gototopgototop

Mennyeihír

 • сувениры оптом Киев
 • футболки оптом
 • посуда оптом
 • Ma 2022. június 30, csütörtök, Pál napja van. Holnap Tihamér és Annamária napja lesz.

  A bővölködés törvényei 2. rész PDF  | Nyomtatás |  E-mail

  A világ rendszere kontra Isten rendszere

  Isten egy magas fokon szervezett rendszert tart fenn, hogy életed minden szükségét betöltse. A világnak az a rendszere, melynek a szükségleteinket kellene kielégítenie, ezzel a rendszerrel pontosan ellentétes módon működik. Isten rendszere tökéletes. A világ fogalmai, fejezzenek ki bármit -, a legjobb esetben is igen korlátozottak, és 99,9% valószínűséggel tévesek. Nekünk, akik hívők vagyunk, vigyáznunk kell arra, hogy egyéni életünkben ne szorítsuk Istent a világ által felállított korlátok közé.

  A világgal és működési rendszerével ugyanis az a probléma, hogy egy Sátán nevezetű, szellemi veszett kutya garázdálkodik benne. Az a rendszer például, amelyet a világ alkalmaz a gyógyításra, nyomorúságos kudarc! S bár elért már sok jót is,- hála Istennek -, mégis, kénytelenek vagyunk beismerni, hogy igen távol áll attól, hogy a beteg emberek problémáit megfelelő módon orvosolja. Néhányan azonban odaszentelik erre az életüket úgy, mintha isten lenne! A világi gyógyítás istene a kórház és a gyógyszer, az élő Istenről viszont legtöbbször tudomást sem vesz, pedig nélküle nem lehet eredményes! A Mindenható ereje nélkül,- akár közvetlen erőről, akár az emberi testbe épített életerőről legyen is szó - lehetetlen meggyógyulni. A föld színén senki sem képes meggyógyulni Isten nélkül. Két lehetőség áll előtted: vagy a világ orvosi eljárásait választod, vagy Isten gyógyító módszerét.


  Isten rendszere és annak törvényei ellentmondanak a világi módszereknek. A világ nem képes megérteni annak a módját, ahogyan Isten az emberi testre gondot visel. A Biblia azt mondja, hogy Isten dolgai a világ számára bolondságok (lásd lKor.2,14). Az ember testét Isten alkotta, tehát Ő az, aki egészen biztosan képes megjavítani is. A Ford gyár tudja, mit hirdet: ha képesek előállítani az egész autót, biztos tudnak alkatrészeket is gyártani hozzá! Keveset tudunk a Krisztus Jézusban való élet szellemének törvényéről, és kellő megértésünk hiánya megnehezíti, hogy ezt a törvényt saját magunkra alkalmazzuk. Pál apostol írta: "És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata" (Róm.12,2). Hogy Isten akaratában helytálljunk, meg kell értenünk, hogyan is működik az Ő rendszere. Ne gondold, hogy Isten legnagyszerűbb áldásait a világ rendszeréből kapod meg. Ő ugyan felhasználja azt is annak érdekében, hogy elérjen téged, de a világ rendszere által nyújtott lehetőség mindig messze alatta marad Isten áldásainak.

  A bővölködés tanulmányozásakor az a legfontosabb, hogy soha ne tekints arra testi szemszögből, a világ hozzáállása szerint. Szoktasd rá magad, hogy Isten Igéjével összhangban gondolkodj. Ha nem vigyázol, akkor a bővölködés törvényszerűségeire gondolva csak a pénzt látod magad előtt, pedig ez a jólétnek csak egy nagyon szűk területe. Az igazi bőség nem más, mint maga Isten, amikor kinyilatkoztatja magát számunkra az Igében. Ha Ő megnyilvánul előtted beszédén keresztül, akkor mindig könnyen megérintheted, mert tudod, hogyan kapcsolódj az Igéhez. Csak az Igével való kapcsolat által biztosíthatod Isten mindennapos jelenlétét az életedben. Nem szabad érzéseink vagy érzelmeink szerint ítélnünk. A mércénk az, amit Isten az Igében megmondott.

