gototopgototop

Mennyeihír

 • сувениры оптом Киев
 • футболки оптом
 • посуда оптом
 • Ma 2022. július 2, szombat, Ottó napja van. Holnap Kornél és Soma napja lesz.

  A bővölködés törvényei 1. rész PDF Nyomtatás E-mail

  A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már megtanultam az évek során, hogy a siker nem véletlen, nem a szerencsén múlik. Több könyvet is elolvastam a győztes élettel kapcsolatban, de nem találtam olyan választ, amely kielégített volna. Meg sem fordult a fejemben, hogy a Bibliát a létező legsikeresebb egyéniség írta: maga Isten!


  Azokban a régi napokban, amikor elkezdtem követni az Úr tanítását, úgy tűnt, hogy Ő nagyon kemény az irányomban. Nem értettem, miért olyan szigorú velem. Persze fogalmam sem volt arról, hogy alig tíz éven belül a kamatlábak a valaha létező legmagasabbra szöknek. Nem is álmodtuk volna, hogy életünket energia-, élelem-, papírválság és más nehézségek fogják elözönleni.

  Amikor Gloriával először kezdtük a tanultakat gyakorlatba ültetni, szinte ki sem láttunk a problémákból. Harmincéves koromban újra egyetemi hallgató lettem, és Isten ekkor hívott el bennünket, hogy teljes időnkben szolgáljuk Őt.  Súlyos adósságokban és nagyon szegényes körülmények között éltünk akkoriban. Sokat kellett utaznom, mert az Ige prédikálására és tanítására kaptam elhívást, de az autónk nagyon lerobbant állapotban volt már, ruhatárunk is szegényes. Korábban több mint harminc kilót fogytam, így persze semmi nem illett rám. Nadrágjaimat olyan sokszor kellett méretre igazítani, hogy úgy néztek ki, mintha a két hátsó zseb helyett egyetlen hatalmas zseb díszelegne rajtuk. Folytathatnám még helyzetünk ecsetelését, de elégedjünk meg azzal: a semminél is kevesebbünk volt. Dollár ezrekkel tartoztunk. Isten azonban elénk állította Igéjét, hogy az legyen életünk mércéje. Vagy hitből kellett megélnünk, vagy sehogy sem. Nagyon nehéznek tűnő kötelezettségeket vállaltunk.

  Kijelentettük, hogy pénzt és szolgálati lehetőséget emberektől soha nem fogunk kérni. A Róma 13,8 szellemében megfogadtuk, hogy sem a magunk, sem a szolgálatunk céljaira soha egyetlen centet sem fogunk kölcsönkérni, hanem szükségleteinket csak Isten előtt tátjuk fel, és Tő1e várjuk, hogy megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos tanulópénzt fizetnünk. Imádkoztunk, megvallottuk hitünket, Isten Igéjén álltunk akkor is, amikor minden körülmény a teljes csőd árnyékát vetette ránk.

  De Isten Igéje működött! A dolgok értünk és nem velünk kezdtek történni. Fejlődni kezdtünk. Tizenegy hónap alatt megszabadultunk az adósságtól. Lehet, hogy nem tudod, milyen érzés szabadnak lenni az adósságtól, ezért el sem képzelheted, milyen nagyszerű, amikor senki nem helyez rád nyomást. Megismertük a Zsidó 4,11 igazi jelentését: "igyekezzetek, hogy bekerüljetek abba a nyugodalomba". Amikor nem kényszerülsz arra, hogy emberi forrásból keress segítséget, hanem képes vagy Isten törvényei szerint élni, végre békességet és nyugalmat találsz. Isten mindig többet nyújt, mint amennyire szükséged van. A kamatlábak növekedése nem érinti szolgálatunkat. Az orvosi költségek emelkedése sem terhel bennünket. Megtanultuk, hogy gyógyulásunkat Istentől vegyük át. Akit felültettek a mennybe, arra nem hatnak már a világot sújtó nehézségek. Nem sújthatnak bennünket sem, ha már Jézus az életünk Ura. A Filippi 4,19 kijelenti, hogy szükségeinket az Ő gazdagsága szerint tölti be, és nem földi hiányaink szerint.

