gototopgototop

Mennyeihír

 • сувениры оптом Киев
 • футболки оптом
 • посуда оптом
 • Ma 2022. június 30, csütörtök, Pál napja van. Holnap Tihamér és Annamária napja lesz.

  Blog

  Témák a keresztény élet mindennapi dolgairól

  Illés József blog bejegyzései

  36. A feleség kincset ér

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  vasárnap, 2013 május 05 Témakör Házasság

  36. HÁZASSÁG

  A feleség kincset ér

  A következő igevers nagyon ismert, de most vegyünk belő­le még több világosságot: „Megnyerte a jót, aki talált feleséget és vett jóakaratot az Úrtól”! (Péld. 18,22) Kérlek, gondolkozz el a következő kérdésen: ha már házas vagy, vagy ha éppen há­zasodni készülsz, a párod egy ajándék az Úrtól? Az Új Élő for­dítás azt mondja: „Az a férfi, aki feleséget talál, kincset talál, és jóakaratot szerez így az Úrtól”. Igaz-e, amint a Jakab-levél állítja, hogy minden jó ajándék, minden jó, és tökéletes aján­dék felülről való, a világosságok Atyjától száll alá, akiben nincs sötétség, vagy változás, még a változásnak árnyéka sem?

  Kategóriák: feleség, kincs, ajándék
  Bővebben
  Olvasottság: 1638
  Értékeld a bejegyzést
  3 szavazat

  35. Az istenfélelem haszna

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  vasárnap, 2013 április 28 Témakör Házasság

  35. HÁZASSÁG

  Az istenfélelem haszna

  Hatalmas dolog az, amikor két ember – egymással szent szö­vetségre lépve – összeházasodik. Ha úgy lépnek frigyre, hogy kezdettől fogva félik Istent, akkor elsőként Őt tisztelik meg a házassági szertartásban. (Az istenfélelem szó további görög jelentései: kegyesség, jámborság, gyermeki tisztelet.) A mai társadalomban az igazi el­kötelezettség nem vonzó dolog. Na­gyon sokszor azzal a gon­dolattal lépnek be az emberek a házasságba: hát, ha nem fog működni a kapcsolatunk, akkor szakítok, és keresek majd valaki mást. Ez az egyik oka annak, amiért ma a házassági szövetségek nem egy életre szólnak.

  Kategóriák: elkötelezettség, megtiszteli, istenfélelem
  Bővebben
  Olvasottság: 1352
  Értékeld a bejegyzést
  0 szavazat

  34. A boldogság

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  vasárnap, 2013 április 21 Témakör Házasság

  34. HÁZASSÁG

  A boldogság

  Tegyél meg mindent azért, hogy tökéletesítsd a kapcsolato­tokat! Kérd meg az Urat, hogy napról napra erősítse meg a fri­gyeteket, és add át neki esetleges problémáidat, hogy a legjobb megoldást munkálhassa ki a számodra. Tedd a szerelmedet boldoggá azzal is, hogy az Ige szerint ismered el és tiszteled őt! Gondolj arra, hogy a gyűrűtök a hit és a szeretet jelképe. Való­jában egy véget nem érő kör, amely Isten folytonos szeretetét jelképezi. Emlékeztet az eskütökre, a hitetek megvallására. Adj hálát az együtt töltött boldog évekért, és a házassági szö­vetsé­getekért, amely örök időkre köttetett.

  Kategóriák: lelkiállapot, harmónia, boldogság
  Bővebben
  Olvasottság: 1295
  Értékeld a bejegyzést
  0 szavazat

  33. Fedezd fel a párod

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  csütörtök, 2013 április 11 Témakör Házasság

  33. HÁZASSÁG

  Fedezd fel a párod

  A párod teljesen egyedi, megismételhetetlen lény, különle­ges egyéniség, egy külön kis világ. Isten minden házas ember­nek adott egy olyan társat, aki minden benső tulajdonságát ismeri, szereti őt, és a szükségleteit kielégíti.

