34. HÁZASSÁG

A boldogság

Tegyél meg mindent azért, hogy tökéletesítsd a kapcsolato­tokat! Kérd meg az Urat, hogy napról napra erősítse meg a fri­gyeteket, és add át neki esetleges problémáidat, hogy a legjobb megoldást munkálhassa ki a számodra. Tedd a szerelmedet boldoggá azzal is, hogy az Ige szerint ismered el és tiszteled őt! Gondolj arra, hogy a gyűrűtök a hit és a szeretet jelképe. Való­jában egy véget nem érő kör, amely Isten folytonos szeretetét jelképezi. Emlékeztet az eskütökre, a hitetek megvallására. Adj hálát az együtt töltött boldog évekért, és a házassági szö­vetsé­getekért, amely örök időkre köttetett.

34. HÁZASSÁG

A boldogság


Boldog ember az, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. – Zsoltár 112,1

A közelmúltban felröppent néhány hír, miszerint egy-két nyugati országban bevezették az iskolákban a boldogság tan­tárgyat. Nézzük meg, hogyan határozzák meg az értelmező szótárak a boldogság fogalmát:

Boldog = 1. A sorsával, körülményeivel való megelégedés érzésétől teljesen áthatott. A teljes harmónia érzésével eltöl­tött ember. 2. Ilyen lelkiállapotra valló. A teljes megelégedett­ség érzésével eltöltő, boldogító.

Boldogság = Az az érzelmi állapot, amikor az ember bol­dog. Viszonylagos, átmeneti állapot, amelynek során a sze­mély(iség) fontos törekvéseinek megvalósulása, vágyainak kielégülése folytán örömöt, megelégedettséget él át. A külön­bö­ző szintű [fizikai, lelki, szellemi] szükségleteink kielégítése je­lenthet boldog állapotot.

Szánj időt arra, hogy naponta beszélgess a pároddal, ha szükséges, őt is biztasd erre. Természetesen ehhez meghitt, de legalábbis nyugodt körülményeket kell biztosítani. A zavaró körülmények kiküszöbölése érdekében alkalmanként szeren­csés az otthonotokon kívül eső helyszínt választani. Még egy jó tanács: ne szakítsd félbe a másikat, még ha nehezedre is esik olykor, és ne szólj közbe, amíg ő beszél. Hisz a cél egymás jobb megismerése.

Tegyél meg mindent azért, hogy tökéletesítsd a kapcsolato­tokat! Kérd meg az Urat, hogy napról napra erősítse meg a fri­gyeteket, és add át neki esetleges problémáidat, hogy a legjobb megoldást munkálhassa ki a számodra. Tedd a szerelmedet boldoggá azzal is, hogy az Ige szerint ismered el és tiszteled őt! Gondolj arra, hogy a gyűrűtök a hit és a szeretet jelképe. Való­jában egy véget nem érő kör, amely Isten folytonos szeretetét jelképezi. Emlékeztet az eskütökre, a hitetek megvallására. Adj hálát az együtt töltött boldog évekért, és a házassági szö­vetsé­getekért, amely örök időkre köttetett.