gototopgototop

Mennyeihír

 • сувениры оптом Киев
 • футболки оптом
 • посуда оптом
 • Ma 2022. június 30, csütörtök, Pál napja van. Holnap Tihamér és Annamária napja lesz.

  Tagok a testben PDF  | Nyomtatás |  E-mail

  „…Isten elhelyezte a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, amint akarta.” (1Korinthus 12,18) Tehát nem mi döntjük el, hogy mi szeretnénk lenni. Ez már eldöntött részünkre, tőlünk függ azonban, hogy felfedezzük-e azt a helyet, amit Isten már elrendelt a számunkra. Isten határozta meg az emberek lakóhelyeit és azoknak határait és az időket is. Azt kérdezed, hogy hiszek-e az eleve elrendelésben? Teljes mértékben. De abban is hiszek, hogy van szabad akaratunk. Tehát ez a hely Istentől elrendelt és tudnunk kell azt is, hogy ahogy Ő elrendeli ezt a helyet a számunkra, ugyanúgy összekapcsol minket bizonyos emberekkel. Ez része a helyünknek. A mi helyünk mások mellett található.

  „Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestõl fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban; Akibõl az egész Test, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve az Õ segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.” (Efézus 4,15-16) Ahogy ez a King James féle Bibliában van: „Az Ő uralkodása alatt minden egyes tagja a testnek összeilleszkedik, és az egész testet ezek a kapcsok tartják egybe.” Éppen ezért, amikor minden egyes tag úgy működik, ahogy működnie kell, az egész test növekedik és felépíti magát a szeretet által. A Veymuth fordítás szerint: „Őrajta függvén az egész test különböző tagjaival, akik szorosan összekapcsolódnak és egymásra figyelnek…” - miről beszél itt? Rólad és rólam beszél az Ige, Ő a fej, én egy testrész vagyok, s te is csak egy testrész vagy, és mindannyian együtt képezzük a Testet, a Krisztusnak a Testét. Ő a fej. Ennek a valóságát a tudatunkban kell tartanunk. Mert, - mondja - ezek a különböző tagok szorosan összekapcsolódnak, illeszkednek és egymásra odafigyelnek. És növekedik ez a test minden egyes tagnak a hozzájárulásával. A tagoknak minden szüksége ezáltal töltetik be, mert a szeretet szellemével teszik ezt. Amikor minden tag a helyén van, szorosan összeilleszkednek a tagok.

  Az ördög ezt tudja a Krisztus Testéről is. Az ördög nagyon jól tudja, hogy ha a Krisztus Teste valaha is egy emberként (egy testként, egységben) fog működni, akkor neki vége. Akkor az egész világon vége az ördögnek. Éppen ezért, az egyik legnagyobb fegyvere az ördögnek a viszály. Mert mit tesz a viszály? A viszálynak a gyümölcse az, hogy a tagok a testben nem kommunikálnak egymással, elválasztják egymástól magukat. És az megcsonkítja, megbénítja az egész testet, nagyon komolyan. Gondolj csak bele, hogy mi lett volna, ha ma reggel a bokád kiesett volna a lábadból, vagy nem lenne hajlandó végrehajtani az agyadtól jövő parancsokat. Bizony ez az, ami megtörtént a Krisztus Testében. Mert vannak tagok a testben, akik egyáltalán nem beszélnek egymással. Nem is akarják azt, hogy egymáshoz bármi közük legyen.