  De neked fel kell őt fedezned! Őt kell felfedezned, és nem valaki mást! A mélyebb megismeréshez szinte nélkülözhetet­len az időnkénti kiadós beszélgetés, ami esetenként új fejeze­tet is nyithat a kapcsolatotokban.

  Kategóriák: fedezd fel, megismételhetetlen, különleges
  Bővebben
  Olvasottság: 1111
  Értékeld a bejegyzést
  0 szavazat

  32. A férj koronája

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  vasárnap, 2013 április 07 Témakör Házasság

  32. HÁZASSÁG

  A férj koronája

  Ha a szerint bánsz egy férfival, amilyennek épp most látod, akkor olyan is marad. De ha úgy bánsz vele, mintha már most olyan lenne, amilyen kellene, hogy legyen, és amilyen lehetne is, akkor jobb, sőt nagyszerű ember lesz belő­le. Ez a hit szemével válik lehetségessé. Jézus is arra tekintett és tekint ma is az emberekben: ami­lyenekké válnak, nem pedig amilyenek jelenleg. Az Úr az aggódó Péterben is a kősziklát látta. (Ján. 1,42)

  Kategóriák: elismerés, férj koronája, derék asszony
  Bővebben
  Olvasottság: 1347
  Értékeld a bejegyzést
  2 szavazat

  31. Az elismerés fontossága

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  szombat, 2013 március 30 Témakör Házasság

  31. HÁZASSÁG

  Elismerés fontossága

  A házasság boldogtalansága már önmagában is nagy baj. Ennek gyakran a fő oka, hogy a házaspárok nem adják meg egy­másnak az Isten által elrendelt tiszteletetGondold végig, milyen benyomást keltesz másokban a fér­jedről? Ugyanis Isten akarata az, hogy a nyilvánosság előtt akiválóságáról beszélj. Lássák rajtad, hogy minden szavadból és cselekedetedből a szereteted és a tiszteleted sugárzik felé. Egy modern fordítás így fogalmaz: „Férjét mások igen sokra tart­ják, mert ő soha nem korholja.” (Péld. 31,23) Mert maga az Úr Jézus mondta ki alapszabályként: … meglesz néki, amit mon­dott! (Márk 11,23) A kimondott szavaid magokként működnek: „… mert amit vet az ember, azt is fogja aratni.” (Gal. 6,7) Ezért nagyon ügyelj arra, hogy mi hagyja el a szádat, a párodat ille­tően!

  Kategóriák: kiválóság, boldogtalanság, elismerés
  Bővebben
  Olvasottság: 1233
  Értékeld a bejegyzést
  2 szavazat

  30. Tiszteletadás a házasságban

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  hétfő, 2013 március 11 Témakör Házasság

  30. HÁZASSÁG

  Tiszteletadás a házasságban

  Nemtől és kortól függetlenül, minden ember legalapvetőbb igénye a szeretet, az Istentől ráruházott méltóságának elismerése, az az, hogy tiszteletben részesüljön. A tiszteletadásban a másik személy teljes elfogadása jut kifejezésre. Életünk társát is tiszteletben kell részesítenünk. A tisztelet hiánya idővel kisebbrendűségi érzés kialakulásához vezethet a házastárs és a gyerek esetében is. A tiszteletadás azt jelenti, hogy becsüljük, fölnézünk a másikra, dicsérettel, csodálattal illetjük, mert a Krisztust látjuk benne. Úgy lesz mindinkább Istennek és neked is tetsző a házastársad, ha ez a mindennapi életnek is állandó eleme. A következőkben nézzük meg a Biblia tükrében, hogy milyen összefüggés fedezhető fel a tisztelet (elismerés, elismertség) és a boldogság között.

