gototopgototop

Mennyeihír

 • сувениры оптом Киев
 • футболки оптом
 • посуда оптом
 • Ma 2022. június 30, csütörtök, Pál napja van. Holnap Tihamér és Annamária napja lesz.

  Kapcsok PDF Nyomtatás E-mail

  „És monda az Úr Ábrámnak: eredj ki a te földedből, menj el a te rokonságod közül és a te atyádnak házából, arra a földre, amelyet én mutatok neked.” (1Mózes 12.1) Tehát Istennek volt egy helye Ábrahám számára, és ez nem az, ahol Ábrahám akkor tartózkodott. A Zsidó 11-ben olvassuk, hogy hit által ment ki Ábrahám, és indult el arra a földre, amelyet ő örökölt. És elment onnan, nem tudván, hogy hova megy. Hit kell ahhoz, hogy megtaláld a helyedet, hogy eljuss a helyedre a Krisztus Testében és Isten dolgaiban. Azt mondta Isten, hogy menj el, megmutatom neked, hogy hitben kell járnod. Elvitte a feleségét, és még valakit…

  "És kiment Ábrahám, amint az Úr mondta neki, és Lót is kiment ővele, Tehát Lótot vitte magával. A 13-as fejezetben látjuk, hogy Ábrahám kiment Egyiptomból ő és az ő felesége, és mindene valamije volt és Lót is vele… – tehát Lót vele volt – …és elment a déli tartományba, Ábrahám pedig igen gazdag volt barmokkal, ezüsttel és arannyal." Itt álljunk le egy percre. Istennek van egy helye számodra. Ábrahám számára is volt egy helye, elindult arra a helyre, és mi történt? Egyre gazdagabb lett! Ahogy ment, egyre gazdagabb lett! Isten elvitte őt a gazdagság helyére. Isten olyan helyre vitte őt, hogy ahogy elindult, elkezdett egyre gazdagodni. Az emberek nem szeretik ezt ilyen egyszerűen hallani, de azt mondom, ha nem fogod Istent teljes engedelmességben követni, akkor csak tönkremész. Ha teljes szívből követed, és tényleg az Ő akaratát cselekszed, akkor az áldások rád jönnek és megteljesednek rajtad, úgy ahogy azt a Biblia mondja: Növekedni fogsz, és növekedni fogsz, és jól lesz dolgod és hónapok, évek fognak úgy eltelni, hogy nem lesz semmilyen fizikai problémád. És a gyermekeid áldottak lesznek, és a kutyád és macskád is áldott lesz. Ámen, ez egy tény.

  De ha nehézkesen mennek a dolgok, elvesztesz sok mindent, levert vagy, és rosszabbul megy a sorod, mint öt éve, akkor valami nincs rendben. Meg kell kérdezned magadtól, hogy a helyemen vagyok-e? Azon a helyen vagyok, ahova Isten helyezett? És azt teszem, amit Isten mondott? Olyan sokan nem teszik, olyan sokan elhagyták a helyüket. Lót is elhagyta a helyét. Olvassuk el. Ábrahám egyre gazdagabbá vált – nemcsak gazdaggá, hanem – igen gazdaggá. Lehet, hogy egy picit többet kell ezzel időznünk, mert nem vagytok elég boldogok, amikor ezt olvassuk. Még olyan sok vallásos szemét vesz körül bennünket. Nem szeretünk belegondolni, de a szüleid, a nagyszüleid, a dédszüleid, az ükszüleid azt mondták neked, hogy a szegénység Isten akarata, és, hogy a szegénység az szent dolog. Nagyon sok van még körülöttünk ebből a szemétből.

  Isten Ábrahámot nagyon gazdaggá tette, nagyon-nagyon gazdaggá. Mondd ki hangosan: az Isten akarata, hogy gazdag legyek! Addig kell mondogatnod, amíg mosoly nem ül ki az arcodra. Az ördög azt akarja, hogy ne beszéljünk erről annyit, és azt mondod magadban: Keith testvér, gyerünk, menjünk már át a másik témára. Nem, a gazdagság jó dolog! De van még jobb. Amikor nagyon gazdag vagy. Ez Isten akarata a számomra és számodra, és ide tartunk. Kimegyünk a szegénységből és a szükségből, a mi áldásunk helyére megyünk. A mentalitásunkat meg kell változtatni, az elménket meg kell újítani.