  „Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók akár görögök, akár szolgák akár szabadok, és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg… - egy test van, egy szellem van, egy elhívás van, egy nagy küldetés van - …mert a test sem egy tag, hanem sok” - tehát egy test van, és sok tagból áll. „Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való-é azért?” (I.Korinthus 12,13-15) Mi a válasz erre a kérdésre? De igen, még mindig része a testnek. Ez egy attitűd, és nem elfogultság azt mondani, hogy helytelen. Amikor a láb azt mondja: én nem kéz vagyok, így nem is vagyok a testből, engem ott nem értékelnek, nem ismerik el az ajándékaimat. Hallottátok már ezt valakiknek a szájából? Én nagyon örülnék, ha ezt soha többet nem kellene hallanom. Az én ajándékom, az én ezem, az én azom, olyan sokszor halljuk. Nem ismerik el az én ajándékaimat, az én ajándékaimat(!). Nagyon sokszor hallom: - Keith testvér, én készen állok arra, hogy engem valahova, valami fölé helyezz. Hm… Nekem, te ne mondd meg, hogy valaminek a főnöke akarsz lenni. Amikor így beszélsz, többet elárultál magadról, mint gondolnád.

  Vannak tagok a testben, akiknek helytelen a hozzáállása. Ez a láb azt mondja: hát én nem tartozom a kezek közé, nem vagyok a kéz-csoportban, így nem is vagyok része a testnek. Ez lenne az igazság? Nem. Része a testnek. „…És ha a fül ezt mondaná: mivel, hogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való…” (I.Korinthus 12,16) Szóval akkor leválunk a testről és létrehozunk egy fül-gyülekezetet, mert nem ismerik el a fülnek az ajándékait abban a gyülekezetben. Szóval akkor nyitunk egy fül-gyülekezetet, ahol a fülek szabadok. Az egész gyülekezet nem csupán fülekről szól, és nem is csak a szemekről, és nem is a lábakról vagy a kezekről, mert sok része van a testnek. Mindannyian fontosak, és mindegyiküknek együtt kellene munkálkodnia, kommunikálniuk kellene egymással, és értékelni, nagyra tartani a másik elhívását. Az ördög ezt jól tudja, nagyon jól tudja; amikor a ház megoszlik, akkor össze is dől.

  Viszály veszélye

  Évekkel ezelőtt az Úr mutatott nekem valamit, és az alkalmazottaink nagyon jól tudják, hogy miért viselkedek így ezzel kapcsolatban. Mert én ezt nagyon komolyan veszem, és egyáltalán nem tolerálom, nem nézem el, nem tűröm el a viszályt. Ez egy úgynevezett belső törvény itt a gyülekezetben. Semmilyen formában nem lehet jelen a viszály a gyülekezetünkben. És ennek a fő oka az, hogy az Úr évekkel ezelőtt foglalkozott velem, miközben Őrá várakoztam, és azt mondta nekem, hogy a viszály, az ördög jelenlétének a megnyilvánulása. És azt mondta nekem az Úr, hogy: „ha bármiben, ami a te kezed alatt van, megengeded a viszályt, akkor megengeded az ördögnek, hogy megnyilvánuljon abban, aminek én tettelek a sáfárává.” Ez egy nagyon komoly dolog. Ha megengedem, hogy a viszály szétszaggassa ezt a gyülekezetet, én fogok az Úr előtt állni és számot adni. Azokért az emberekért, akik megsértődtek, megbántódtak, elmentek, elvesztek, azért mert megengedtem, hogy a viszály csak keresztülfusson a gyülekezeten és nem tettem semmit. És nem fog kisegíteni, ha úgy próbálom megvédeni magamat az Úr előtt, hogy: „tudod, Uram, hogy milyenek voltak a segítőim, és hogy nem mondhattam nekik ezt, mert megsértődtek volna.” Meg se fogja hallani ezeket, mert én egy olyan pozícióban voltam, ahol kellett és lehetett volna valamit tennem.