  Vessünk most egy pillantást a pénz világára. Ez a legproblémásabb terület a földön; nem a betegséggel van a legtöbb gondunk. Sok egészséges ember nyakig adósságba verte magát, pedig Isten népének semmi dolga az adóssággal! A pénzügyek területén is azt tapasztaljuk, hogy a világ rendszere bonyolult, és nagyon gyatrán működik. Folytonosan a depresszió és az infláció két szélsősége között hintázik. Az élet nagyon egyszerűvé válik, amikor abban a rendben kezdesz tevékenykedni, amit Isten az anyagiak számára megszabott. Ne kérj kölcsön senkitől! Istentől vedd át inkább, amire szükséged van! A kölcsönzéssel az a baj, hogy a világi mechanizmus tartja ellenőrzése alatt. Ahhoz hogy kölcsönt kapj, alá kell rendelned magadat egy másik személynek. A Példabeszédek 22,7 szerint a kölcsönvevő szolgája a kölcsönadónak. Ha kölcsönkérsz, a nevedet alárendeled valaki másnak, ez pedig igen súlyos dolog a neved szellemi jelentősége miatt. A neved azonos a természeteddel. Ha jó, akkor te is jó vagy, jó híred van. Amire a neved képes, mindazt megteheted. Amikor azonban kölcsönt kérsz, és adósa leszel valakinek, térdet hajtasz az illető előtt, és úgy tekintesz rá, mint az ellátásod forrására. Ez pedig szellemi problémát teremt, amely nagyon komoly is lehet, különösen, ha a másik személy istentelen.

  Nézz bátran Istenre! Ő ad neked, nem kölcsönöz! A hívőknek meg kell tanulniuk együttműködni az Ő rendszerével. Nem könnyű ezt megtanulni; de ha az Igében kutatni kezded, hogy mi ennek a módja, egyre jobban fogod kívánni, hogy megismerd Isten rendszerét. Ha pedig erre építkezel és életed minden területén hitből élsz, megtapasztalod, hogy Isten beavatkozik. Kiegészíti, amiről nincs ismereted, és sikerre vezet téged! Minél mélyebbre ásol az Igében és minél több ismeretre jutsz, annál többre viszed. Minél sikeresebb leszel, annál dühödtebben harcol majd a Sátán ellened; de minél erősebben küzd, annál nagyobb a diadal felette. S minél nagyobb a győzelmed, annál nagyobb lesz Isten dicsősége. Ahogy Isten dicsősége egyre növekszik, te is egyre előbbre jutsz! Ez tehát a folyamatos fejlődésed záloga. Ezen a ponton hadd mutassak rá a Sátán szerepére. Amikor meghallod az Igét, amikor megtanulsz hinni Istenben, veszélyessé válsz a Sátán számára. Különösen igaz ez az adakozás esetében. Jézus azt tanította, hogy a magvető Isten Igéjét veti, és a Sátán azonnal eljön, hogy az elvetett Igét elragadja (lásd Márk 4,1-20). Miért teszi ezt? Három alapvető okból:
  1. Isten Igéje adja a kulcsot a Szellem törvényeihez.
  2. A Szellem törvényei kormányozzák a természetes törvényeket.
  3. A Sátán a természetes világban működik.
  Mihelyt képes vagy felszabadítani ezeket a törvényeket a hiteddel úgy, hogy a mögöttük rejlő erőre építesz, a mérkőzésnek vége! Ha megismered a játékszabályokat, a Sátán végére ért a lehetőségeinek, legyőzött ellenséggé vált! Fontos tudnunk, hogy a bőség törvényei életkortól függetlenül mindenkinél működnek! A gyermekeim éppen olyan sikerrel élnek velük, mint mi, a feleségemmel. Megismerték Isten pénzügyi rendszerét, és képesek tökéletesen hinni Benne, bármire legyen is szükségük.  És meg is kapják, amit kémek!
  Amikor teherautóra volt szükségünk a szolgálati felszerelésünk szállításához, Kelly lányom azt mondta: "Apám, én akarok elsőként adakozni erre a teherautóra." Odaadta azt a néhány dollárját, amije volt, és egyezséget kötöttünk. Majd elkezdte megvallani, hogy visszakapja a pénzét, és úgy is lett! Nem tartott hónapokig, nem is panaszkodott, egyszerűen így szólt: "Jézus nevében, ez az enyém!" Egy nap a kisfiúnk, aki akkor úgy hatéves lehetett, bejött hozzám: "Papa, neked akarom adni a pénzemet." Nem mondtunk neki semmit, egyszerűen az Úr vezetéséből jött. Fel sem fogta teljesen, hogy Isten vezette, így csak gyermeki módon válaszolt a késztetésre. (Így kell nekünk is reagálnunk, gyermeki engedelmességben.) Befektette pénzét a szolgálatba, és hitt abban, hogy megtérül. Néhány nap múlva vissza is kapta! Nála is működik ez a dolog, pedig csak egy hatéves kisfiú! Miért? Mert Szent Szellemmel betöltött, újjászületett hívő, Isten gyermeke. Joga van hozzá, hogy e törvényekkel éljen. Nem az életkorunk teszi hatásossá a nehézségi erő törvényét; a gravitáció törvénye azért működik, mert a gravitáció egy erő. Ne feledd, a hit szellemi erő és szellemi törvény által hat (lásd Róm.3,27).