  A Timótheus levelében olvassuk: „mondd meg a gazdagoknak, hogy ne fuvalkodjanak fel.” A legtöbb ember nem magára gondol. Mert azt gondolod, hogy igen, hát a gazdagoknak nem szabadna felfuvalkodni. Kiről beszél ott az Ige? Még csak nem is azonosulnak a gazdag emberekkel. Ó azok a nagyon gazdagok! Kik a gazdagok, kiről beszélsz? Neked kell elolvasnod azt az igeverset és azt mondani, ó, tényleg, erre oda kell figyelnem. Oda kell figyelnem, hogy ne fuvalkodjak fel. Isten olyan sok dolgot tett értem, azért vissza kell emlékeznem arra, hogy honnan is jöttem. Most azért nevettek, mert nem így gondolkoztok. Hát szegények vagyunk, de büszkék. Mind a kettő gonosz állapot, és Isten megszabadít mind a kettőből, mondd ki hangosan: Isten Ábrahámot, a hit atyját nagyon gazdaggá tette, nagyon gazdaggá! Te vagy Ábrahám magva? Tiéd-e Ábrahám áldása, öröksége? És ez az áldás magába foglalja-e azt, hogy téged Isten nagyon gazdaggá tett? Nagyon gazdaggá, nagyon gazdaggá! Én ezt helyetted nem tudom hinni, veled együtt tudom hinni csak. A szádba kell helyezned ezeket a szavakat, és énekeld el a saját ’dalodat’ erről. Ó, gazdag, gazdag, nagyon gazdag vagyok, Isten engem gazdaggá tett! Kelj fel reggel, és mondd azt magadról, hogy: hú, te nagyon gazdag vagy. Nézd meg ezt a gazdag magadat. Azt mondja az ördög, hogy nem látod a számláidat? Mire te: csöndbe légy, fogd be, nem kérdeztelek! Én nagyon gazdag vagyok!!!

  Azt akarjuk, hogy ez lekerüljön a szellemedbe. És amikor ez oda lekerül, akkor nagyon izgatott leszel. Mit ír az Ige? Nagyon gazdag volt, nemcsak gazdag, hanem nagyon gazdag! Éjjel föl kell ülnöd az ágyban, és azt mondanod: nagyon gazdag vagyok! A gyarapodás nem a bankszámláidon kezdődik. A gyarapodás nem a pénztárcádban kezdődik, az már annak a gyümölcse. Hol történik meg először? A bensődben vagy megigazult, és aztán az a külsődre is hatással van. A bensődben vagy gyógyult, és aztán az hatással van a külsődre is. Amikor tudod a bensődben, hogy meggyógyultál, akkor kezd valóságba jönni a gyógyulás a fizikai testedben. Ugyanúgy, a bensődben tudod, hogy gazdag vagy, és az hatással van a külsőkre. És aztán a pénz elkezd téged keresni, aztán egy pénzmágnessé válsz, vonzani fogod a pénzt. Azért, mert ott van egy szellemi erő, ami hozzád vonzza. Nagyon sokan elutasítják a gyarapodást, a szellemük, a mentalitásuk; a szavaikkal teljesen elűzik a maguktól a gyarapodást. Még amikor a gyarapodás megpróbál is hozzájuk jönni, elűzik maguktól: nem én vagyok ez. Én viszont egy áldás-mágnes vagyok, hozzám jön, hozzám húzódik. Ez Istennek az áldása. Minden jót hozzád vonz, minden hozzád jön, minden működik neked, minden jól működik a számodra. Halleluja, minden nap. Dicsőség Istennek, halleluja.