  Megjelent a Békevár házasságról szóló könyv 2. kötete: Problémakezelés a házasságban címmel. 
  Bővebb infó:
  www.bekevar-portal.hu 

  Kategóriák: elfogadás, méltóság, tisztelet
  Bővebben
  Olvasottság: 3474
  Értékeld a bejegyzést
  1 szavazat

  A tiszteletadás felső foka

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  szombat, 2013 február 23 Témakör Házasság

  HÁZASSÁG 29.

  A tisztelet felső foka

  Ha az Úr arra vezet, hogy foglalkozz a tisztelettel, akkor mélyedj el ebben a témában, mert ez a házasság területén is nélkülözhetetlen. Olvashatsz különböző forrásokból más-más kultúrákról, primitív kultúrákról, a japán vagy más ázsiai kultúráról, a tiszteletről szólnak. Hogy ki és mit tett meg a másik iránti tiszteletéből. Vagy éppen nem adott tiszteletet másnak. Alapvető kérdés: ha nem tiszteljük meg a velünk szemben álló embert – aki Isten teremtménye –, akkor hogyan tiszteljük meg Istent, akit nem látunk?

  Kategóriák: házasság, tisztelet, Biblia
  Bővebben
  Olvasottság: 1616
  Értékeld a bejegyzést
  5 szavazat

  Tisztelettel lenni

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  vasárnap, 2013 február 03 Témakör Házasság

  HÁZASSÁG 28.

  Tisztelettel lenni

  Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megvetnek...” Létezik, hogy valaki megutálja az Urat? Biztosan, mert különben Isten nem mondaná. Vannak keresztények, akik megvetették az Urat, megutálták? Igen. Nemegyszer megtörtént már.

  A ’megvet’ azt is jelenti, ugyanis, hogy nem értékel valamit az ember. Nem tisztel, figyelmen kívül hagy. Vannak, akik manapság megvetik Istent? Bizony vannak, akik figyelmen kívül hagyják Őt, nem figyelnek rá, nem értékelik. Ezt a Biblia megvetésnek nevezi.

  Kategóriák: tisztelet, megvet, értékel
  Bővebben
  Olvasottság: 1344
  Értékeld a bejegyzést
  4 szavazat

  Útmutatás az Igében

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  kedd, 2013 január 22 Témakör Házasság

  HÁZASSÁG 27.

  Útmutatás az Igében

  Nem arra van szükségünk, hogy valami újat fedezzünk fel, mert az útmutatás mindennel kapcsolatban benne rejlik az Igében. És Isten Igéje soha nem változik meg. Amit tennünk kell az az, hogy újra meg újra visszamegyünk a fontos igehelyekhez. Mit mondott az Úr a férjeknek? Mit mondott az Úr a feleségeknek? Meg kell magunkat vizsgálni az Ige tükrében.

  Kategóriák: Biblia, válasz, útmutatás
  Bővebben
  Olvasottság: 1154
  Értékeld a bejegyzést
  4 szavazat

  A szellemi ember

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  péntek, 2013 január 04 Témakör Házasság

  HÁZASSÁG 26.

  A szellemi ember

  Nem tudsz szellemileg növekedni, ha a házasságod kudarcokkal teli. Annál nem lehet szellemibb semmi, mint ha nagyszerű házasságban élsz és csodálatos otthonod, tüneményes gyermekeid vannak. Ez a legszellemibb állapot, amelybe valaha is eljuthatsz. Ha képes vagy isteni-fajta szeretetben járni a házastársaddal éjjel-nappal, akkor szellemi vagy. Ha krisztusi példakép vagy a gyermekeid számára a nap huszonnégy órájában, akkor szellemi vagy!

  Kategóriák: szellemi, példakép, krisztusi
  Bővebben
  Olvasottság: 1562
  Értékeld a bejegyzést
  2 szavazat

  A jó házasság fontossága

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  péntek, 2012 december 21 Témakör Házasság

  HÁZASSÁG 25.

