HÁZASSÁG 29.

A tisztelet felső foka

Ha az Úr arra vezet, hogy foglalkozz a tisztelettel, akkor mélyedj el ebben a témában, mert ez a házasság területén is nélkülözhetetlen. Olvashatsz különböző forrásokból más-más kultúrákról, primitív kultúrákról, a japán vagy más ázsiai kultúráról, a tiszteletről szólnak. Hogy ki és mit tett meg a másik iránti tiszteletéből. Vagy éppen nem adott tiszteletet másnak. Alapvető kérdés: ha nem tiszteljük meg a velünk szemben álló embert – aki Isten teremtménye –, akkor hogyan tiszteljük meg Istent, akit nem látunk?

HÁZASSÁG 29.

A tisztelet felső foka


TISZTELJÉTEK az Urat, mert igen jó, mert az ő irgalmassága örökkévaló. – 1Krónika 16,34

Ha az Úr arra vezet, hogy foglalkozz a tisztelettel, akkor mélyedj el ebben a témában, mert ez a házasság területén is nélkülözhetetlen. Olvashatsz különböző forrásokból más-más kultúrákról, primitív kultúrákról, a japán vagy más ázsiai kultúráról, a tiszteletről szólnak. Hogy ki és mit tett meg a másik iránti tiszteletéből. Vagy éppen nem adott tiszteletet másnak. Alapvető kérdés: ha nem tiszteljük meg a velünk szemben álló embert – aki Isten teremtménye –, akkor hogyan tiszteljük meg Istent, akit nem látunk?

Ha elkezdesz az Igével foglalkozni, meglátod, hogy a Bibliában is sok szó esik a tiszteletről. Olvashatsz Dávidról és hős vitézeiről. Dávid harcostársai életüket kockáztatva átvergődtek az ellenség táborán, csak azért, hogy egy bizonyos kútból vizet vigyenek a királynak. Majd visszamentek az ellenséges táboron keresztül, és odavitték Dávidnak a kincset érő vizet. Ez sokak számára talán bolondságnak tűnik, ha nem értik Istent! Nem értik a tiszteletet! Nézzük az Írást:

„Vizet kívánt pedig Dávid, és monda: Kicsoda hozna nékem vizet innom a betlehemi kútból, mely a kapu előtt van? Akkor a három vitéz keresztültört a Filiszteusok táborán, és merítének vizet a betlehemi kútból, mely a kapu előtt van, és elhozván, vitték Dávidnak. Ő azonban nem akará meginni, hanem kiönté [feláldozá] azt az Úrnak. És monda: Távol legyen tőlem, Uram, hogy én ezt műveljem: avagy azoknak az embereknek vérét igyam-é meg, kik életüket halálra adva mentek el a vízért? És nem akará azt meginni. Ezt művelte a három hős.” (2Sám. 23,15-17)

Dávid végül nem is itta meg azt a drága áron szerzett vizet, hanem fölemelte, és azt mondta: Ez a víz túl értékes ahhoz, hogy megigyam. Olyan értékes, mint a társaimnak, barátaimnak a vére. Istent illeti! És kiöntötte a vizet a földre. Kiöntötte, mint egy áldozatot az Úrnak. Ez a mi Istenünk, a mi Atyánk. Ő így gondolkozik. Ez Ő maga. És Őt megtiszteled azzal, ha megtiszteled azt, amit Ő mond neked, hogy tisztelj meg. Ha ezt megteszed, ha ezt megtesszük, Isten is viszonzásul megtisztel minket.