  Nem kell ezért csúnyán viselkedned, egyszerűen csak tudatod, hogy nem vagy hajlandó eltűrni, nem engeded meg a viszályt. Így kell tenned a saját otthonodban is, a vállalkozásodban, a szolgálatodban, a gyülekezetedben, de ez otthon kezdődik. Először is nem vitatkozol a gyerekeiddel! Nem, mert, ha vitába szállsz a gyerekeiddel, akkor azt tanítod nekik ezzel, hogy nem kell megtisztelni a hatalmat. Persze beszélgess a gyerekeiddel, és engedd meg nekik, hogy kérdezzenek, de abban a pillanatban, amikor ezt érzed a magatartásukon és meghallod a hangjukban, abban a pillanatban le kell zárnod a beszélgetést. Miért? Azért mert: „én az anyád vagyok, az apád vagyok, és velem így nem beszélhetsz, és ezzel vége.” Az emberek nézik a tévét, és látják, hogy a tinédzserek ordítoznak a szüleikkel, és azt mondják, hogy ez a normális, de ez ördögi, istentelen. Nem szabad ennek így lenni a gyülekezetben sem, és az otthonainkban sem, semmiben, ami téged illet. A viszály az ördög megnyilvánult jelenléte. Lapozzunk a Jakab levelére, hogy lásd, miről beszélek. - nemcsak én beszélek erről.

  „Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön… - hanem honnan jön? - földi, testi, és ördögi. Mert ahol irigység és mi? -…viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet is van.” (Jakab 3,14)

  Ugye, ez nem Isten jelenléte? Hanem kinek a jelenléte? Minden gonosz cselekedet a gonosz megnyilvánulása, az ő jelenléte. Ne úgy hallgasd ezt, hogy ez csak ilyen magasztos elképzelés arról, hogyan is kellene a dolgoknak működnie, de nem tudom, hogy erre képesek vagyunk-e vagy sem. Ha a teljes áldást akarod, akkor így kell élned! Nincs választási lehetőség. Ne hidd azt, hogy neked helyet kell adnod az ördögnek. Mit mond az Ige? Ne adjatok helyet az ördögnek! Ne adj neki lehetőséget az életedben.  

  „És ha a fül ezt mondaná, mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való…” (I.Korinthus 12,16) - Én nem tartozom oda, az nem az én helyem, mert nem ismernek el engem, nem ismerik el a fül ajándékait. Csakis a szemeket ismerik el, már tele van a hócipőm azzal, hogy mindig csak a szemről hallok. Szóval, én nem vagyok a testnek a része, ezért elkezdünk egy fül gyülekezetet. Évszázadokon keresztül ezt láttuk: fül gyülekezetek, szem gyülekezetek, láb gyülekezetek, kéz gyülekezetek. Ez így nincs rendben. Egyikünknek sincs meg mindene.

  A Biblia azt mondja, hogy Jézuson mérték nélkül volt a Szent Szellem. Amikor Jézus járt itt, Ő maga alkotta a Krisztus Testét itt a földön, neki mindene megvolt, Ő minden volt. Ő apostol volt, próféta, evangélista, pásztor, tanító, minden egyben. Senki közülünk nincs így. Senki mást rajta kívül nem lehet "az" apostolnak nevezni.

  „A Szellem mindenkinek ad kijelentést mégpedig épülésre. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által, másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szellem szerint. Egynek hit ugyanazon Szellem által, másnak pedig gyógyításnak ajándékai (nem ugyanannak, tehát) egy más valakinek pedig gyógyítások ajándékai, azon egy Szellem által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkája, másoknak pedig prófétálás, egy másiknak pedig szellemek megkülönböztetése, egy másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata.” (I.Korinthus 12,7-10)

  Nem kellett volna itt ezt a másiknak szót használnia Pál apostolnak, de ezt a szót használta, hogy valamit kihangsúlyozzon, hogy megértesse velünk, hogy különböző ’testrészeknek’ külön kegyelmi ajándékai vannak. Külön kenetük van, és egyiknek sincs meg mindegyik együtt. Jézusnak megvolt minden, a Szellemnek a teljes megnyilvánulása. A gyógyítások ajándékai, a csodatévő erőknek a teljes megnyilvánulása, a tudás szavának teljes megnyilvánulása, a bölcsesség szavának, a szellemek megkülönböztetésének teljes megnyilvánulása, mindenből megvolt a teljessége.