  Bővölködés: A világ szerinti jólét kontra Isten bősége

  Hadd mondjam el még egyszer: a világból kapott értesüléseink ellentmondanak az Istentől származó információknak. Ha tudod, hogy mit gondol vagy mit mondott Isten, akkor nagyon könnyű ugyanúgy gondolkodni és hinni. Ha tudod, hogy Ő mit állít egy dologról, senki nem csaphat be. A világ számára a bővölködés,- ahogy minden más is,- vagy teljes mértékben érzéki, vagy pedig az érzékek uralta értelem szüleménye. A világot a természetes ösztön és a fizikai érzékek irányítják. Jelmondata ez: ˝Csak azt hidd el, amit látsz.˝ Ha valamit láthatsz, ízlelhetsz, hallhatsz, ha megszagolhatod vagy megfoghatod, akkor valóságosnak kell lennie; ha viszont nem érintkezhetsz vele, a fizikai érzékeiddel, akkor nem is létezik. Ebben a fejezetben már volt arról szó, hogy a bővölködés világi meghatározása nagyon korlátolt, mindössze a pénzügyi lehetőségre, és vallása szerint sem képes. A világ maga is beismeri, hogy nincsen hatalma sem a betegség felett, sem a szellemi vagy társadalmi bajok leküzdésére.

  A valóságos jómód arra való képesség, hogy használjuk Isten erejét az emberiség problémáinak megoldására az élet bármely területén. Ez sokkal többet jelent a csupán anyagi, politikai és társadalmi kérdéseknél. Nem a pénz a jólét egyedüli fokmérője. Megtörténhet, hogy tiéd a világ összes pénze, közben szellemileg, értelmileg és fizikailag mégis nyomorult vagy. A pénz a földön jelenlevő hatalom legalacsonyabb rendű formája. És azt tudod-e, hogy melyik a legmagasabb rendű? Az ima ereje! Ha Jézus nevében imádkozol, Isten a saját képességét veti latba, hogy a helyzeted megoldódjon, bármilyen ügyrő1 legyen is szó. Csak Isten ereje tehet téged teljesen éppé, ez az egyedüli hatalom, amely az emberi lét teljes spektrumát felöleli. Isten önmagában is több mint, amire valaha is szükséged lehet! Ahhoz, hogy jómódú életet élj, lelkednek az Ige valamennyi igazságában gazdaggá kell válnia, ugyanis Isten ereje közvetlen kapcsolatban áll az Igével: Ő az Ige által szabadította fel ezt az erőt; az Igét küldte el nekünk, hogy kapcsolatba kerülhessünk hatalmával. Ézsaiás magát Istent idézte, amikor ezt írta: "Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem" (Ésa. 55,11). Az Ő ereje az emberi lét teljes tartományát átfedi,- Igéje tehát hasonlóképpen. Láthatjuk ezt, például a Zsidó 1,3-ban, amely szerint Ő mindeneket fenntart hatalmának szava által, vagy a Zsidó 4,12-13-ban, ahol az áll, hogy az Ige valami olyan élő valóság, amely egyaránt áthágja szellemi, lelki, testi és gondolati életet is. Sőt, azt állítja, hogy a föld színén semmi sincs elrejtve Isten Igéje előtt.

  A hited közvetlenül függ a benned élő Ige szintjétől. Emeld fel az Ige benned levő mértékét, s akkor képes leszel hitet gyakorolni az életed szellemi, értelmi és fizikai vonatkozásaiban, valamint a pénzügyeidben és társadalmi kapcsolataidban is. Így tanulhatod meg, hogy minden nehézségedet Isten Igéje szerint old meg. Isten akkor is tudja, hogy mi a problémád megoldása, ha te nem találod! Az Ő számára az egyetlen nehézséget az jelenti, hogy áttörjön hozzád. Isten mindig tudja, hogy mi a megoldás, de mi nem mindig vagyunk abban a helyzetben, hogy meghalljuk, amit mond.
  Ha már tudod, hogyan gyógyulhatsz meg Isten ereje által, de csak te magad veszed ennek hasznát, és másnak sohasem segítesz, akkor nálad sem fog sokáig működni. Ha már képes vagy meggyógyulni hit által, segíts valaki másnak is, hogy ő is birtokba vegye a gyógyulást. Add tovább a hitedet magad körül! Ha már tudod, hogyan lehet anyagi jómódra jutni hit által, segíts az embereknek is a környezetedben. Amint megfogod mások kezét, magad is fejlődni fogsz.