  Azt gondolod, hogy én most az időmet, meg a te idődet pazarlom, de nem ezt teszem, mert ez lényeges. Amikor hitbe kerülünk, akkor nagyon-nagyon izgatott lesz a szívünk. Hogy mennyi hite van valakinek, meg tudod mondani abból, hogy mennyire izgatott a szíve. Van-e izgatottság benned, azzal kapcsolatban, hogy te nagyon gazdag vagy bizony? A nagyon gazdag emberek képesek megtenni dolgokat. Nem kell éjjel-nappal dolgoznod azért, hogy ki tudd fizetni a villanyszámládat. Nem kell éjjel azon tűnődnöd, melyik számládat fogod először kifizetni, és melyik az, amit most nem tudsz kifizetni. A nagyon gazdag emberek ezzel nem foglalkoznak. Mert olyan számláik vannak, amik már ki vannak fizetve. A nagyon gazdag embereknek vannak lehetőségeik, a szegény embernek nincs. A gazdag emberek, a nagyon gazdag emberek felkészülnek és hallanak Istentől, és Isten azt mondja nekik: menj, repülj el Európába, látogasd meg ezt a gyülekezetet, mert ezeknek az embereknek gondjaik vannak, és azt akarom, hogy buzdítsd őket és segíts nekik. Azt akarom, hogy állíts ki nekik egy csekket. Megkérlek, hogy prédikálj nekik és segíts nekik. Van-e Istennek szüksége ilyen emberekre, akiknek van idejük, vannak lehetőségeik, és szabadságuk. Jelentkezel-e erre a pozícióra, erre a helyre Istennél?

  Volt idő, amikor Phyllis és én azért dolgoztunk, hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat, de ez többé nincs. Most már oda megyek, ahova akarok, amikor akarok, dicsőség Istennek. Isten megüti a vállamat, és azt mondja: azt akarom, hogy holnap ebben az országban legyél, és én meg tudom tenni. Meg tudom tenni! És ha azt mondja Isten, hogy adjak nekik ennyi meg ennyi pénzt, azt is meg tudom tenni. Ez olyan jó, ez olyan nagy szabadság, olyan nagy dolog, jó dolog, és ez nemcsak a számomra adatott, nemcsak egy tucatnyi embernek, hanem mindenki számára. Isten minden gyermeke számára, Ábrahám minden fiának és lányának adatott ez. Megvan a joguk arra, hogy nagyon gazdagok legyenek, nagyon gazdagok, nagyon gazdagok, nagyon gazdagok, nagyon gazdagok.

  Tehát itt vagyunk a Teremtés könyvében, nézzük meg, hogy mi történt: Lótnak is pedig, aki Ábrámmal járt, voltak juhai. Ökrei voltak és sátrai, ami abban az időben háznak minősült, tehát házai voltak. Isten akarata az, hogy legyenek autó-id, többes számban, és legyenek háza-id többes számban, ez Isten tökéletes akarata. És amikor jönnek hozzád látogatóba, akkor azt mondod, maradj csak a nyugati szárnyban, észre se fogom venni, hogy ott vagy. Vagy: használd ezt az új autómat, mert nekem van még négy másik, csak nyugodtan használd, amíg itt vagy egész héten. És itt van egy csomó pénz, tessék, költsd el. Miért ne kellene ezt megtennünk? Ez nem szeretet, ez nem kegyelem? Ez nem Istentől való? De igen, és mondjátok: ez én vagyok, én ide tartok, ezt fogom megtenni. Isten kihoz engem, az én áldásom helyére, és ebből a gazdag helyből ezeket a dolgokat fogom megtenni. Isten rajtam keresztül fogja elvégezni, és sokak számára leszek áldás!

  A fő, hogy soha ne add fel. Mindegy, hogy meddig tart, mindegy, hogy mi jön az utadba, egyszerűen el kell magad szánnod és kijelented, hogy igenis meg fog történni az életemben. Dicsőség Istennek! El fogsz ide jutni, hacsak nem utasítod vissza ezt az üzenetet, és nem adod fel. Soha ne add fel!

  Tehát Lótnak voltak juhnyájai, ökörnyájai, sátrai voltak, és itt olvassuk, ugye azt, hogy Lót, aki Ábrámmal járt… (tehát ez azért volt Lót életében, mert Ábrahámmal járt). Voltak juhai ökrei és sátrai, azért, mert Ábrámmal volt. Ne értsd félre, Isten szerette Lótot is, de ez olyan világos a számomra, hogy Lót azért volt áldott, mert azon a helyen volt, amit Isten eltervezett a számára. Ábrahám mellett volt ez a hely, az ő gyarapodása összekapcsolódott Ábrahám gyarapodásával, ugye? Ez annyira kristálytiszta és nyilvánvaló, csak nézzük meg a következő részeket.