  Összekapcsolva

  Nekem nincs meg mindenem, bennem itt van a Szent Szellem, és rajtam van, de nekem nincs meg az összes kenetem a szolgálatra, csak annyim van, amennyit Isten adott nekem. És neked is annyid van, amennyit Ő adott neked. Ha minket összetesznek, akkor megvan minden, és az ördög ezt tudja. Vannak dolgok, amiknek meg kell történnie ezekben az időkben, de nem fognak megtörténni különálló személyes keneteken és szolgálatokon keresztül, hanem csakis úgy fognak megtörténni, hogy különböző kombinációi lesznek ezeknek a keneteknek. Tehát az összes testrész együttes munkálkodása, az összevont kenet, amikor a testrészek összeilleszkednek és összekapcsolódnak. Szabaddá kell válnunk, mert nekem nem lehet az a mentalitásom, hogy ez a Keith Moor-show, és a te gyülekezetedben sem lehet egy szuper sztár mentalitás, hanem olyan magatartást kell tanúsítanod, hogy Isten megveregethesse a válladat, és azt mondhassa: azt akarom, hogy kapcsolódj össze azzal meg azzal. És kapcsolódj bele ebbe meg ebbe a projektbe. De itt van egy másik oldala is ennek. Olvassuk tovább…

  17-es vers: „Ha az egész test szem, hol a hallás?” Kérdez tőlünk valamit, akkor tehát válaszoljuk meg. A válasz erre: nem lenne hallás. Nyilvánvaló, hogy hiányoznak bizonyos megnyilvánulások a Krisztus Testében. Bizony hiányzanak ezeknek a kegyelmi ajándékoknak a megnyilvánulásai, a csodák. Sokan azt gondolják: ha én eleget böjtölök, ha elég hangosan imádkozom, akkor majd eljön. Nem. Egyetlen egy testrész, vagy akár három testrész együttesen sem képes megtenni bizonyos dolgokat, hanem az összes együttműködésére van szükség ehhez. „Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, amint akarta.” (I.Korinthus 12,18) Van egy helyed, ahová illesz. Egy fülnek milyen kegyelme van? Fül kegyelme, nem szem kegyelme. Ha te kéz vagy, akkor igenis értékeld a lábat, de ne próbálj meg láb lenni. Soha ne próbálj meg láb lenni.

  Kenneth Haginnal szolgáltam éveken át, és nagyon hálás vagyok ezért. Hagin testvér a prófétai hivatalban állt, és szolgált ebben a hivatalban nagyon erőteljesen. Éppen ezért, a tanítványok, akik látták, próbálták őt utánozni, és próféták akartak lenni. Ebből aztán nagyon sok probléma származott. Például egy illető elhatározta magában, hogy ő mindenkinek prófétálni fog, mert azt hitte magáról, hogy próféta, és el is kezdett prófétálni. Kihívott valakit, és azt mondta neki, hogy látja szellemben róla, hogy Isten elhívta őt egy magas tisztségre a városában. Kiderült, hogy kukásautót vezet. Aztán odament a másikhoz, és azt mondta: az Úr azt mutatja nekem, hogy neked egy erős kenetet adott az éneklésre. A férfi azt mondta: hát, a feleségem még a zuhany alatt sem szereti, ha éneklek, nem is énekelek egyáltalán. Aztán elkezdett előszólítani valakit: Vern, Istennek van egy szava számodra. Vern, Vern… és nem hagyta abba, csak kiáltozta: Vern, Istennek van…, Vern… Aztán az egyik felekezeti testvér felállt: azt mondja az Úr, hogy Vern nincs itt. Tehát itt van egy fül, aki megpróbál szem lenni, és próbálkozik, de egyszerűen képtelen ezt a munkát elvégezni. És nincs elég esze ahhoz, hogy felfedezze, hogy elvétette. Nem arról van szó, hogy rossz ember lenne, vagy hogy nincs semmilyen kenete Istentől, ez csupán annyit jelent, hogy nincs a helyén. Lehet, hogy úgy gondolod, eltértem a témától, de a te áldásod helye nem lehet különálló, nem lehet elválasztani a jogszerű helyedtől a Testben.

