gototopgototop

Mennyeihír

 • сувениры оптом Киев
 • футболки оптом
 • посуда оптом
 • Ma 2018. augusztus 16, csütörtök, Ábrahám napja van. Holnap Jácint napja lesz.

  Blog

  Témák a keresztény élet mindennapi dolgairól

  RSS feliratkozás Legújabb bejegyzések

  36. A feleség kincset ér

  Szerkesztő: Bor Ferenc
  Bor Ferenc
  Bor Ferenc még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  vasárnap, 2013 május 05 Témakör Házasság

  36. HÁZASSÁG

  A feleség kincset ér

  A következő igevers nagyon ismert, de most vegyünk belő­le még több világosságot: „Megnyerte a jót, aki talált feleséget és vett jóakaratot az Úrtól”! (Péld. 18,22) Kérlek, gondolkozz el a következő kérdésen: ha már házas vagy, vagy ha éppen há­zasodni készülsz, a párod egy ajándék az Úrtól? Az Új Élő for­dítás azt mondja: „Az a férfi, aki feleséget talál, kincset talál, és jóakaratot szerez így az Úrtól”. Igaz-e, amint a Jakab-levél állítja, hogy minden jó ajándék, minden jó, és tökéletes aján­dék felülről való, a világosságok Atyjától száll alá, akiben nincs sötétség, vagy változás, még a változásnak árnyéka sem?

  Kategóriák: feleség, kincs, ajándék
  Bővebben
  Olvasottság: 1017
  Értékeld a bejegyzést
  3 szavazat

  35. Az istenfélelem haszna

  Szerkesztő: Bor Ferenc
  Bor Ferenc
  Bor Ferenc még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  vasárnap, 2013 április 28 Témakör Házasság

  35. HÁZASSÁG

  Az istenfélelem haszna

  Hatalmas dolog az, amikor két ember – egymással szent szö­vetségre lépve – összeházasodik. Ha úgy lépnek frigyre, hogy kezdettől fogva félik Istent, akkor elsőként Őt tisztelik meg a házassági szertartásban. (Az istenfélelem szó további görög jelentései: kegyesség, jámborság, gyermeki tisztelet.) A mai társadalomban az igazi el­kötelezettség nem vonzó dolog. Na­gyon sokszor azzal a gon­dolattal lépnek be az emberek a házasságba: hát, ha nem fog működni a kapcsolatunk, akkor szakítok, és keresek majd valaki mást. Ez az egyik oka annak, amiért ma a házassági szövetségek nem egy életre szólnak.

  Kategóriák: elkötelezettség, megtiszteli, istenfélelem
  Bővebben
  Olvasottság: 810
  Értékeld a bejegyzést
  0 szavazat

  34. A boldogság

  Szerkesztő: Bor Ferenc
  Bor Ferenc
  Bor Ferenc még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  vasárnap, 2013 április 21 Témakör Házasság

  34. HÁZASSÁG

  A boldogság

  Tegyél meg mindent azért, hogy tökéletesítsd a kapcsolato­tokat! Kérd meg az Urat, hogy napról napra erősítse meg a fri­gyeteket, és add át neki esetleges problémáidat, hogy a legjobb megoldást munkálhassa ki a számodra. Tedd a szerelmedet boldoggá azzal is, hogy az Ige szerint ismered el és tiszteled őt! Gondolj arra, hogy a gyűrűtök a hit és a szeretet jelképe. Való­jában egy véget nem érő kör, amely Isten folytonos szeretetét jelképezi. Emlékeztet az eskütökre, a hitetek megvallására. Adj hálát az együtt töltött boldog évekért, és a házassági szö­vetsé­getekért, amely örök időkre köttetett.