  Versengés

  A 6-os vers azt mondja: „és nem bírta meg őket a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk volt és nem lakhattak együtt.” Tehát túl sok tehenük volt, túl sok juh, kecske, túl sok volt mindenből, és nem bírta meg őket a föld. És mi volt? A 7-es vers: versengés. Az angolban a viszály szó szerepel egyébként a 7-es versben, hogy viszály támadt. Amikor érzékeled, észreveszed a viszály első jeleit, akkor felállsz, és azt mondod, hogy: nem, ebben a házban nem lesz viszály, ebben a gyülekezetben nem lesz viszály. Mert tudod, hogy mi jön ezután. Amikor a viszályt nem uraljuk, hanem engedjük, hogy elszabaduljon, akkor jön a szakadás. És mi történt miután Lót elszakadt Ábrámtól? Pusztulás, kudarc, ítélet, veszteség. És hol kezdődött? Itt. Hol kezdődött ez az egész? Ez a pusztulás itt kezdődött, a viszálynál. A bölcs ember soha nem engedte volna meg, hogy ez a viszály folytatódjon. Egy bölcs asszony azt mondta volna, hogy nem, ezt nem engedjük meg. Az embereik veszekedtek egymással. Tehát: „Versengés – azaz viszály – támadt Ábrám barompásztorai között, és a Lót barompásztorai között: és a kaneneusok és a perizeusok is ott laknak vala akkor azon a földön. És monda Ábrám Lótnak: Ne legyen viszály közöttünk.”

  Ábrahám hajlandó bármit elkövetni azért, hogy teljesen kiirtsa ezt a viszályt. Mindegy, hogy mibe kerül. Ábrahám elméjében és szívében nincs az a „pénz”, amit ne fizetne meg azért, hogy ez a viszály megszűnjön. Látod, testvérek között milyen viszályok vannak, amikor a szülők meghalnak. Éveken keresztül nem beszélnek egymással, mert a másik kapta meg azt, amit ő szeretett volna. Ez nagyon testi dolog. Mit mondana egy szellemi ember? Azt mondaná, hogy vidd, a fő dolog az, hogy ne viszálykodjunk. Vidd a házat is akár. A nagyon gazdag ember nem törődik ezzel. Csakis, aki azt hiszi magáról, hogy ő szegény, hiszi azt, hogy ha most nem harcol, akkor soha nem kap ilyet, meg olyat. Nagyon komoly dolog ez. Emberek vagyunk, és én is voltam ott. Én is jártam ott, ahol úgy tűnt, hogy valaki valamit elvesz tőlem. Azt gondoltam magamban: ez így nem helyes, ezt nem teheted meg velem. De jobb, ha felébreszted magadat, és azt mondod, erre oda kell figyelnem. A pénz nem a fő dolog, hanem az én bizonyságom, az én Istennel járásom. Hogy szeretetben járjak, az a legfontosabb, a hitem nem fog működni, ha nem járok szeretetben. Nem ők az én forrásom, és ha nem kapom meg ezt a dolgot, nem azt jelenti, hogy soha nem lehet ilyenem. Lesz majd később. A hit az így gondolkodik.