  Kegyelem és kenet

  A keneted és a helyed kéz a kézben van. A jutalmad, a gyarapodásod, az előléptetésed az is kéz a kézben jár egymással. Mert, ha nem vagy a helyeden, és valami olyat próbálsz megtenni, amire Isten nem hívott el, amire nincs kegyelmed, akkor nem fogsz gyarapodni, nem leszel előléptetve, nem fogsz fejlődni, csakis a saját jogos helyeden találod meg az áldásod helyét. Mondd ki hangosan: köszönöm, Atyám, hogy beviszel engem az én helyemre, az én rendelt helyemre a Testben, a gyarapodás helyére, Tebenned. Halleluja. Köszönjük, Uram. Dicsőség Istennek.

  Az 1Korintus 12-ben olvastuk, hogy Isten elhelyezte a tagokat a Testben úgy, ahogy az a tetszésére volt. Az Efézusi levél-ben olvastuk, hogy ezek a testrészek szorosan összekapcsolódnak, illeszkednek. A te helyed nem független mások helyétől, mert mindannyian egy testnek vagyunk a tagjai. Emlékszem, amikor mi elkezdtük a szolgálatot, akkor egy nagyon egyszerű útmutatást kaptunk, hogy menjünk el a Rhémába. Én azt gondoltam, hogy egy évig leszünk ott, és aztán hazamegyünk Missisipibe. Ez volt a mi tervünk. Nem akartam prédikátor lenni, azelőtt harcművészetekkel foglalkoztam, és harcművész akartam lenni. Igazán erősen meg tudtalak volna rúgni akkor, de nem tudtam volna prédikálni neked.

  És eljutottunk oda, nagyon sokat tanultunk, és igen hálásak voltunk ezért. Az Úr ezt a három szót mondta nekem: "Segíts Hagin testvérnek." Három szót kaptam Istentől. Nem egy hallható hangot hallottam. Nem láttam egy angyalt se, nem volt látomásom, a szellememben kaptam ezt a három szót nagyon erőteljesen. Isten szelleme mozdult rajtam, és kijöttek a könnyeim is, nagyon valóságos volt, ahogy Isten szólt hozzám: segíts Hagin testvérnek. Hagin testvér nem ismert engem, és én el se tudtam elképzelni, hogyan kerülhetek közel hozzá, mert számomra ő nem úgy tűnt, mint akinek valamire is szüksége van. Úgy tűnt, hogy nagyon sok ember van körülötte, aki segít neki. De nem kifizetődő megkérdőjelezni Isten beszédét. Tehát ott voltam, ott ültem az első sorban minden nap. Ha szükség volt valakire, aki felsöpri a termet, az én voltam, ha szükség volt valakire, aki kivigye a szemetet, én voltam. Mindig jelentkeztem, én vagyok az, én segítek. És aztán láttuk azt, hogy minket Isten ővele kapcsolt össze, illetve ővelük. Nagyon sokáig nem fedeztem fel a helyemet a Krisztusban, csak évekkel az után, hogy elfogadtam azt, hogy minket Isten őhozzá kapcsolt. Az én helyem elválaszthatatlan volt az ő helyétől. És ha én leváltam volna róla, akkor nem kaptam volna meg ezt az ellátást.