  A problémáink oka az, hogy nem tudjuk, hogyan működnek a dolgok a mennyben. A világ törvényei szerint próbálunk Isten áldásaiban élni, de ez nem megy. Istentől úgy kapunk, ha az Ő törvényeit és módszereit használjuk. A kezedben tartott könyvben a bővölködésnek ezeket a törvényeit osztom meg veled, ahogyan Isten Igéjéből megértettem. Nem teóriákat fogsz olvasni, hanem olyan tényeket, amelyeket egytől egyig kipróbáltunk. A saját életünkben bizonyosodtunk meg e tények valódiságáról, és ezek szerint élünk! A Malakiás 3,10-zel szeretnélek buzdítani, ahol Isten ezt mondja: "Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és hanem árasztok reátok áldást bőségesen". Már most határozd el, hogy követni fogod Isten Igéjének útmutatásait, és tágasabb életteret keresel magadnak!


  A bővölködés törvényei

  Most a bővölködést fogjuk tanulmányozni, és azt, hogy Isten Igéje szerint hogyan élvezhetjük a jólétet. Kiindulásul olvassuk el azokat a verseket, amelyekre az egész tanulmányunk épül. Előrebocsátom, hogy ebben a könyvben elsősorban nem azt fogjuk hangsúlyozni, amit a véleményünk szerint mond Isten Igéje, hanem amit valójában állít! Ha megértünk valamit az Igében, el hisszük azt, majd tenni kezdjük, annak hit lesz a gyümölcse. "A hit hallásból származik, a hallás pedig Isten Igéje által" (Róm.10,17). Amikor alapvető fontosságú bibliaverseket olvasol a következő oldalakon, emlékezz meg Jézus szavairól a János evangéliuma 17 részéből: "A te igéd igazság". A tisztább megértés érdekében a következő idézetben az igazság szót helyettesítsd igére: "Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Mert felettébb örültem, amikor atyafiak jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról [az Igéről, amely benned van] úgy, amint te az igazságban [Igében] jársz. Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban [Igében] járnak." (3Ján.2-4). Fontos tudnunk, hogy amikor János apostol megírta ezt a levelet idős korában, akkor már hosszú-hosszú ideje, tulajdonképpen ifjú kora óta keresztényként élt. Annak idején Jézus mellett volt, és közelről figyelte Őt egész földi szolgálata alatt. Amikor János az Úrban erős, bölcs öregember lett, voltaképpen ezt mondta: "Elsősorban azt kívánom, hogy jómódú és egészséges legyél."

  Tradicionális fogalmaink miatt odáig jutottunk, hogy a bőséget valami rossznak vagy istentelennek hisszük. János azonban azt írja, hogy szükséges bővölködnünk és egészségesnek lennünk. Azután a 11. versben így szól: "Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van; aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent." Ha a jómód gonosz dolog, miért akarná az Úr, hogy bőségben éljünk? Láthatod, Önmagában nincsen semmi rossz a bővölködésben. Nem a pénz minden gonosznak a gyökere, hanem a pénz szeretete. (lTim.6,10). Sokan élnek ebben a bűnben, miközben egy vasuk sincs!
  De szeretném, ha megértenétek, hogy a bőség fogalmához az anyagiaknál sokkal több minden tartozik. Amikor János azt mondta, hogy bőségben kell élnünk és egészségeseknek kell lennünk, még azt is hozzáfűzte: "amint jó dolga van a lelketeknek." Az ember szellem; van lelke, ami értelemből, akaratból és érzelmekből tevődik össze; és testben él. Ezért a bővölködés a szellemi, a lelki és a fizikai területekre egyaránt vonatkozik. Ahhoz, hogy szellemileg bővölködj, újjá kell születned. Amikor elfogadod Jézust Megváltódnak, és életed Urává teszed Őt, akkor a szellemed újjászületik, és közösségbe kerül az Atyával, a Mindenható Istennel.

  Ez lehetővé teszi számodra, hogy mindent megkaphass Tőle, amit Igéjében megígért. Lelki gazdagságra viszont úgy juthatsz el, ha képessé válsz arra, hogy uralkodj az értelmed, az akaratod és az érzelmeid fölött. Csak azért, mert hatalmas ismereteket halmoztál fel, az elmédnek nincsen feltétlenül jó dolga. Az elme jóléte abból származik, hogy használod az összegyűjtött információt, hogy te uralkodsz az ismeretek fölött, és nem fordítva! A 2Korinthus 10,5 szerint le kell rombolnunk a képzeletet és minden magaslatot, ami fölmagasztalja magát Isten ismeretével szemben (vagyis Isten Igéjével szemben), és foglyul kell ejtenünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak. Aki ezt megteszi, az már ura önnön intellektusának, és gondolatvilága gazdaggá válhat. Csak akkor uralhatod teljesen az értelmedet, ha Isten Igéje benned élő és ható.