  A János 14,l8-23-ban Jézus tökéletes kivonatot nyújtott tanítványainak a bővölködésről: ˝Nem hagylak titeket árvákul; eljövök tihozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem [manifesztálom, kézzelfoghatóvá teszem] magamat annak. Monda néki Júdás (nem az Iskárióti): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak? Felele Jézus, és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.˝ Ez az ige Isten egy megnyilvánulásáról, manifesztációjáról szól. Akkor élsz bőségben, ha Isten kijelenti magát számodra, és veled lakik. Tudnod kell, hogy Ő a Szent Szellem által itt van a világban. Valahányszor egy bűnös megteszi Jézust életének Urává, Ő kész akcióba lépni. Addig azonban senkinek sem nyilvánítja ki magát, amíg nem hívják.

  Ha Isten általános jelenléte is elegendő lenne, akkor az összes emberi lény üdvözülne a földön, mert mindannyian a Szent Szellem jelenlétében vagyunk. Pünkösd napján Ő elküldetett a földre, és ma is itt van. De nem ez a döntő, hanem az, hogy Isten jelenléte kézzelfoghatóvá váljon. Amikor Isten Igéje alapján cselekszünk, amikor megtartjuk a beszédét, akkor Jézus kinyilvánítja, vagyis valóságossá teszi magát számunkra. Nemcsak jelen lesz, hanem ott is lakik! Látod a különbséget? Ha az Igét tesszük az első helyre az életünkben, akkor Jézus manifesztálja magát nekünk. Akkor ahányszor csak valami probléma támad a világban, tudni fogjuk, hogy a választ megtaláljuk az Igében. Azt is tudjuk, hogy ha az Ige alapján cselekszünk, a szívünkben élő Felséges győzelemre vezet bennünket még akkor is, ha kilátástalan helyzetben vagyunk. Vannak, akik Isten kegyelmének valamilyen különleges megnyilvánulására várnak mielőtt megtérnének, pedig egyáltalán nem szükséges várakozniuk. Az Ő Igéje szült bennünket (lásd 1Pét.1,23), és aki megvallja Jézust Urának és hiszi, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözül (lásd Róm.10,9-10). Könnyű dolog hinni Isten Igéjében. Nem kell várnod, hogy megnyerd az üdvösséget, mert Isten már felajánlotta azt.

  Arra sem kell várnod, hogy bőségre juss,- ezt is felkínálta már neked. Mindezek eléd tárulnak az Igébő1. Tudnod kell, hogy a Filippi 4,19-ben nem azt mondja a Biblia, hogy Isten a hiányod mértéke szerint ad neked. Nem, Ő az ő dicsőségének gazdagsága szerint tölti be a szükségleteidet Krisztus Jézusban. Hallottam, hogy ezt prédikálták: ha száz dollárt kérsz Istentől, de csak húszra van szükséged, valószínűleg a végén csak tízet kapsz. A Bibliában azonban semmi ilyet nem olvashatsz, sőt, Isten ezt mondta: "Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek" (Ésa.1,19). "Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek" (Márk 11,24). "...nincsen semmitek, mert nem kéritek" (Gal.4,2).

  Ha az Ige alapján élsz, akkor szíved kívánságai fejlődni kezdenek, míg végül összhangba kerülnek Istennel. Ő pedig akkor rád árasztja minden kegyelmét (2Kor.9,8). Az első lépés az, hogy vond el a gondolataidat önmagadról, és vállald fel Krisztus Testének gondjait úgy, mintha a sajátjaid lennének. Az Ige hangsúlyozza, hogyha hozzád jön valaki, akinek ételre meg ruhára van szüksége, nem elég csak imádkozni érte, s azzal éhesen és fázva elküldeni. Tápláld, ruházd fel az ilyeneket!

