gototopgototop

Mennyeihír

 • сувениры оптом Киев
 • футболки оптом
 • посуда оптом
 • Ma 2022. július 2, szombat, Ottó napja van. Holnap Kornél és Soma napja lesz.

  Legyen Isten szerinti hited! PDF Nyomtatás E-mail
   "És másnap, mikor Bethániából kimentek, megéhezett. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, odament, ha talán találna valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talált; mert nem volt fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus, mondta a fügefának: „Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki!” És hallották az ő tanítványai." (Márk 11,12-14) „Reggel pedig, amikor mellette mentek el, látták, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt. És Péter visszaemlékezvén, mondta néki: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, gyökerestől kiszáradt. És Jézus felelvén, mondta nékik: Legyen hitetek Istenben! Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.” (Márk 11, 20-24)

  Figyeljünk most csak arra a mondatra, hogy „Legyen hitetek Istenben!” Vagy ahogy a magyarázó fordításban áll: „Legyen néktek az Isten hite!” Illetve, ahogy a görögben áll: „Legyen Isten szerinti hited!” Jézus bemutatta, hogy Neki Isten szerinti hite van. Észrevette a leveles fügefát, és közelebb ment, hogy megnézze, mert a fügeérés ideje még nem jött el. „Miért keresett fügét - kérdezheti erre valaki -, ha nem volt itt a fügeérés ideje?” De azon az égövön, ahol a fügefák megtartják leveleiket, általában megtartják a gyümölcsöt (fügét) is. Megvizsgálta a fát, és azt mondta neki: „Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki!” Másnap látták, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt. Péter így szólt hozzá: Mester a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt.” Mire egy rendkívül meghökkentő választ kapott: „Legyen hitetek Istenben!” [Legyen Isten szerinti hitetek] Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.”
  Fügefa
  Egy fotó arról, hogy egy fügefa gyökere mekkorára is tud megnőni .

  Jézus meghatározza, leírja nekünk az Isten szerint való hitet. Az Isten szerinti hit olyan hit, hogy valaki hisz valamit a szívében, azt kimondja a szájával, és amit kimondott, megvalósul. Jézus bemutatta, hogy Neki ilyen hite van. Azt mondta a fának: „Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki.” Ez a hit szólította életre a világot.

  A Zsidó 11,3-ban ez áll: „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.” Mit tett Isten? Hitte, hogy amit mond, megtörténik. Kimondta, hogy legyen Föld; és az meglett. Életre szólította a növény- és állatvilágot. Életre szólította az egeket és a Földet, a Holdat, a Napot, a világmindenséget. Egyszerűen kimondta, és megtörtént. Ez az Isten szerinti hit. Hitte, hogy amit mond, az megtörténik, és úgy lett. Jézus bemutatta, hogy Ő rendelkezik ezzel a fajta hittel, és azt mondta, hogy a tanítványoknak is meglehet ugyanez: hisznek a szívükkel, kimondják a szájukkal, és amit hisznek, bekövetkezik. Most azt mondod: „Én is akarom, és imádkozom, hogy Isten adja meg nekem ezt a fajta hitet.” Imádkozol? Csak az idődet vesztegeted, hiszen már megvan. Minden hívőnek Isten szerinti hit adatott.

  A Róma 12,3-ban az áll: „Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.” Ez nem a világon élő összes embere vonatkozik. Mert a világon nem minden ember hívő. Ha megnézed a 2 Thesszalonika levelet, ott Pál azt írja: „Mert nem mindenkié a hit!” Tehát nem minden ember hisz. Hite a hívőnek van. Róma 12,3: „...mondom mindenkinek közöttetek” - „közöttetek”! És nem a világban! Pál nem a világ bűnöseinek írta ezt a levelet, hanem azoknak, akik Rómában voltak, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek. Minden hívő, Istennek minden gyermeke, minden keresztény rendelkezik az Isten szerinti hit egy mértékével. Hadd menjek egy kicsit tovább, hogy bebizonyítsam ezt nektek. Efézus 2,8: „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” A hit nem önmagunkból származik. A kegyelemről ugyanezt mindnyájan tudjuk. Pál azt mondja, hogy az a hit, amely által üdvösséget nyertél, nem tőled volt. Nem természetes, emberi hit volt. Ezt Isten adja a bűnösöknek.