  Ábrahám a hit atyja, ezért nem volt számára probléma, hogy elsétáljon onnan. Azt mondta: válassz, nem viszálykodunk, te arra mész amerre akarsz, azt választod ki, amit akarsz, én majd elviszem a maradékot. Ez egy nagy ember. Isten embere. Nagy szégyen, ahogy a keresztények egymással viszálykodnak, veszekednek. És anyagilag tönkremennek. Ábrahám azt mondta, hogy nem, vidd, amit akarsz, én majd elviszem a többit. Mert így működik a hit. Lót itt követte el azt a nagyon súlyos hibát.
  Miért volt gazdag? Azért, mert Isten helyezte őt az áldásának a helyére, az Isten embere mellé. Azért tapasztalta meg az áldást, Isten (Ábrahámmal kötött) szövetsége miatt. Tehát ez veszélyes, a büszkeséget szítja, mert Lót is egy nagy ember, neki is nagyon sok mindene van. Neki is megvan a saját pénze. Nincs szüksége semmire Ábrahámtól. Ő egy nagy vállalkozó. És itt van az a jó fekvésű ingatlan, ezt választja. Ezt az üzletet aztán nem lehet hagyni elúszni. Azt mondja Lót, hogy: hát igen, ott van az a jó kis föld a jó sok vízzel, és ott vannak azok a folyók meg a tavak, én azt választom. Micsoda morális kudarc. Ezt az embert, akinek nem volt apja, nem volt családja, Ábrahám magához fogadta. Egy apa, egy mentor, egy vezető, aki törődött vele. És Lót vett mindig, amikor Ábrahám vett, akkor adott el, amikor Ábrahám adott el, és egyre gazdagabbá vált. De most már a maga embere. Most már megvannak a saját dolgai, saját vállalkozásai, és itt van ez a lehetőség. Én veszem a jobb földet. Ábrahám azt mondta, rendben, a tiéd. Én elindulok a másik irányba. És hol látjuk Lótot legközelebb: Szodomában.

  Mivel elment az istenfélő helyről az istentelen helyre, amikor ők ítéletet kaptak, ő is megítéltetett, mert összekapcsolódott velük. Mindenét elvesztette. Minden gazdagságát, minden jószágát, minden házát, elvesztette a feleségét is, az sóbálvánnyá változott, és egy megfélemlített embert látunk a barlangban a két lányával. Mi okozta ezt? A büszkesége, az önzése, a tiszteletlensége. Ábrahám, a pátriárka, adott neki otthont, tanította. Végül azt mondta neki: válaszd ki azt, amit szeretnél, és elválok tőled, mert le kell állítanunk ezt a viszályt.

  Mit kellett volna Lótnak válaszolnia? Nem, nem, Atyám, Ábrahám, te mondd meg nekem, hogy szerinted mit kellene tennem? Isten összekapcsolt veled, ahova te mész, én is oda megyek, ahol te maradsz, én is ott maradok. És leállítjuk ezt a viszályt. Maradhatok veled, Ábrahám? Ábrahámnak adott volna Isten bölcsességet, és elfoglaltak volna még több földet, Lót még mindig az áldásban lett volna.


  Mondd ki hangosan: Atya Isten, adj nekem bölcsességet, adj nekem megértést, hogy soha ne tegyem azt, amit Lót. Segíts nekem, hogy ne legyek soha olyan vak, tudatlan, büszke, hogy valami ilyet kövessek el. A Te kegyelmed által elszánom magamat, hogy megtisztellek, és megtisztelem azokat, akiknek jár a tisztesség, értékelni fogom azt a helyet, ahova engem odakapcsoltál, és amiket számomra elrendeltél. Azokat, amiket Te tettél az életemben. Megőrzöm ezeket a helyeket, a Te segítségeddel, odafigyelek, és nem engedem meg az ördögnek, hogy elválasszon engem onnan, ahová odakapcsoltál. A Te kegyelmed által ott maradok, és ott fogok meggyökerezni az áldásban. Halleluja!


  - Keith Moore -


  Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
  Olvasottság: 11078
  Küldés (2)add comment

  Swartz Miriam hozzászólása:

  194
  ...
  smilies/cheesy.gif
  2010 július 02

  Szeidlné Szabó Ilona hozzászólása:

  89
  ...
  Igen köszönöm Istennek, hogy Áldott vagyok és gyógyult vagyok és gazdag vagyok a Jézus Krisztus Szeretetében. Köszönöm Jézusnak, hogy nem adtam fel soha és 25 év után komoly máj betegségemből meggyógyultam. De csak azért, mert soha nem gondoltam arra, hogy nekem rossz lenne, mert minden Isten Kegyelméből adatott meg nekem. Mindig azt mondtam magamnak, hogy gyógyult vagyok és tökéletes vagyok Isten akarata szerint, hiszen én Ábrahám magva vagyok, akkor nekem jár ez az áldás. Ti is áldottak vagytok velem együtt.Minden Dicsőség Istené. Hallelúja!
  2010 június 03

  Szólj hozzá Te is!
  Kérjük, hogy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni. Ha még nincs fiókod, akkor regisztrálj!

  busy
   

  Facebook