  A jó házasság fontossága

  A házasság igen fontos dolog, és manapság hatalmas támadásoknak van kitéve. Az ellenség el akarja pusztítani az otthonokat és a házasságokat. Itt van a sok különböző elképzelés, filozófia. Évekkel ezelőtt például elterjedt ez a nézet: egy egész falura van szükség ahhoz, hogy egy gyermeket felneveljenek. Közben meg az emberek nem látják a házasságfontosságát, amelynek kötelékében lenne szükséges felnevelni a gyermekeiket. Ma már láthatjuk az ebből eredő problémákat. Nagy a zűrzavar ezen a téren. A tinédzserek összezavarodottak, mert nincs megfogható mintaképük. Nem tudják, hogy milyennek kellene lennie egy férfinek, egy nőnek. Hogy mi a szerepe a férjnek és a feleségnek.

  Kategóriák: házasság, mintakép, otthon
  Bővebben
  Olvasottság: 2841
  Értékeld a bejegyzést
  4 szavazat

  Sándor

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  csütörtök, 2012 december 06 Témakör Apró történetek

  Ha reggel felkelek, azt mondom magamnak: Két lehetőséged van. Választhatsz, hogy jó- vagy rosszkedvű akarsz-e lenni. Minden alkalommal, ha történik valami, magam választhatok, hogy elszenvedője legyek a helyzetnek, vagy tanuljak belőle. Minden alkalommal, ha odajön valaki hozzám, hogy panaszkodjon, Elfogadhatom a panaszkodását vagy felhívhatom a figyelmét az élet szépségeire. Én a pozitív oldalt választottam.


  Kategóriák: öröm, hozzáállás
  Bővebben
  Olvasottság: 1694
  Értékeld a bejegyzést
  10 szavazat

  Küzdj a házasságodért!

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  hétfő, 2012 november 26 Témakör Házasság

  HÁZASSÁG 24.

  Küzdj a házasságodért!

  Sokan feladják és elválnak. Ilyen az uralkodó mentalitás a társadalomban. Ha többé nem kényelmes valami, nem érzem jól magam benne, jobb ha egyszerűen abbahagyom – gondolják. Nekünk, keresztényeknek, parancsolatunk van az Úrtól, hogy ne hagyjuk el egymást. Tehát, legközelebb, ha kísértést érzel a válásra, emlékeztesd magad: – Jézus az én Uram, Aki adott nekem erről egy parancsolatot!

  Kategóriák: küzdj, elválnak, feladják
  Bővebben
  Olvasottság: 1295
  Értékeld a bejegyzést
  5 szavazat

  Végsőkig ragaszkodj!

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  szerda, 2012 november 07 Témakör Házasság

  HÁZASSÁG 23.

  Végsőkig ragaszkodj!

  Azt mondja Pál, nemcsak én, hanem az Úr parancsa ez: A feleség ne hagyja el a férjét! Ahelyett, hogy elválnánk, mit kell tennünk? Ragaszkodnunk kell egymáshoz. Így a helyes! Végsőkig ragaszkodj a párodhoz! Amikor a házastársak szétszakadnak, elválnak, az sokkal több mindenre kihat, mint gondolnák!

  Kategóriák: biztonság, asszony, ragaszkodj
  Bővebben
  Olvasottság: 1239
  Értékeld a bejegyzést
  3 szavazat

  Egymáshoz ragaszkodni

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  péntek, 2012 október 26 Témakör Házasság

  HÁZASSÁG 22.

  Egymáshoz ragaszkodni

  A házasság nem az, aminek megkötésekor mutatja magát, de bizonyos, hogy az akar lenni, aminek ilyenkor látjuk: egyetlen, megszakíthatatlan szövetség, amelynek tanúja és jóváhagyója nem kisebb személyiség, mint maga Isten. (Vasadi Péter)

  Kategóriák: házasság, összekapcsol, ragaszkodni
  Bővebben
  Olvasottság: 1377
  Értékeld a bejegyzést
  5 szavazat

  Új ‘tömlő'

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  csütörtök, 2012 október 11 Témakör Házasság

  HÁZASSÁG 21.