  Amikor valaki bekerül a helyére, azon nyomban ott terem az ördög és hazudik, megpróbálja megtéveszteni az illetőt. Elkezdi mondogatni, hogy nem törődnek veled, nem ismernek el téged, nem értékelnek. De ki mondta azt, hogy értékelniük kell? Az emberek olyan testiek, amikor így gondolkoznak. Az Úr nem azt mondta nekem, hogy segíts Hagin testvérnek, ha Hagin testvér majd rendszeresen dicsekedni fog veled, elmondja, hogy te ilyen jó vagy, meg olyan jó vagy. Nem azt mondta az Úr nekem, hogy segíts Hagin testvérnek, ha Hagin testvér elismeri a te ajándékodat. Amikor így gondolkozik valaki, az teljesen testi. Áldott legyen a szívük, de rengeteg ember van a gyülekezetben, akik annyira csecsemők, hogyha nem dicsekszel felőlük, vagy nem mondasz jót róluk rendszeresen, akkor elmennek, otthagyják a gyülekezetet. Ez nagyon szomorú, igazából, akinek leginkább ártanak ezzel, az saját maguk. Ha Isten összekapcsolt téged azokkal, akkor nagyon sok olyan dolog van, amit máshogy nem fogsz soha megkapni, csakis rajtuk keresztül. Mindegy, hogy mennyit imádkozol, mennyit böjtölsz, nem fogod megkapni közvetlenül a fejtől magától, hanem csakis azokon keresztül fogod megkapni, akikkel Isten téged összekapcsolt.

  Maradj ott, ahova az Úr helyezett

  Ha ezt nem látod, akkor gondolj bele megint, hogyan néz ki a test. Én azt szeretném, hogy mozogjon a kezem. Ez a jelzés, hogy mozgatni akarom a kezemet, a fejemből jött, az agyamból. És úgy jött aztán tovább, hogy a fejem kiadta ezt a jelzést, és a levegőn keresztül beszállt a kezembe? Nem. A fejemből jött, de mindenféle csonton és minden féle inakon keresztül jutott el a kezemhez. Az idegeken keresztül, a vállon keresztül, a könyökön, stb. a kézfejemig. Tehát a kézfej ezt az üzenetet nem közvetlenül a fejtől kapta, több testrészen keresztül jutott el hozzám. Ebből is láthatjátok, hogy az ördög miért munkálkodik azon, hogy a testrészek viszályban legyenek egymással. Mert ezáltal elvágod a szellemnek az ellátását, ami a fejtől jönne hozzád. Az emberek azt mondják: ó, hát nem kell ebből nagy hűhót csapni, volt egy kis nézeteltérésünk, és akkor mi van? Tudod mi? Ez igazán komoly dolog. Nem tudod, hogy a szellemnek milyen ellátásáról maradtál így le. Ha folytonosan lemaradsz ezekről a dolgokról, akkor a fejlődésed visszamarad. Miért? Mert lemaradtál arról az ellátásáról, amit Isten így tervezett hozzád eljuttatni más testrészeken keresztül.

  Pár évvel azután, hogy elkezdtem segíteni Hagin testvérnek, megkértek, hogy tanítsak a gyógyító iskolában. Miközben készültem, mivel szerettem volna a lehető legjobban csinálni, olvastam más szolgálóktól. Próbáltam széles látást kapni ezekről a dolgokról. Ettől a teológustól, meg attól a orvostól, meg doktortól, meg stb… Aztán miután ennyit olvastam, igencsak ellentmondó teóriákra bukkantam. Megkérdeztem az Urat erről, és Ő kiigazított és nagyon meglepődtem.

  Azt mondta, hogy „fiam bárhová elküldhettelek volna téged ezen a világon. Nagyon sok jó szolgálat van a világon, akik szeretnek engem, és engem szolgálnak. És nagyon jó gyümölcsöket teremnek, nemcsak Kenneth Hagin szolgálata, nemcsak ez a Rhéma, hanem sok jó szolgálat van a világon, és én bárhová el tudtalak volna küldeni közülük. Bárkihez hozzá tudtalak volna téged kapcsolni, de nem tettem. Ide küldtelek, ide kapcsoltalak, és neked azt kell elvenned, amit itt kapsz. Ez a te fő dolgod, és nehogy lemenj erről az útról. Ne nézegess ide-oda, jobbra-balra, hogy nehogy elvétsd a fő dolgot. Én majd adok több más dolgot is, ahogy az idő múlik. De a te főfókuszod az itt van, tehát szerezd meg azt, amit itt adtam neked, ezen a helyen. Szerezd meg azt, amit ezen a szolgálaton keresztül adok neked. Ezen az ellátáson, ezen a 'testrészen' keresztül, akihez hozzákapcsoltalak.”