  Hogyan ad Isten üdvösségre való hitet a bűnösöknek? A Róma 10,17 megmagyarázza: „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Figyeljétek meg a kifejezést: „...a hallás pedig Isten Igéje által.” Hit által üdvözülsz, és ez nem magadtól van, ez ajándék, ahogy is Pál is mondja. Ajándék, mert Isten adja, Istentől jön. Róma 10,8-ben ez van: „De mit mond? Közel hozzád az Ige [a beszéd], a szádban és a szívedben van, azaz a hit Igéje [beszéde], amelyet mi hirdetünk.” A Bibliát, Isten üzenetét a hit beszédének nevezi. Miért nevezhetjük a Bibliát a hit Igéjének vagy a hit beszédének? Azért, mert ez a beszéd hoz létre hitet a megtéretlen ember szívében. Ugyanazt a fajta hitet hozza létre, amely a világ-mindenséget is teremtette, és ugyanez adatik a mi szívünkbe is. És ezt az Igén keresztül kapjuk, mert ez a hit mértéke. A Róma 10,8-at megismétlem: „De mit mond? Közel hozzád az Ige [a beszéd], a szádban és a szívedben van.” Figyeljétek meg, hogy ez pontosan megegyezik azzal, amit Jézus mondott: „Szívében nem kételkedik, hanem hiszi... amit mond...” Érted most már azt a gondolatot, hogy hinni kell a szívben és kimondani a száddal?

  Jézus hitt, és kimondta. Isten hitt, és kimondta. A Föld így jött létre. A 9. vers folytatja: Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Ót a halálból, megtartatol.” 10. vers: „Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” Látjuk, hogy a bűnös a hit egy bizonyos mértékét kapja azáltal, hogy hallja az Igét, majd használja azt. Arra használja, hogy megteremtse az üdvösség valóságát a saját életében. Mikor mentett meg téged Isten? 1990. május 24-én, kb. 10 óra 10 perckor? Tévedsz. Akkor, amikor Jézus meghalt érted és feltámadott, kb. 2000 évvel ezelőtt. De ez akkor lett valóság - megmentés - számodra, amikor elhitted és megvallottad. Az üdvösség minden emberé. Minden férfi és nő rendelkezik azzal a joggal, hogy üdvözülhessen. Jézus az egész világért meghalt. Ezért szeretem T. L. Osborne testvér szavait: „Senkinek nincs joga kétszer hallani az evangéliumot, amíg minden ember nem hallotta legalább egyszer.” Minden embernek joga van tehát hallani az evangéliumot, mivel az üd-vösségét megszerezték, és az árát kifizették. A prédikált igazság hitet hoz létre a szívben. Ezért, aki hisz és megvallja azt, amiben hisz, akkor az ő hite által valósággá váltja a saját életében mindazt, amiről prédikáltak neki.
  Figyeljük meg a Róma 10,13-14 és 17-ben ezeket a szavakat: „Mert minden, aki segítségül hívja az Úr Nevét, megtartatik [üdvösségre jut]. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Ez az állítás igaz bármiről, amit Istentől kaphatunk. Az Isten szerinti hit úgy jön, hogy hallod Isten Igéjét. Istennek nincs másfajta hite, csak ez, és ez az isteni hit, hallás által jön. Azaz Isten annak a szívébe, aki az Igét hallja, az Ő saját hitét adja. Nem csoda, hogy Jézus azt mondta, „hallván hallanak”. Nem hagyhatod, hogy az Ige az egyik füleden bemenjen, a másik füleden ki, mert így nem terem gyümölcsöt benned; nem eredményez hitet. Akkor sem jön létre hit a szívedben, ha úgy viselkedsz, mintha Isten Igéje tündérmese volna. De ha tisztelettel és őszintén hallgatod, és ennek alapján cselekszel is, akkor létrejön benned a bibliai hit. Gyakran van olyan elképzelésünk a prédikálásról, mint amilyen a fiamnak volt 5 éves korában. Azt kérdezte: „Anyuka, azok a mesék, amiket apuka mond, amikor prédikál, azok tényleg igazak vagy csak prédikál?” Az emberek sokszor azt gondolják, hogy csak prédikálunk.

  Egy teljes evangéliumi keresztény hölgy jött hozzám, miután látott egy metodista asszonyt meggyógyulni gyógyíthatatlan betegségéből. Könnyes szemmel kérdezte:

  - Megmondaná, hogy létezik, hogy Isten meggyógyítja ezt a metodista asszonyt, akinek nincs is Szent Szellem-keresztsége? Én pedig szólok nyelveken, mégsem gyógyulok meg?

