gototopgototop

Mennyeihír

 • сувениры оптом Киев
 • футболки оптом
 • посуда оптом
 • Ma 2018. április 24, kedd, György napja van. Holnap Márk napja lesz.

  Blog

  Témák a keresztény élet mindennapi dolgairól

  53. A ház szóvivője

  Szerkesztő: Bor Ferenc
  Bor Ferenc
  Bor Ferenc még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  dec. 06 Témakör: Házasság

  HÁZASSÁG 53.

  A ház szóvivője


  Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt szellemű, az értelmes férfiú. – Példabeszédek 17,27

  Az Efézus 5. fejezete a ház fejével foglalkozik. Mi sem hagyhatjuk ki azt a kulcsfontosságú személyt, akié a felelősség. A feleségek szeretik ezt az igehelyet, mert ha bármi elromlik a házban, mindig átháríthatják a férjekre a gondjaikat. Ez bizo­nyára nagy könnyebbség a számukra.

  Az Efézus 5,22–29 írja: „Ti asszonyok, vessétek alá magato­kat a saját férjeteknek, miként az Úrnak. Mert a férj feje a fe­leségének, mint a Krisztus is feje a Gyülekezetnek, és Ő a megtartója a Test­nek. De miképpen a Gyülekezet alá van vet­ve a Krisztusnak, az asszonyok is azonképpen a férjüknek mindenben. Ti férfiak szeres­sétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette a Gyüle­kezetet, és Önmagát adta azért; hogy azt megszentelje, megtisztít­ván a víznek fürdőjével az Ige által… (Az Ige által!) … hogy majd ön-maga elébe állítsa di­csőségben a Gyülekezetet úgy, hogy azon ne le­gyen szeplő, vagy ránc, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; ha­nem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is a Gyüleke­zetet.”

  Nézzünk meg még egy-két igehelyet. Ragadjátok meg a benne rejlő útmutatást. Olvassátok figyelmesen a következő­ket.

  A Young's-féle szószerinti fordításból a 25-ös és a 26-os vers így hangzik a férjek számára: „szeressétek a feleségeiteket, ahogy a Krisztus is szerette a Gyülekezetet, Önmagát áldozta fel, hogy megszentelje, megtisztítsa a víz fürdőjével, az Igével”.

  A Message Bible egyike a legjobb angol nyelvű fordítások­nak. Azt mondja 26-os versben: „Krisztus szeretete teszi a Gyü­lekezetet teljessé. Ti férfiak ugyanazt tegyétek a ti fele­ségetek­kel, amit a Krisztus tett az Egyházzal.”

  Az Úr olyan szeretettel viseltetett irántunk, amely állan­dóan ad, és nem folyvást kapni akar. Az Ő szavai előszólítot­ták a ‘menyasszony’ szépségét. Mindent, amit Ő cselekszik, az­zal a szándékkal teszi, hogy a legjobbat hozza ki az ‘arájából’. Hogy felöltöztesse őt fehér selyembe, szentségbe. A férfiaknak így kell szeretniük a feleségüket! Saját maguknak tesznek szíves­séget, hiszen már elkötelezték magukat, nemde?

  Az Isten Igéje fordítás szerint: „a kimondott szavak által”. A Teljes angol verzió azt mondja: „a szavainak ereje által”. Tart­suk ezeket a gondolatokat az elménkben.

  Kategóriák: felelősség, feje, ház
  Olvasottság: 1230
  Értékeld a bejegyzést
  0 szavazat

  Hozzászólás

  Facebook