  Egy másik dolog: Isten nem csak a foglalkozásod szerint tölti be a szükségleteidet. Némely üzletembertől hallottam olyan véleményt, hogy ezek a dolgok csak nálam működnek, mert én prédikátor vagyok. Ostobaság! Mindenfelé ismerek prédikátorokat, akiknél nem, működnek. Egyesek ekként vélekednek: "De hát nekem nincs lehetőségem, hogy adományt gyűjtsek. Én nem állok ki prédikálni, nem rám gondolnak, amikor adakoznak. Nekem meg kell dolgoznom a magaméért." Nos, ha nagyobb a hited a munkádban és a saját munkavégző képességedben, mint Isten Igéjében, akkor számodra valóban járhatatlan ez az út. Isten fel akarja használni a munkád adta lehetőségeket, hogy megáldjon téged, vagy akár adhat neked jobb foglalkozást is.

  De egy biztos: Őt nem korlátozza a te munkád, hacsak te magad nem szorítod Istent a foglalkozásod korlátai közé. Tarts most egy percnyi szünetet, és gondolkodj el azon, hogy Isten nem egy prédikátorral kötött szövetséget, hanem egy Ábrám nevű dolgos gazdaemberrel. A Szentírás feltárja, hogyan beszélt Ábrám a szodomai királlyal: "Én egy fonalszálat vagy egy sarukötőt sem veszek el mindabból, ami a tiéd, hogy ne mondjad: Én gazdagítottam meg Ábrámot" (lMóz.14,23). Ábrahámot nem ember tette gazdaggá, hanem Isten. Ugye érted már?

  Van egy fontos igazság, amely végigvonul az egész Biblián, az egész történelmen, amióta csak Isten az emberekkel foglakozik. Amikor valamilyen igény felmerült, Istennek mindig akadt olyan embere, aki rendelkezett a megfelelő szellemi, értelmi vagy anyagi forrással, hogy azt a szükségletet kielégítse, tekintet nélkül arra, hogy mi is volt az. Izrael számára ez az ember Mózes volt, a világ számára viszont Jézus. Jézus talált egy férfit, akinek volt egy szamara; Efézusnak pedig Pálra volt szüksége. A Biblia azt mondja, hogy Isten ajándékokat adott az embereknek: apostolokat, prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat (lásd Ef.4,11). Mindig volt valaki, aki által Isten minden igényről gondoskodott. Senki sem lehet olyan szellemi, hogy nincs szüksége mások segítségére. Mindnyájan egymásra szorulunk.

  Kezdd el átérezni azokat a gondokat, amelyektől Krisztus Teste szenved. Az igényeid közepette se feledkezz meg az elveszettekről. Tegyük fel, hogy ruhára van szüksége valakinek, és tőled próbál kérni, de éppen neked sincs mit felvenni. Bajban lennétek mindketten, nem? Neked is szükséged volna öltözékre, és őt is fel kellene ruháznod. Jézus azt mondta: "Ne aggodalmaskodjatok, és ne mondjátok: ˝Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?  Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van." (Mt 6,31-32). De ezt is mondta: "Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek." (Lk,6,38).

  Mikor megértettem ezt és mások szükségleteit a magaméi elé helyeztem, azt tapasztaltam, hogy a saját nehézségeim természetfeletti módon megoldódtak! Hátborzongató volt! Addig a pontig gyakorlatilag a teljes felnőtt koromban adósságban éltem. Úgy tűnt, hogy minden vállalkozás, amibe belevágok, egyszerűen szétesik, és csak tetézi a csődöt. Akkor az Úrhoz fordultam, és eltökéltem, hogy az Igének szentelem az életemet. Majd felmarkoltam a Bibliámat, és a hálószobámban föl-alá járkálva teli tüdőből harsogtam: "Az én Istenem betölti minden szükségemet az Ő dicsőségének gazdagsága szerint Krisztus Jézusban!" Nap nap után, órákon át vallottam ezt kitartóan! Akkor még teljesen kilátástalannak tűnt a helyzetem. Nem volt lehetőségem prédikálni, de mondanivalóm se sok! (Azért valamit mégis tudtam mondani: "Az én Istenem betölti minden szükségemet az Ő dicsőségének gazdagsága szerint Krisztus Jézusban!" Ezt a mondatot kiválóan tudtam!) Tizenegy hónappal később egy fillér adósságom se maradt.
  Közben megtanultam, hogy a problémáim között másokról se feledkezzem meg. Adakoztam nekik, foglalkozni kezdtem velük. Amikor elkezdtem az adakozást, hirtelen rádöbbentem, hogy milyen rengeteg még a dolgom Isten munkájában! Évek teltek el, és úgy éreztem, hátralékban vagyok. Amikor eljutsz erre a pontra, ha kell, Isten a mennyet és a földet is megrázza, hogy elérjen.

