket az igazságban. Tudjátok, ahogy Jézus mondta: „És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”. A Szent Szellem pedig megnyitja a szellemünket, hogy megértsük az Isten szemszögéből az anyagi dolgoknak a rendjét.

  Kenneth: Ez működik, a többi nem működik. Minden más rendszerrel van valami gond. A világ számára mindig helyesnek tűnik, de van benne valami, ami miatt az nem tud rendesen működni. Ezért van az, hogy a világ gazdasága, anyagi élete egyszer fent és máskor meg lent van. Folyamatosan van valami probléma vele. Isten rendszere pedig mindig is felfelé megy, és folyamatosan növekszik.

  Leroy: Van egy Ige, ami ide vonatkozik. Nem rossz értelembe akarom mondani, de sok keresztény olyan anyagi helyzetbe van, ahol nem kellene lenni. Vannak, akik adakoznak és szeretik Istent, de az embereknek meg kell alapozódniuk Isten Igéjében. Tudják, hogy mi az igazság, és hogy semmilyen megtévesztés vagy hazugság, ami jön, ne érinthesse őket. Mert olyan erősen meg vannak alapozva az igazságban. És jöjjön az az anyagi kenet, -mert létezik egy anyagi kenet- Krisztus Testéhez. Én jártam ebben a kenetben. Ez izzadság nélküli és alapokat vet, és megadja a keretet az életünkben. Nagyon fontos a kenethez, sőt alapvető dolog, hogy meglegyen a pénzed. Mert a Szellem ajándékai, a szellemi dolgok bonyolultabbak, mint a pénz. Először az anyagi életed kell, hogy rendben legyen, hogy Istennek a kenete igazán, erőteljesen meg tudjon nyilvánulni. Ez egy alapvető dolog a kenethez, hogy áldottak legyünk és anyagilag stabilak legyünk.

  Amikor bekerülsz Isten anyagi rendszerébe, amikor az anyagi életedet Isten Igéjével megalapozod és megerősíted, akkor leszel elpecsételve. Jöhet éhínség, csak nevetni fogsz rajta, mert hozzád nem fog közelíteni, amikor Isten Igéjének alapelveit megtanulod és megalapozódsz benne, és az életedet építed arra. Ez az első dolog, aminek meg kell lennie: a tanítás.

  Mindenki kap az Úrtól Igét. Mindenki elmondja, hogy így kellene tenni. De meg kell, hogy gyökerezzünk Isten dolgában. Mit mond az Ige? Az Úr szólt hozzád, és ez el van pecsételve. Tudod az igazságot, és akkor szabad leszel.

  Kenneth: A 112. Zsoltár egy csodálatos képet ad a gyarapodó hívőről, hogy telve van a házunk, és azt mondja az egyik Igevers, hogy az „ő szíve megalapozott”. Az ő szíve erős, szilárd, az Úrban bizakodó, és ezért nem fél semmilyen rossz hírtől. Erről beszélsz te is. Isten Igéje, a végső hatalommá válik az életünkben. Megerősít és megalapoz minket Isten Igéjében, az Ő ígéreteiben. Semmilyen rossz hír nem fog rád hatást gyakorolni. Nem tud félelmet kelteni benned. És ha nem tud félelmet kelteni, a sátán nem tudja használni. S ha ő nem tudja felhasználni azt a dolgot, akkor nem eshet semmi bajod.

  Leroy: A félelem szelleme – hogyha már fölhoztad – az egyik legnagyobb akadály Krisztus Testében, hogy a jogaikba beléphessenek. Mert félnek, hogy a pénz majd el fogja őket vinni Istentől.


  - Kenneth Copeland és Leroy Thompson -
  Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
  Olvasottság: 11534
  Küldés (0)add comment

  Szólj hozzá Te is!
  Kérjük, hogy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni. Ha még nincs fiókod, akkor regisztrálj!

  busy
   

  Facebook