  És ahogy abbahagytam ezeknek a dolgoknak az olvasását, és arra összpontosítottam, amit attól a szolgálattól kaptam, akkor a kijelentés elkezdett áradni hozzám, és elkezdtem dolgokat meglátni. Az emberek így nyilatkoznak: ó, a mi gyülekezetünk a legjobb a világon. Nem. Lehet, hogy a tiétek az egyik legjobb, de hogyha azt mondjuk magunkról, hogy mi vagyunk a legjobbak, akkor mindenki más csak másodlagos. Ez így nem igaz. Ó, ez a legjobb szolgálat az egész világon. Hagin testvérnek a szolgálata volt a legjobb a számomra, az életemnek abban a szakaszában. Isten oda kapcsolt engem, mert ez volt a terve számomra. De ez nem azt jelentette, hogy mindenki számára ez a legjobb szolgálat az egész világon. Milliók vannak, akik soha nem hallottak róla. Ezt sokszor nem fedezzük fel. A világ egy nagy hely, csak menj és utazgass, rájössz erre magadtól is.

  Tehát visszatérve, látjátok ezt a nagy igazságot, Isten téged valakihez hozzá kapcsol. Emberekhez, szolgálatokhoz. Nagyon valóságos dolog az, érzékelitek, hogy Isten valakihez hozzákapcsol. Sokszor sírtál, Isten Szelleme szállt rád, napokon keresztül érzékelted, tudtad, hogy valami természetfölötti történt veled. Olyan kapcsot érzékeltél közte és közted, amit nem szabad elfelejteni, mert ez természetfölötti. Őriznünk kell. Mindent el kell követnünk azért, hogy ne sérüljön meg ez a kapocs. Nemcsak a saját érdekünkben, hanem a másik érdekében is. Mert Isten ellátása rajtunk keresztül is megy a másikhoz.

  A kapcsok és a kötelek által növekszünk és felépülünk a szeretetben. Én szeretem ezt így mondani, hogy felnövekszünk Istenben, az Ő szeretetében. Tehát légy éber, és ne engedd meg, hogy az ördög elválasszon téged más testrészektől, akikhez Isten hozzákapcsolt. Nem érdekel, ha megveted, amit tettek, nem érdekel, hogyha rosszul bántak veled. Növekedj fel, és lépj vissza egy lépést, és nézd az egész képet. És gondolkozz el azon, hogy Isten miért kapcsolt hozzájuk. Még akkor is, hogyha úgy érzem jelenleg, hogy mindez csak az ő érdekük. Maradj ott! Nagyon meglepő lesz, hogy milyen gyorsan megfordulnak a dolgok, és megváltoznak. Igazából a te érdekedben vannak ezek, sokkal inkább, mint gondolnád.

  - Keith Moore -


  Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
  Olvasottság: 10328
  Küldés (1)add comment

  Szeidlné Szabó Ilona hozzászólása:

  89
  ...
  Ez így igaz, mert csak akkor fogsz növekedni és gyarapodni, ha megmaradsz a gyülekezeti testben, és azt teszed amit Isten elvár tőled és az Ő akarata szerint cselekedsz. Minden dolog ami Tőle van az Kegyelem által van. Ezt nekünk el kell fogadni. Dicsőség Istennek, hogy Nagyobb Ő aki bennünk van, mint az aki e világban van. Ámen.
  2010 április 22

  Szólj hozzá Te is!
  Kérjük, hogy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni. Ha még nincs fiókod, akkor regisztrálj!

  busy
   

  Facebook