  Sok keresztény elméjében motoszkál a nagy kérdés, hogy származhat-e anyagi "áldás" a Sátántól? Bár sokszor úgy tűnik, hogy az istenteleneknél van az összes pénz, de ez mégsem igaz így. Több rejtett gazdagság létezik, mint amennyinek ők valaha is a birtokába jutnak. A Biblia világosan beszél arról, hogy Isten nekünk adja a világ rejtett gazdagságát, a titkos helyek elrejtett javait (lásd Ésa.45,3). Elmondja nekünk, hogy "...a bűnösnek marhái eltétetnek az igaz számára" (Péld 13,~2). Akkor miért a bűnös rendelkezik felettük? Azért, mert Isten pénzügyi törvénye körül vannak bizonyos tényezők, amelyek addig nem érvényesülnek, amíg működésbe nem hozzák őket. Izrael példája bizonyítja ezt.

  Isten megtanított bizonyos dolgokat Ábrahámnak, amelyeknek a zsidók ma is hasznát veszik. Ezek az elvek ma is érvényesek. Nem találni egyetlen zsidót sem, aki a szegénységben hinne, mert a szegénység nem az áldások között szerepel az Ószövetségben.  A vallásban igen, de a Bibliában nem! A szegénységet a középkorban tették a keresztény vallás részévé; abban az időben, akkor elvették az emberektől a Bibliát, és eldugták a kolostorokban. A szegénységi fogadalmakat akkor vezették be a kereszténységben, amikor a vallási hierarchia uralomra jutott. Azok pedig, akik ezt a rendszert működtették, nem voltak újjászületett emberek. Ha szemügyre veszed a világ pénzügyi, rendszerét, a maga teljességében felfedezheted benne a Sátán néhány szóval kifejezhető sémáját -"a tolvaj pedig nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson" (Ján.10,10).

  Hogyan lehet tönkretenni egy vízfolyást? Úgy, hogy meggátolod az áramlását. A fizikai test hogyan pusztítható el? Úgy, hogy megakadályozod a működését. És hogyan lehet Krisztus Testét anyagilag tönkretenni? Ha félreteszik a teljes felhalmozott pénzkészletet, és nem teszik lehetővé a mozgását. A Sátán csaló. Semmi sem áldás, amit tesz. A Példabeszédek 1,32 ezt így erősíti meg: "A balgatagoknak szerencséje [jóléte] elveszti őket." Megeshet ugyan, hogy látszatra áldást ad, de valójában ő mindig pusztít. Mindig zsákutcába vezet, ahonnan nincsen kiút. Ami azt illeti, ha meg akarod különböztetni Isten és a Sátán munkáját, ne felejtsd el: a Sátán mindig azt mondja, hogy nincs kiút, Jézus viszont ezt: "Én vagyok az Út" (Ján.14,6). A kétség, a vereség, a csüggedés MINDIG a Sátántól van.

  Ha hiszel Istenben, és magadra vállalod Krisztus Teste szükségeit, nyitott edénnyé válsz, amelyen Isten dolgai átfolynak másokhoz. Mindaz, amit Istentől kaptál, Jézuson keresztül áradt rád. Vajon elveszített Jézus valamit is azzal, hogy adakozott? Nem, a mai napig minden az övé. Az 1János 4,17 megdöbbentő kijelentést tesz: "...amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban." Nem azt állítja, hogy amint Ő volt, vagy amint mi egy napon leszünk; hanem hogy amint Ő van, úgy vagyunk mi is. Az Isten jobbján elfoglalt jelenlegi pozíciójában Jézus többet birtokol a javakból, mint amennyit továbbadhat. Mi viszont a társörökösei vagyunk, tehát Ő gondot visel arra, hogy bőven legyen nekünk is, amiből adakozhatunk (lásd Fil.4,10-19). Az adás csatornájára a Jelenések könyvében láthatunk példát. Isten kijelentést adott Jézusnak, aki angyala által felfedte azt szolgája, János előtt. Az angyal tehát átadta a kijelentést Jánosnak, neki viszont tovább kellett adnia a gyülekezeteknek. A gyülekezetek továbbították azt Krisztus Testének, végül az Egyház megismertette a kijelentést a világgal.