  Új ‘tömlő'

  „Hanem az újbort új tömlőkbe kell tölteni…” Új tömlőkbe, és így mind a kettő megmarad. Szükséges, hogy új család jöjjön létre. Új otthon, új élethelyzet. Hogyan történjék ez? A válasz erre a következő: annak a mintájára, ahogy Krisztus és a Gyülekezet teszi.

  Ezt mindegyikünknek magának kell a saját életére nézve megtenni. Nincs két egyforma ember, nincs két egyforma házasság. Ilyen értelemben mindenkinek ki kell munkálnia a saját boldogulását. És nem jó, hogyha ebbe a régi családok bele akarnak avatkozni. Ez egy új család! Jelszó: – Hagyd el és ragaszkodj!

  Betekintés a Békevár 1. Párkapcsolat, házasság c. könyvbe: http://www.bekevar3882.x3.hu/bekevar1.betekinto.pdf

  Kategóriák: új tömlő, új bor, új család
  Bővebben
  Olvasottság: 2992
  Értékeld a bejegyzést
  2 szavazat

  Független élet

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  szerda, 2012 szeptember 26 Témakör Házasság

  HÁZASSÁG 20.

  Az egyik ok, ami miatt a fiatal házasoknak annyi problémájuk van, hogy a szülők túlságosan beleszólnak az életükbe. Túl sokszor beleavatkoznak az egyik oldalról is, és a másikról is. Az okos hívő szülők nem teszik ezt. Belátják, hogy a gyerekük elhagyta a családi fészket, és létrejött a saját családja.

  Nyomdában a Békevár 1. Párválasztás, házasság c. könyv > www.bekevar-portal.hu > jobb menüsorban

  Kategóriák: beleszólnak, ragaszkodni, elhagyni
  Bővebben
  Olvasottság: 1321
  Értékeld a bejegyzést
  2 szavazat

  Leválás

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  szerda, 2012 szeptember 05 Témakör Házasság

  HÁZASSÁG 19.

  Leválás

  Tisztelned kell a szüleidet, de nem szabad hagyni, hogy bármelyikőtök szülei beleavatkozzanak a saját családod életébe. Az istenfélő, bölcs szülők ezt nem fogják megpróbálni. Ott lesznek mögöttetek, hogy támogassanak, ha tanácsra vagy segítségre van szükségetek, de nem próbálják megmondani, hogyan igazgasd a házad ügyeit.

  Könyv a házasságról: http://www.bekevar3882.x3.hu/konyv.htm

  Kategóriák: szülők, saját család, leválás
  Bővebben
  Olvasottság: 2188
  Értékeld a bejegyzést
  6 szavazat

  Új család születése

  Szerkesztő: Illés József
  Illés József
  Illés József még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  szombat, 2012 augusztus 25 Témakör Házasság

  HÁZASSÁG 18.

  Mit teszel házasságkötés után? Elhagyod, és ragaszkodsz. Tudod mit jelent az, hogy elhagyni? Kit kell elhagyni? Anyádat és apádat. Bajba kerülnek, akik ezt nem teszik meg. Lehet, hogy egy bizonyos távolságra elköltöznek, de mégsem hagyják el a szüleiket. Lehet, hogy saját házban élnek, de nem hagyták el őket. Igazán nagy problémát jelent ez, ha rögtön középiskola, vagy főiskola után házasodnak össze, és semmi mást nem ismernek odáig, csak a szülői otthont, azt a családot, ahol felnőttek. És próbálják ugyanúgy folytatni, mint azelőtt. Számos házas embernek adódott már abból problémája, hogy túlságosan kötődött a régi család szokásaihoz.

  Kategóriák: új család, ragaszkodni, elhagyni
  Bővebben
  Olvasottság: 1479
  Értékeld a bejegyzést
  4 szavazat

  Facebook