  - A gyógyulásnak semmi köze a nyelvekhez. Az Úr már 2000 évvel ezelőtt ráhelyezte a te betegségeidet Jézusra, és Jézus elhordozta azokat. Az Ő sebeivel már akkor meggyógyultál, de te nem fogadod el, és nem hiszed ezt. Megpróbálod az Urat rávenni arra, hogy most tegye meg azt, amit ő már rég megtett. Ha képes vagy buzgón és boldogan dicsérni Istent azért, amit tett, és elhinni és megvallani, akkor láthatóan is megnyilvánul majd a gyógyulásod. Ha keresztény vagy, akkor van elég hited arra, hogy meggyógyulj. Megteheted, hogy egyszerűen nem használod, nem engeded felszabadulni. Ne kérj több hitet, nincs szükséged többre! A legnagyobb dolgokat már sikerült elhinned. Az újjászületés a legnagyobb dolog, ami megtörténhet veled. Ez a legnagyobb csoda. Sokkal nagyobb, mint meggyógyulni valamilyen betegségből! Mit kell tenned? Használd a hitnek azt a mértékét, amivel rendelkezel, és engedd felszabadulni. Jézus elmondta, hogyan kell ezt megtennünk: mondd ki a száddal azt, amit hiszel a szíveddel. Ha hiszel a Bibliában, akkor hiszed azt is, hogy Jézus magára vette az erőtlenségeidet, és hordozta a betegségeidet. Ha hiszel a Bibliában, akkor hiszed azt is, hogy Ő ezt már 2000 évvel ezelőtt megtette - feleltem.

  1 Péter 2,24: „Akinek sebeivel gyógyultatok meg.” Ez azt jelenti; ha te azt mondod, hogy az Úr majd „valamikor” meggyógyít, akkor nem vagy összhangban azzal, amit a Biblia mond, mert a Biblia azt mondja: „...gyógyultatok meg.” Ne emberi tradíciók, hanem az Ige szerint szabadítsd fel a hitedet! A hit jelen idő. Ha azt mondod, „reméled”, hogy „majd” meggyógyulsz, akkor jövő időben beszélsz. Rendelkezel az Isten szerint való hit mértékével, tehát használd! A 2 Korinthus 4,13-ben ezt olvashatod: „Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk.” Pál a korinthusi gyülekezetnek írt, de ami vonatkozik a korinthusi gyülekezetre, az vonatkozik a nálatok lévő gyülekezetre is. Azt írta nekünk: „...a hitnek mibennünk is ugyanaz a szelleme van meg.” Egyetlen apostol sem írt a Bibliában egyetlen alkalommal sem abból a célból, hogy az embereket bátorítsa a hitre. Ma azért kell bátorítanunk a hívőket, mert Isten Igéje nem valóságos a ma élő emberek számára. Hívők vagyunk! Nem írjuk a gyermekeinknek sem, mikor távol vannak, hogy ne felejtsenek el lélegezni, mert lélegezni fognak, amíg élnek. Tehát nem kell a hívőket arra bátorítanod, hogy higgyenek, hiszen ezért azok, akik: vagyis hívők.

  Évekkel ezelőtt, Új-Mexikó államban egy összejövetel után a szenátor és bankigazgató felesége, egy kedves hölgy jött hozzám, és arra kért, imádkozzam érte, hogy több hite legyen. Megmondtam neki, hogy nem tehetem, mert ima által nem lehet a hitet megnövelni. Megkérdeztem, hogy hívő-e? Azt mondta, igen. De ki hallott már olyan hívőről, aki nem hisz?

  Ha vereségben élsz, azt te magad okoztad, a saját ajkaddal: „...ha valaki azt mondja... és a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz neki, amit mondott.” Valaki ezt így fejezte ki: „Ha azt mondod: nem tudod, akkor abban a pillanatban, amikor ezt kimondod, olyan, mintha megkorbácsoltak volna. Azt mondod, hogy nincsen hited, mire a kételkedés úgy ágaskodik fel benned, mint egy óriás, és megbénít.” Szavaid által veted magad börtönbe. Kudarcról beszélsz, és a kudarc rabságban tart téged. A Példabeszédek 6,2-ben ez van: „Szádnak beszéde által estél tőrbe.” A magyarázó fordításban így áll: „Fogságba estél a szád beszédével.” Nagyon kevesen vesszük észre, hogy a saját beszédünk uralkodik rajtunk. Egy fiatalember mesélte, hogy soha nem verték meg addig, amíg meg nem vallotta, hogy valószínűleg meg fogják verni.
  Az emberek azt állítják, beszédüket értelem irányítja. Ez nem baj, ha Krisztus értelme lakozik bennük. Bennünk, hívőkben, Krisztus értelme kell, hogy lakozzék. De ha a gondolkodásodat a kétség uralja, akkor bizony az ördög értelme lakozik benned, és ha érzéseidet a félelem uralja, akkor azt is az ördög uralja. Soha ne beszélj kudarcokról! A vereség és a kudarc nem tartozik Isten gyermekeinek az örökségéhez! Isten soha nem teremtett félresikerült dolgot, és Ő új teremtéssé tett bennünket! Mi nem a test akaratából születtünk, nem emberek akaratából, bennünket Ő Jézus Krisztusban teremtett! A félresikerült dolgokat emberek tesznek, rossz hittel és rossz gondolkodásmóddal. Az 1 János 4,4 azt mondja: „...nagyobb az, Aki bennetek van, mint az, aki e világban van.” Tanuld meg, hogy a nagyobban bízz, Abban, Aki benned van. Ő, Aki benned van, hatalmasabb, mint bármi ezen a világon. Isten szavakkal teremtette a világmindenséget. A hittel megtöltött szavaknál nincs nagyobb erő ezen az egész világon!