  Ha a csatorna állandóan nyitva áll, az áradás folyamatos: a szeretet és erő, a pénz, a táplálék és mindazon dolgok, amelyekre szükség van, szünet nélkül áramlanak! Azt az alapelvet, amely biztosítja Isten tervében a Krisztus Testéről való gondviselést és azon keresztül a világ ellátását, egyetlen vers foglalja össze a Prédikátor könyvéből: "Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt" (Préd.11,1). Adj, és egy idő után az majd visszatér hozzád. Valamikor el kell döntened, hogy "kiveted a kenyeredet". Ne halogasd tovább! Nem várhatod, hogy visszatérjen a kenyered, ha még nem vetetted ki. Sokan várják, hogy befusson a hajójuk, pedig még sohasem bocsátották vízre. Nem, ez a dolog nem így működik. Nem mondhatod a kályhának: "Melegíts fel egy kicsit, aztán majd megraklak fával." Te adsz, és azután neked is adatik. A kulcs a folyamatos adásban van. Amint az Igében jársz, és Isten bősége megterem az életedben, eljutsz egy pontra, ahol minden hullámmal a kivetett kenyered jön vissza. A te dolgod annyi, hogy a vízre dobd. Azt pedig, hogy viszontlásd, bízd Istenre! Törődj a magad dolgával, és hagyd, hogy Isten is megtegye, ami Rá tartozik. Akkor folyamatosan kapsz majd. Minél többet adsz, annál többet kapsz, és minél többet kapsz, annál többet kell adakoznod. Isten tervezte el, hogy a dolgok így működjenek. Amikor eljutsz idáig, több lesz a bevételed, mint amennyit továbbadhatsz.

  A Sátán pontosan ezzel ellentétes módon működik. Bármit tesz is, az szennylerakódást és dugulást idéz elő. Ha találkozol egy nagyon vagyonos, gonosz emberrel, voltaképpen egy lerakódást látsz, amelyet a Sátán hozott létre, hogy megrekessze a pénzáram útját. "És Jézus körülnézett, és ezt mondta a tanítványainak: mekkora nehézségek árán lépnek be az Isten országába azok, akik gazdagok, és megtartják azt maguknak!˝ (Márk 10,23, a The Amplified Bible fordítása alapján). Ha valaki az egymillió dollárját a páncélszekrényben tartja, és sohasem költi el, annak sem ő, sem más nem fogja hasznát venni. Nagyon sok embernek fordíthatná a javára, de ő eltömítette a csatornát. Az ilyesfajta eljárásból csak egyvalaki húzhat hasznot: a Sátán, aki a gyűlölet, a félelem és a kapzsiság erőit használja arra, hogy lakat alatt tartsa az anyagi forrásokat. A Példabeszédek 1,19 szerint a kapzsiság elveszi gazdája életét. A Sátán megmutathatja neked, hogyan szerezhetsz pénzt. Arra azonban, hogy milyen módon tarthatod is meg, már nem képes megtanítani. Az önzés képtelen megőrizni azt, amit felépített,- az önzés mindig tönkreteszi azt, ami megvan.

  Tegyük fel, hogy valaki elhatározza: megkíméli a bal karját, és csak a jobbat fogja használni. Évek múltán, amikor a jobb karja elfárad - így okoskodik emberünk -, cserélhet majd, és újra a balt veszi elő. De mi történik a bal kezével? Ez alatt az idő alatt elsorvad. Ez ugyan balga gondolat, de lényegét tekintve érvényes arra az emberre is, aki félretesz százezer dollárt attól való féltében, hogy egy napon nem marad pénze. Ha csak néhány dollárral gyakorlod ezt a fajta félelmet, akkor is éppoly vétkes vagy a felhalmozás bűnében, mint az, aki egymillió dollárt lakatol le. Ugyanúgy eltömődést, sátáni dugulást idézel elő. Akinek nincs semmije a másodkézből szerzett ingén kívül, az is éppolyan bűnös lehet a kapzsiságban, mint aki dollármilliókat halmozott fel valahol. Az egyik éppúgy csalás áldozata, mint a másik. A didergőnek egy használt ing is kívánatos. Mint már korábban is hangsúlyoztam, a Biblia nem azt állítja, hogy a pénz minden gonoszság gyökere, hanem azt mondja, hogy a pénz szeretete az (1Tim6,10), ebben a bűnben pedig milliók élnek, akiknek egy garasuk sincs. Isten tizenöt centtel is nagyobb dolgokat vihet véghez - feltéve, hogy hitből adják -, mint a királyok az aranyhegyeikkel. Egy törékeny özvegyasszony bebizonyította ezt a két fillérjével (lásd Márk12,41-44)!