  Az akaratod fölött ugyanígy kell uralkodnod. Vannak, akik ezt mondják: "Uram, segíts szétmorzsolni az akaratomat." Isten azonban nem a szétzúzott akarat felett kíván uralkodni. Igényt tart az akaratodra, de úgy, hogy az ép és ugyanakkor az Ő akaratának alávetett legyen. Így élhetsz egységben Istennel. Amikor az embert alkotta, olyan akaraterővel ruházta fel, amely valójában isteni akarat, hiszen az embernek joga van megválasztani saját örökkévaló sorsát. Csak egy istennek van ilyen választási lehetősége! Az ember Isten képmására teremtetett, és olyan akaratot kapott, amellyel önálló döntésekre képes. Ha úgy akarod, eljuthatsz a pokolba, és Isten tisztelni fogja az ehhez való jogodat. Ez nem szükségszerű, de mégis megteheted. A másik lehetőség az, hogy Jézus Krisztust választod és Isten Igéjét. Az 5Mózes 30,19-ben Isten kijelenti: "Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam ellőtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod." Micsoda kiváltság! Tiéd a választás! Az ember lelkének akkor van jó dolga, ha az akarata összhangba kerül Isten akaratával. Hogyan kerülhetsz harmóniába Isten akaratával? Másképp nem, csak ha tudod, mit jelentett ki Ő az Igében. Isten Szava ugyanis pontosan az Ő akaratát fejezi ki! Ha valaki őszinte, nem akarhat mást, mint amit mond. Ha összhangban vagy Isten Igéjével, akkor az Ő akaratával is együttműködsz.

  Vizsgáljuk meg most a lelkünk érzelmi részét. Azt a személyt nevezzük érzelem gazdagnak, aki képes emócióinak irányítására. Régebben úgy gondoltam, ez azt jelenti, hogy soha ne mutassam ki az érzéseimet; de nem így van. Jézus tökéletes uralmat gyakorolt az érzelmei felett, mégis könnyekre fakadt Lázár sírjánál! Sírt ugyan, de mégsem csatlakozott a bánattól sújtottak táborához, és ez a lényeges. Továbbra is Szellemben mozgott. Aminek kellett, annak adott elsőbbséget, és feltámasztotta Lázárt a halálból. Bár kimutatta az érzelmeit, mégsem azok irányították. Sohasem leszel egészségesebb vagy gazdagabb annál, mint amilyen egészséges és gazdag a lelked. Újjászülethetsz, még Szent Szellemmel is betöltekezhetsz, és lehet, hogy a lelkednek még sincs jó dolga. Megtörténhet például, hogy egy szegénységben élő, idős, szent asszony úgy tud imádkozni, hogy egy egész gyülekezetre szellemi ébredést hoz, és a városban mindenki megtér, miközben ő maga egész idő alatt betegen fekszik az ágyában -addig, amíg nem gyakorol hitet Isten Igéjében saját egészsége érdekében! Mindez megtörténhet úgy, hogy közben nem ismeri meg azt a teljességet, amelyet a Szent Szellemmel való betöltekezés nyújt; nyelveken sem szól, pedig bármikor meggyógyulhatna és anyagilag is felvirágozhatna. Látjátok, ennek az asszonynak a lelke ezeken a területeken nem bővölködött, mert nem értette meg Isten Igéjének teljes jelentését. Az Ige nem hatott a gondolkodásmódjára a gyógyulás, a Szent Szellem és a bővölködés igazságaival. Viszont eléggé ismerte az Igét ahhoz, hogy üdvösségre és ébredésre törekedjen, és ezzel az ismerettel leimádkozta a mennyből Isten erejét. Ezen a területen tehát bővölködött a lelke.