  Kategóriák: lelkiállapot, harmónia, boldogság
  Bővebben
  Olvasottság: 779
  Értékeld a bejegyzést
  0 szavazat

  33. Fedezd fel a párod

  Szerkesztő: Bor Ferenc
  Bor Ferenc
  Bor Ferenc még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  csütörtök, 2013 április 11 Témakör Házasság

  33. HÁZASSÁG

  Fedezd fel a párod

  A párod teljesen egyedi, megismételhetetlen lény, különle­ges egyéniség, egy külön kis világ. Isten minden házas ember­nek adott egy olyan társat, aki minden benső tulajdonságát ismeri, szereti őt, és a szükségleteit kielégíti.

  De neked fel kell őt fedezned! Őt kell felfedezned, és nem valaki mást! A mélyebb megismeréshez szinte nélkülözhetet­len az időnkénti kiadós beszélgetés, ami esetenként új fejeze­tet is nyithat a kapcsolatotokban.

  Kategóriák: fedezd fel, megismételhetetlen, különleges
  Bővebben
  Olvasottság: 663
  Értékeld a bejegyzést
  0 szavazat

  32. A férj koronája

  Szerkesztő: Bor Ferenc
  Bor Ferenc
  Bor Ferenc még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  vasárnap, 2013 április 07 Témakör Házasság

  32. HÁZASSÁG

  A férj koronája

  Ha a szerint bánsz egy férfival, amilyennek épp most látod, akkor olyan is marad. De ha úgy bánsz vele, mintha már most olyan lenne, amilyen kellene, hogy legyen, és amilyen lehetne is, akkor jobb, sőt nagyszerű ember lesz belő­le. Ez a hit szemével válik lehetségessé. Jézus is arra tekintett és tekint ma is az emberekben: ami­lyenekké válnak, nem pedig amilyenek jelenleg. Az Úr az aggódó Péterben is a kősziklát látta. (Ján. 1,42)

  Kategóriák: elismerés, férj koronája, derék asszony
  Bővebben
  Olvasottság: 804
  Értékeld a bejegyzést
  2 szavazat

  31. Az elismerés fontossága

  Szerkesztő: Bor Ferenc
  Bor Ferenc
  Bor Ferenc még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  szombat, 2013 március 30 Témakör Házasság

  31. HÁZASSÁG

  Elismerés fontossága

  A házasság boldogtalansága már önmagában is nagy baj. Ennek gyakran a fő oka, hogy a házaspárok nem adják meg egy­másnak az Isten által elrendelt tiszteletetGondold végig, milyen benyomást keltesz másokban a fér­jedről? Ugyanis Isten akarata az, hogy a nyilvánosság előtt akiválóságáról beszélj. Lássák rajtad, hogy minden szavadból és cselekedetedből a szereteted és a tiszteleted sugárzik felé. Egy modern fordítás így fogalmaz: „Férjét mások igen sokra tart­ják, mert ő soha nem korholja.” (Péld. 31,23) Mert maga az Úr Jézus mondta ki alapszabályként: … meglesz néki, amit mon­dott! (Márk 11,23) A kimondott szavaid magokként működnek: „… mert amit vet az ember, azt is fogja aratni.” (Gal. 6,7) Ezért nagyon ügyelj arra, hogy mi hagyja el a szádat, a párodat ille­tően!

  Kategóriák: kiválóság, boldogtalanság, elismerés
  Bővebben
  Olvasottság: 740
  Értékeld a bejegyzést
  2 szavazat

  30. Tiszteletadás a házasságban

  Szerkesztő: Bor Ferenc
  Bor Ferenc
  Bor Ferenc még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  hétfő, 2013 március 11 Témakör Házasság

  30. HÁZASSÁG

  Tiszteletadás a házasságban

  Nemtől és kortól függetlenül, minden ember legalapvetőbb igénye a szeretet, az Istentől ráruházott méltóságának elismerése, az az, hogy tiszteletben részesüljön. A tiszteletadásban a másik személy teljes elfogadása jut kifejezésre. Életünk társát is tiszteletben kell részesítenünk. A tisztelet hiánya idővel kisebbrendűségi érzés kialakulásához vezethet a házastárs és a gyerek esetében is. A tiszteletadás azt jelenti, hogy becsüljük, fölnézünk a másikra, dicsérettel, csodálattal illetjük, mert a Krisztust látjuk benne. Úgy lesz mindinkább Istennek és neked is tetsző a házastársad, ha ez a mindennapi életnek is állandó eleme. A következőkben nézzük meg a Biblia tükrében, hogy milyen összefüggés fedezhető fel a tisztelet (elismerés, elismertség) és a boldogság között.