  Vigyázz, ne állíts korlátokat Istennek azzal, amit a szemeddel látsz, és amit az értelmeddel felfoghatsz! Ha az egész világ teljes ínségbe kerülne is, Isten még mindig bőven rendelkezne anyagi forrásokkal, és gazdagon rád is áraszthatná azokat. Ahogy Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Ne féljetek hát a jókedvű, szabad szívű adakozástól! Ha újjászületett hívő vagy, a szellemvilágban olyan életed van, amit másokkal is megoszthatsz. Fontos megtanulnod, hogyan adhatod tovább ezt az életet, hogy mások se szenvedjenek hiányt. Isten Igéje ezt mondja: "Mily szépek a békességhirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek" (Róm.10,15).

  Ennek a mondatnak az igazi jelentése mindaddig talány volt számomra, amíg nem hallottam egy misszionárius és családja történetét, akiket a japánok elfogtak a II. Világháborúban. A fogolytáborban azt mondták nekik, hogy Washington elesett, az Egyesült Államok megadta magát, és Japán került  hatalomra. Képzelhetitek, hogyan reagáltak erre: teljesen elcsüggedtek! A japánok körbevonszolták őket az országban, végül azonban az élelemhiány miatt kezdték őket leöldösni. A misszionárius kislányát is agyonlőtték. Rákövetkező nap fülsiketítő robajt hallottak, és szinte elsötétült az ég a B-29-esektől! Szinte eszüket vesztették az örömtől, hiszen már minden reményt feladtak! A hazugság alatt, hogy országukat legyőzték, csak görnyedezni tudtak. Aztán jött egy amerikai katona, berúgta a fogolytábor ajtaját, és csak ennyit mondott: "Szabadok vagytok!" E pár szó hallatán a misszionárius lerogyott előtte, és megcsókolta a csizmáit!

  A Mindenható Isten életadó ereje van benned, és a világnak kétségbeesett szüksége van erre az életre! Ne fukarkodj vele, ingyen kaptad, ingyen add tovább! Szívügyed-e, hogy az üdvösséget eljuttasd az emberekhez? Feltett szándékod, hogy az evangéliummal tápláld a megtéretleneket? Ha igen, Isten melléd áll abban, amit teszel, és ez az igazi bővölködés! Ő ugyanis elkötelezte magát amellett, hogy Jézus Krisztus üzenetét közvetítse a világnak. Ennek érdekében képes megmozgatni mennyet és földet, mert azok számára, akik még sohasem hallottak róla, Jézus nem halt meg, és fel sem támadott a halálból. Az ilyen személyeknek Jézus áldozata semmit sem jelent. Az Ige az l János 4,17-ben ezt mondja: "...amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban." Isten Jézus által táplál bennünket. Ha hiányt szenvedsz valamiben, és az Úrhoz fordulsz, nála választ találsz, és még sokkal többet is! Előfordult-e már, hogy amikor az Úrhoz fordultál egy problémával, Ő ezzel fogadott: "Nahát, erre nem számítottam! Erre a problémára még a mennyben sincs megoldás..." Ugye, hogy nem! Isten olyan forrásokkal rendelkezik, hogy a lehető legsúlyosabb nehézséget is könnyűszerrel megoldhatja számunkra.

  Jézus a csatorna, mi pedig a világ számára vagyunk azok. Akkor bővölködsz igazán, amikor képes vagy egy kilátástalan helyzetben lévő ember szemébe nézni, majd felvállalni a gondját úgy, mintha a sajátod lenne. A szellemben járó embereknek segíteniük kell azokon, akik még nem képesek erre. Hordoznunk kell egymás terheit. Amikor egy testvéred hozzád jön a nyomorúságával, kapcsolódjatok össze imában, egyesítsd hitedet az övével. Jézus nevében gyakorolj nyomást a Sátánra, és kergesd el attól az embertől. Hozd működésbe a Krisztus Jézusban való élet Szellemének törvényeit. Építs Jézus Krisztusban való megigazultságodra, építs eltökélten erre! Építs kitartóan a fiúságodra! Építs szilárdan Jézus vérére! Mindez működik, dicsőség Istennek!

  - Kenneth Copeland -
  Kenneth Copeland
  A világ rendszere kontra Isten rendszere
  Isten egy magas fokon szervezett rendszert tart fenn, hogy életed minden szükségét betöltse. A világnak az a rendszere, melynek a szükségleteinket kellene kielégítenie, ezzel a rendszerrel pontosan ellentétes módon működik. Isten rendszere tökéletes.
  Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
  Olvasottság: 12367
  Küldés (0)add comment

  Szólj hozzá Te is!
  Kérjük, hogy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni. Ha még nincs fiókod, akkor regisztrálj!

  busy
   

  Facebook