  Az anyagi jóléten (az érzékek jómódja) a világ azt érti, hogy van aranyunk-ezüstünk; és pénzügyi, politikai és társadalmi támogatást vagy hatalmat élvezünk. Egészséges gondolkodása (gazdag lelke) pedig a világ szerint annak van, aki tudja, hogyan boldogulhat az életben. Ha ezt a két fogalmat egyesíted, megkapod azt a személyt, aki képes úgy használni az értelmét, hogy gazdasági és politikai hatalomhoz jusson. Ha bővölködésről van szó, a világ legfeljebb erre gondol, pedig ennek könnyen látható hátulütői vannak! A gazdagság és a hatalom nem képes megoldani minden problémát. Milyen alantas "isten" a pénz! Egészséget nem vehetsz rajta, és még csak meg sem előzheted vele, hogy a betegség legyűrje a testedet. Persze valamit segíthet, de a világ gyógyítási módszere egyszerűen nem elég jó. Ha pedig az értelmi területet nézzük, megeshet, hogy valaki minden tényt a fejében tart, és mégsem képes az ismereteit úgy kamatoztatni, hogy pénzhez vagy egészséghez jusson, vagy csak azt megnyerje, amire szüksége van.
  Miből származik a szellemi, értelmi és fizikai jómód? Mi kapcsolja egybe ezeket a területeket? Isten Igéje. A Biblia a Zsidó levélben azt állítja, hogy az Ige élő, energikus és élesebb minden kétélű kardnál. Elválasztja a lelket és a szellemet, az ízeket és a velőket, és megítéli a szív gondolatait és szándékait (Zsid.4,12). Ha Isten Igéje szerint élsz, bővölködni fogsz, és egészséges leszel.

  Nem horgonyozhatunk le kizárólag a fizikai vagy az értelmi világ gazdagságánál, de nagyon könnyű lenne az is, ha csak a szellemi bőséggel törődnénk. Márpedig pusztán azért, mert üdvösségre jutottunk és betöltekeztünk Szent Szellemmel, nem engedhetjük meg magunknak, hogy lusták legyünk, és elhanyagoljuk a fizikai és értelmi bőséget. Isten akarata az, hogy éppé tegyen bennünket -szellemünket, lelkünket és testünket is, és épségben meg is tartson az Úr Jézus Krisztus visszajöveteléig (lásd lThess.5,23). Ha Isten Igéje fényében jársz, életed minden területén bőségre jutsz. Meg kell értenünk, hogy minden létező dolgot törvények kormányoznak, semmi sem történik véletlenül. A szellemvilágnak is vannak törvényei, és léteznek természetes törvények is.

  A természetes törvények a természetes, fizikai világban szabnak medret tevékenységünknek. Nem lebegünk, hanem járunk. Ha nem lenne gravitáció, akkor lebegnénk. Ezek a fizikai törvények azonban manipulálhatók, például a repülőgépre hat a gravitáció, de ellensúlyozza azt egy másik fizikai törvény, a felhajtóerőé. Amikor a felhajtóerő törvénye hatni kezd, repülünk, de ennek a kihasználásához ismerned kell a nehézségi erő törvényét is. Nem arról van szó, hogy figyelmen kívül hagyhatod a gravitációt, hanem arról, hogy ellensúlyozod egy magasabb rendű törvénnyel. Persze ezek csak természetes fizikai törvényszerűségek, amelyek az anyagvilágban hatnak.
  Rá kell ébrednünk, hogy a szellemvilág és annak törvényei hatalmasabbak az anyagvilágnál és az abban ható törvényszerűségeknél. Szellemi törvény hívta életre a fizikait. A világ és az azt kormányzó fizikai erők egy szellemi erő, a hit ereje által teremttettek. Isten, a Szellem teremtette az anyagi valóságot a hit erejével. A Zsidó levél azt mondja: "Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő" (Zsid.11,3). Ha a nehézségi erő nem lenne valóságos erő, értelmetlen lenne a gravitáció törvényéről beszélni. A gravitációs erő működteti a gravitáció törvényét. Ugyanígy a szellemi törvény is működésképtelen lenne, ha a hit ereje nem lenne valóságos erő. A hit azonban valóságos szellemi erő, szellemi energia, szellemi hatalom. A hit energiája tartja működésben a szellemvilág törvényeit. Amikor a hit energiáját felszabadítják, akkor ezek a szellemi törvények pontosan úgy hatnak, ahogyan Isten mondja.