  Megjelent a Békevár házasságról szóló könyv 2. kötete: Problémakezelés a házasságban címmel. 
  Bővebb infó:
  www.bekevar-portal.hu 

  Kategóriák: elfogadás, méltóság, tisztelet
  Bővebben
  Olvasottság: 2267
  Értékeld a bejegyzést
  1 szavazat

  A tiszteletadás felső foka

  Szerkesztő: Bor Ferenc
  Bor Ferenc
  Bor Ferenc még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  szombat, 2013 február 23 Témakör Házasság

  HÁZASSÁG 29.

  A tisztelet felső foka

  Ha az Úr arra vezet, hogy foglalkozz a tisztelettel, akkor mélyedj el ebben a témában, mert ez a házasság területén is nélkülözhetetlen. Olvashatsz különböző forrásokból más-más kultúrákról, primitív kultúrákról, a japán vagy más ázsiai kultúráról, a tiszteletről szólnak. Hogy ki és mit tett meg a másik iránti tiszteletéből. Vagy éppen nem adott tiszteletet másnak. Alapvető kérdés: ha nem tiszteljük meg a velünk szemben álló embert – aki Isten teremtménye –, akkor hogyan tiszteljük meg Istent, akit nem látunk?

  Kategóriák: házasság, tisztelet, Biblia
  Bővebben
  Olvasottság: 1021
  Értékeld a bejegyzést
  5 szavazat

  Tisztelettel lenni

  Szerkesztő: Bor Ferenc
  Bor Ferenc
  Bor Ferenc még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  vasárnap, 2013 február 03 Témakör Házasság

  HÁZASSÁG 28.

  Tisztelettel lenni

  Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megvetnek...” Létezik, hogy valaki megutálja az Urat? Biztosan, mert különben Isten nem mondaná. Vannak keresztények, akik megvetették az Urat, megutálták? Igen. Nemegyszer megtörtént már.

  A ’megvet’ azt is jelenti, ugyanis, hogy nem értékel valamit az ember. Nem tisztel, figyelmen kívül hagy. Vannak, akik manapság megvetik Istent? Bizony vannak, akik figyelmen kívül hagyják Őt, nem figyelnek rá, nem értékelik. Ezt a Biblia megvetésnek nevezi.

  Kategóriák: tisztelet, megvet, értékel
  Bővebben
  Olvasottság: 853
  Értékeld a bejegyzést
  4 szavazat

  Útmutatás az Igében

  Szerkesztő: Bor Ferenc
  Bor Ferenc
  Bor Ferenc még nem írt magáról.
  A felhasználó nem elérhető.
  kedd, 2013 január 22 Témakör Házasság

  HÁZASSÁG 27.

  Útmutatás az Igében

  Nem arra van szükségünk, hogy valami újat fedezzünk fel, mert az útmutatás mindennel kapcsolatban benne rejlik az Igében. És Isten Igéje soha nem változik meg. Amit tennünk kell az az, hogy újra meg újra visszamegyünk a fontos igehelyekhez. Mit mondott az Úr a férjeknek? Mit mondott az Úr a feleségeknek? Meg kell magunkat vizsgálni az Ige tükrében.

  Kategóriák: Biblia, válasz, útmutatás
  Bővebben
  Olvasottság: 680
  Értékeld a bejegyzést
  4 szavazat

  Facebook