  Valakitől hallottam, hogy a legtöbb ember az ördög ellentámadásakor vesztette el a gyógyulását. Velem is majdnem ez történt. Az emberek kérdezgették, jobban van-e a szívem, és én azt válaszoltam, hogy nincs. Egy idő után kezdtem is rosszabbul érezni magam. Feküdtem az ágyon, és megvizsgáltam, miért hanyatlik az állapotom. Ezután elkezdtem azt mondani, hogy jól vagyok, és így is lett. Imádkoztam a gyógyulásért, mert kívántam. Hittem a szívemben és megvallottam az ajkaimmal. Azt mondtam az embereknek, hogy jól vagyok. Erre furcsán néztek rám. De mivel jó megvallást tettem, azt láttam, hogy a tüneteim csökkentek, végül elhagytak. Megkérdezték, hogy elvigyenek-e autóval, de elutasítottam: Nem, inkább egy kicsit sétálok. Mindenkinek megvallottam, hogy jól vagyok. Sokan hirdetik, hogy a gyógyulás nem a napjainkban élő emberek számára adatik, de erre azt tudom mondani, hogy tanításuk az ördögtől van, és a Biblia azt mondja, hogy az ördög hazug.
  A betegség, a probléma legyőzésének kulcsa a szív hite és a száj megvallása. Tudtam, hogy nekem megvan a szükséges hitem, mert egy bizonyos mérték az Isten szerinti hitből már elegendő. Szánk milliomossá vagy koldussá tehet minket. Ajkaid téged győztessé vagy fogollyá tehetnek. A vérfolyásos asszony hitből beszélt, és hite győztessé tette őt. Megvallásod betegségben tarthat, de meg tudod tölteni a szavaidat szeretettel is, és az a legkeményebb szívet is megolvasztja, segít a csüggedőknek és a megtört szívűeknek. Meg tudod tölteni a szavaidat olyan hittel, amely a mennyet is fölkavarja, és meg tudod tölteni őket gyűlölettel és méreggel is. Szavaidat meg tudod tölteni a menny levegőjével, és az kiárad, amikor beszélsz. Hited soha nem fog magasabbra emelkedni, mint a szád beszéde. Jézus azt mondta a vérfolyásos asszonynak, hogy az ő hite tette őt egészségessé.

  Gondolatok jöhetnek és mehetnek, de ha te nem vagy hajlandó őket szavakká formálni, akkor meghalnak, mielőtt megszülettek volna. Egy ember megkért, hogy imádkozzam érte, hogy az ördög soha ne súgjon gonosz gondolatokat a fülébe. Ezt magamért is megtenném, ha tehetném. De az ördög területén vagyunk, testben élünk. Nem tudjuk megakadályozni, hogy az ördög fülünkbe súgja a maga gondolatait. Nem tudod megakadályozni, hogy madarak repüljenek a fejed fölött, de azt már igen, hogy fészket rakjanak a hajadban. Ugyanígy el tudod utasítani, hogy a gonosz gondolatokat cselekedetekké váltsd. A legjobb dolog, amit tehetsz, hogy nevetsz az ördögön, mert hazug.

  Vedd fel azt a jó szokást, hogy nagy dolgokat gondolsz ki! Tanuld meg, hogy használd azokat a szavakat, amelyek a szellemedet mozgásba hozzák! A hit megvallásai valóságot teremtenek! A megvalósulás követi a megvallást. A megvallás megelőzi a megvalósulást, a birtoklást.
  Két dolog fontos tehát az Isten szerinti hittel kapcsolatban: az első, hogy az ember higgyen a szívében; a második, hogy higgyen a saját szavaiban is. Nem elég valamit csak a szívben hinni. Ahhoz, hogy Isten működjön, munkálkodjon, hinned kell a saját szavaidban is. Ez a hit kizárólagos törvénye. Mind a kettőben hinned kell. A szónak az ajkaidról kell elhangoznia; ez hatalmat, erőt ad a betegség, a démonok és a körülményeid felett.


  - Kenneth E. Hagin -
  Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
  Olvasottság: 12122
  Küldés (0)add comment

  Szólj hozzá Te is!
  Kérjük, hogy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni. Ha még nincs fiókod, akkor regisztrálj!

  busy
   

  Facebook