  A Róma 8,2 szerint fia, Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. A szellemvilágban két funkcionális törvény létezik. Az egyiket, a bűn és a halál törvényét, Ádám szabadította fel, amikor az Édenkertben áthágta Isten parancsát. A másik, az élet Szellemének törvénye, Jézus Krisztus feltámadásakor lépett hatályba. Az élet Szellemének törvénye az Isten gyermekeinek életét irányító legfontosabb törvény. Ez ellensúlyozza a bűn és a halál törvényeit, és a hit ereje tartja fenn. Vannak bizonyos tényezők, amelyeknek a kölcsönhatásakor éppen az lesz az eredmény, amit Isten akar. Az üdvösség a földkerekségen mindenki számára elérhető, mert az Ige azt mondja, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, megtarttatik (JóeI 2,32; Róm.10,13). Az életnek ez a magasabb rendű törvénye itt a földön hat, mégis emberek halnak meg és mennek a pokolba minden nap. Miért? Mert nem hozták működésbe az üdvösség törvényét a személyes életükben, pedig az csak akkor hat, ha ilyen módon aktivizálják.

  Ugyanez a szabály érvényes a jólétre is. Isten Igéje feltár bizonyos törvényszerűségeket, amelyek a bővölködést irányítják. Ezeket a hit működteti, és csak akkor hatnak, ha aktivizálják őket. Mihelyt a hit ereje megszűnik, többé nem működnek. A Biblia azt állítja, hogy Isten Igéje törvény, amely örökké megmarad (lásd l Pét.1,25). Amikor Isten szól, szavai törvénnyé válnak a szellemvilágban. Jézus azt mondta, hogy "nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik" (Mát.4,4). Isten Igéjében találhatók bizonyos "sikerformulák", amelyek eredményt hoznak, ha helyes módon alkalmazzák őket. A Márk 11,23 szerint, "ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel, és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott;" Itt Jézus egy elvet, egy működőképes szellemi törvényt mutatott be. A természetes észjárás számára bolondság, hogy hit által bármely kimondott dolgot megkaphatsz, még akkor is, ha az szöges ellentétben áll a látható tényekkel. Ezt azonban Jézus mondta, és az örök, Mindenható Isten gondoskodott arról, hogy így is legyen! Amikor e szellemi törvény alapján cselekszel, hittel tedd! Ne kételkedj a szívedben! Hatni fog, hogy elérhesd a céljaidat!

  Érted már, hogy a bővölködés törvénye hogyan működik? Ugyanúgy, mint az üdvösségé, a gyógyulásé és más dolgoké. Mindhárom esetben ugyanazzal az Istennel és ugyanazzal az Igével van dolgunk, ugyanazzal a Jézussal és a hit ugyanazon erejével és ugyanazzal a tolvajjal is, a Sátánnal, aki igyekszik ezt az erőt ellopni tőlünk! Sokan a világ módjára gondolkoznak az üdvösségről, és a pokolba jutnak vele. Ez tragédia! Az emberi jó szándéknak semmi köze az örökkévaló üdvösséghez! Lehet, hogy jó szándékból szeretnél repülni. De addig mégsem emelkedhetsz fel a földről, míg a megfelelő körülményeket meg nem teremted, amíg a megfelelő törvényeket működésbe nem hozod. Egy gazdálkodó is: kívánhat ugyan bő termést, de nem lesz aratnivalója, ha sohasem ültet jó magot.

  A szellemi és fizikai törvényekkel egyaránt számolnod kell, ha eredményeket akarsz látni. A Biblia az 5Mózes 29,29-ben a következőt jelenti ki: "A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mindörökké, hogy e törvénynek minden igéjét beteljesítsük." Soha egyetlen törvény sem veszíti el az érvényét, amelyet Isten valaha is kinyilatkoztatott a szentjeinek. Ezek a törvények minden alkalommal hatnak, amikor működésbe hozzák őket. Mindaz, amit Isten Ábrahámnak vagy leszármazottainak az anyagi boldogulásról tanított, ma éppoly jól működik, mint több ezer évvel ezelőtt. Ha ezt nem hiszed, akkor még nem találkoztál zsidókkal! A formulák működnek, és működni is fognak! Az Ige minden egyes törvényt lejegyez, amit Isten az érdekünkben hozott. A Szent Szellem pedig azért jött el, hogy megtanítson bennünket ezekre a törvényekre és a működésükre is; egyetlen célból, hogy hasznosítsuk azokat a saját életünkben. Valahányszor egy ilyen törvény működik, az a Mindenható Isten dicsőségét öregbíti, aki kimondta azt. A Sátán pedig, aki tagadta Isten törvényének működését, ismét vereséget szenved.


  - Kenneth Copeland -
  Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
  Olvasottság: 14765
  Küldés (0)add comment

  Szólj hozzá Te is!
  Kérjük, hogy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni. Ha még nincs fiókod, akkor regisztrálj!

  busy
   

  Facebook